Giedrius Kiaulakis
2010.03.13 06:48

Praėjusią vasarą vyko iškilmingas Radvilų giminės atstovų palaikų perlaidojimas. Šia proga, suprantama, buvo išsakyta nemažai pagiriamųjų žodžių šių didikų atžvilgiu. Kai kuriais atvejais su panegirikomis buvo perlenkta, procesą įvardijant, kaip „nykštukai didžiavyrių laidotuvėse“ ar panašiai, tokiu būdu duodant suprasti, kad Radvilos buvo pasišventę Lietuvos didybės kūrėjai, su kuriais mums, šiuolaikiniams menkystoms, nėra ko ir lygintis. Nesiginčysiu dėl šiandieninės Lietuvos ne itin aukštų moralės standartų, tačiau norėčiau išsakyti vieną kitą abejonę ir dėl Radvilų giminės didybės, o ypač pasišventimo valstybės reikalams.

Radvilų giminės galybė neginčijama ir lengvai pagrindžiama statistiškai: jie valdė 23 pilis, 426 miestus ir miestelius, 2032 dvarus, 10 053 kaimus. Iš giminės iškilo 37 vaivados, 22 ministrai (kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai), 3 vyskupai, 1 kardinolas, 1 karalienė ir daugybė kitų žemesnių pareigūnų. Toks vieno klano įsigalėjimas valstybės tarnyboje vargu ar buvo naudingas pačiai valstybei – mūsų dienų standartais tokia sistema vienareikšmiškai apibūdintina, kaip korupcinė, kai aukšti ir galingi pareigūnai net ir pačius žiopliausius savo sūnėnus ar svainius įtaisydavo į neaiškios atsakomybės, bet didžiojo kunigaikščio rūmų hierarchijoje visai padoriai atrodančias dignitorijas – pakamorės, taurininko, stalininko ir pan.

REKLAMA

Radvilų ir kitų LDK magnatų sukurta korupcinė valstybės valdymo sistema nėra visai svetima šiandieninei Lietuvos Respublikai, tik mūsų kvazidemokratijoje kažkaip nebelabai įmanoma sukurti galingus tinklus, remiantis vien kraujo giminystės teikiamais ištekliais – ir gimstamumas nebe tas, kaip XVI amžiuje, ir Briuselis už tokį įžūlumą nepagirs. Tenka klanus formuoti kitais pagrindais – kartu medžiojant, studijuojant, ištvirkaujant, vagiant ir pan. Taip susiformuoja galios centrai, kuriuos galima tik kaip nors sąlyginai įvardinti. Galbūt po trijų šimtų metų Lietuvos istorikai juos irgi vertins teigiamai, teigdami, kad XXIV amžiaus politiniams liliputams toli iki XXI amžiaus „didžiavyrių“, ir su naivia pagarba dėstys, kad „Dujotekanos“ grupuotė (o galbūt koks nors „Tauro“ medžiotojų būrelis ar pan.) padovanojo Lietuvai 1 prezidentą, 3 ministrus pirmininkus, 17 ministrų, 28 ambasadorius ir 43 valstybinių įmonių vadovus, neskaičiuojant daugybės smulkesnių pareigūnų, ir valdė 30 tūkstančių samdomų darbuotojų. Kažkodėl šiuo metu tokio grupuočių pasiekimai LR piliečius nelabai džiugina – spėju, kad LDK miestiečius ir baudžiauninkus Radvilų galybė nuteikdavo panašiai.

Bet gal ta sistema, nors ir pagrįsta nedidelės žmonių grupės klestėjimu visuomenės sąskaita, buvo efektyvi ir galiausiai naudinga valstybei? Radvilų giminės dominavimas LDK sąlyginai skaičiuojamas nuo XVI a. pirmosios pusės iki XVII a. antrosios pusės. Šio laikotarpio pradžioje matome visai pusėtinai besilaikančią valstybę. Aišku, agresyvi Vytauto despotija jau tolima praeitis, lėtapėdis karalius Kazimieras leido Maskvai užgrobti Tverę ir Naugardą, perduodamas jai strateginę iniciatyvą. Maskva netruko tuo pasinaudoti ir jau atėmė iš Lietuvos nedideles teritorijas ir, akivaizdu, kad tuo neapsiribos. Tačiau situacija dar toli gražu nėra beviltiška – Maskva dar nėra ta „machyna“ su neišsenkamais ištekliais, kurią matome XVIII amžiuje. XVI amžiaus Maskva dar tik bando krutėti Uralo kryptimi , gyventojų skaičiumi ji jau viršija LDK, bet didelė dalis teritorijos yra Tverė ir Naugardas, kurie dar atsimena savo nepriklausomybę ir nepraleis progos ją atkurti. Užkariauti Kazanės ir Astrachanės totoriai apskritai yra musulmonai, iš kurių negali tikėtis jokio lojalumo bedievių carui. Aišku, strateginė padėtis ne pati geriausia, bet dar nereikalaujanti genialių sprendimų – pakanka, kad reikalu užsiimtų administratoriai, turintys truputį didesnius už vidutinius gabumus ir motyvaciją.

REKLAMA

Deja, Radvilų ir kitų LDK administratorių veiksmai šitoje situacijoje yra sunkiai paaiškinami. 1558 metais prasidėjo karas su Maskva dėl Livonijos. Jis nebuvo labai sėkmingas – prarasta dalis svarbios teritorijos, bet nebuvo ir katastrofiškas – didesnius mūšius LDK kariuomenė laimi. Normali valdžia tokioje situacijoje pasistengtų surinkti daugiau pinigų, padidinti kariuomenę ir pribaigti įsibrovėlius. Bet gal jau visi ištekliai išnaudoti, rezervų nebėra? 1528 m. kariuomenės surašymo duomenimis, 10 stambiausių didikų giminių davė kariuomenei 4188 raitelius (Kęsgailos -768, Radvilos – 760). Tuo metu karas su Maskva nevyksta, pasitaiko pasienio susidūrimų su Krymo totoriais. Turime ir 1567 metų kariuomenės surašymą – jau dešimt metų vyksta nuožmus karas, ir jūs turbūt manote, kad 10 stambiausių didikų giminių pakratė savo pinigų skrynias ir pasiuntė į mūšį bent penkis kartus daugiau raitelių? Kurgi ne jų netgi mažiau, negu taikiais 1528-aisiais – 4174 (Radvilos -939, Chodkevičiai – 709). Beje, 1528 metais Radvilos valdė 18 240 valstiečių kiemų, o 1567 metais – 28 170. Tai kažin ar verta kalbėti apie nesuskaičiuojamas ir neatremiamas maskvėnų ordas – niekas tiesiog neparodė rimtesnių pastangų jas atremti, nors krašto ištekliai dar buvo neišnaudoti – tiesiog tuos išteklius valdė gobšūs žiurkėnai.

Geopolitinę problemą Radvilos ir Chodkevičiai išsprendė gana originaliai – 1569 metais LDK sudarė Liublino uniją su Lenkija. Lenkijos Karūnai LDK atidavė beveik pusę savo teritorijos, o už tai lenkai (tiksliau vengrų kilmės karalius Steponas Batoras) rimtai užsiėmė krašto gynyba, surinko pinigų, pasamdė kareivių ir išvijo maskvėnus atgal. Žiūrinti iš valstybės pozicijų, toks lengvas didžiulės teritorijos atidavimas kvepia išdavyste, bet savanaudiškiems LDK didikų interesams šis žingsnis davė visokeriopą naudą – Lenkijai atiduotose žemėse buvę jų dvarai savininkų nepakeitė, taip pat jie įgijo teisę pirkti dvarus Lenkijoje, ir nereikėjo rūpintis brangiai kainuojančiais karo reikalais – šį reikalą perėmė lenkai. Beje, kai XVII amžiaus pradžioje atsirado paskutinis šansas pažaboti laikinai nusilpusią Maskvą, prie lenkų suorganizuotos invazijos LDK ponai prisidėjo minimaliai (matyt, irgi iš įgimto gobšumo). Tokia trumparegystė greitai davė rezultatų – 1655 metais Vilnius buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, o LDK didysis etmonas Jonušas Radvila tuo metu Kėdainiuose sudarinėjo išdavikišką sutartį su kraštą siaubusiais švedais.

Taigi, Radvilų dominavimo rezultatai buvo nekokie – per maždaug 120 metų jie prarado daugiau kaip pusę teritorijos, o likusioji buvo visiškai nusiaubta priešų kariaunų. Be abejo, giminės narių tarpe būta ir puikių karių, ir šviesių žmonių (pvz. kartografas, pravarde Našlaitėlis), bet kur kas labiau ši giminė (kaip ir dauguma kitų LDK didikų dinastijų) pasižymėjo gobšumu, savanaudiškumu ir parazitavimu valstybės sąskaita. Labai norėtųsi, kad Lietuvos Respublikai pavyktų išvengti tokių „geradėjų“, kaip kirvarpos, sugriaužusios senąją LDK. Kol kas nelabai pavyksta...

Nuomone
2010-03-13 08:15:06
Mano nuomone mazdaug tokia: 1) viduramziu, barbarizmo, epochoje mes, kaip barbarai, padarem tai, ka reikejo padaryti - sukureme valstybe, atrememe priesus, igavom galios; 2) Civilizavimosi, Renesanso ir pan. epochoje mes susimovem, nes nesugebejom isvystyti pakankamai aukstos kulturos, tad valstybes nebeliko.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
2010-04-13 22:40:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kas gali man atsakyti?
Kalbėjo Radvila Juodasis lietuviškai ar ne ?   ATSAKYTI
xz 2010-03-15 17:50:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kiekvienas pubertetikas galvoja galvojas rasineti nebrandzius "apie istorija" straipnius. Mokytis pirma pradek ir nors elementariai , apart Sapokos vadovelio, kazka paskaityk.   ATSAKYTI
RR 2010-03-15 17:34:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Oi gudrus tie litvinai   ATSAKYTI
kvalifikacijos klausimu 2010-03-15 15:54:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sociologo kvalifikacijos neužtenka norint rimtai rašyti istorijos temomis. Bet, aišku, Russlande yra Fomenka, kodėl Lietuvoj negalėtų būti K.   ATSAKYTI
Baudikea 2010-03-15 14:12:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Paminėjot sociologus. Keista, bet net kai kurie sociologijos profesoriai nekelia sau klausimo kas ir kodėl įkūrė šį naują mokslą apie visuomenes. Tuo įsitikinau bendraudama su vienu britų sociologijos profesoriumi. Jis žinojo, kad tai Frankfurto mokykla, įkurta 19 a ir tiek. Ir labai nustebo kai pasakiau, kad ši mokykla įkurta marksistų ir yra labai uždara, į savo gretas nepriimanti ne judaistų, o tokius kaip E.Fromas ir dar vienas (kurio pavardę pamiršau), užsikrėtusius krikščioniškom meilės idėjom, iš savo gretų šalina, - tai jam buvo naujiena. Vėliau jis pasitikslino internete ir pripažino, kad buvau teisi. Tai va, ši mokykla, kuriai Hitleris mielaširdingai leido kraustytis į JAV, matomai ir generuoja tas šiuolaikiškas "visuomenių performavimo" idėjas, kurias pas mus taip intensyviai platina neokairieji su neoliberalais. Jei klystu, pataisykit:)    ATSAKYTI
Inai 2010-03-15 12:43:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Wisner yra per dem politkorektiškas kad galima būtu nuo jo pradėti. Šapoka trivialiai (savo laikmečiui) tendencinagas, ar tendencingai trivialus savo laikmetyje. Užtenka šiam jaunuoliui bendrų istorijos žinių - socilogijos ir komunikacijų meno įvaldęs daugiau nei daugelis enų profų. Veizėkit geriau jo tekstų sąrašą. Gratu(i)acijos   ATSAKYTI
Ina to Hmm 2010-03-15 12:32:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Siūliau gerb. Kiaulakiui pradėti nuo Šapokos ir Wisnerio, nes jo rašinys ignoravo Šapokos ir Wisnerio pateiktus faktus. Sutikite, "profesionaliam istorikui" taip daryti nelabai solidu. :) Beje, gal galėtumėte nurodyti šio "profesionalaus istoriko" parašytus mokslinius straipsnius, knygas? Bandžiau ieškoti, bet nepavyko... Su tuo "profesionalumu" nėra taip paprasta. Kai kurie "profesionalaus istoriko" Bumblausko pareiškimai taip pat rodo, kad jis tik ansktyvuosius Šapokos veikalus yra paskaitęs, o archyvams laiko visai neturėjęs. :)
Dėl žydų ir kazokų. Ne žydai išprovokavo kazokus, bet lenkų ponų arogancija ir trumparegė politiką. Verta perskaityti Chmelnickio biografiją - buvo ramus kazokas, neištvėręs lenkų patyčių. LDK priklausę rusai tokių patyčių nepatyrė ir buvo lojalūs LDK piliečiai.    ATSAKYTI
Marius 2010-03-15 08:59:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tokių Radvilų nebuvo jie senai surusėjo, o vėliau sulenkėjo ir pavirto į Radziwiłł.   ATSAKYTI
... 2010-03-14 22:33:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
autorius turi poziciją, mąsto ir teisingai atkreipė dėmėsį į nuolatinius neigiamus ir destruktyvius Lietuvos valdymo praeties ir dabarties aspektus.   ATSAKYTI
hmm 2010-03-14 22:25:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
miela Ina, ir jūs galvojate, kad p. Kiaulakis, profesionalus istorijas, Šapokos ar Wisnerio neskaitė? Tą daro antrrakursiai studentai.   ATSAKYTI
Tomui Č. 2010-03-14 22:21:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
LDK istorijoje buvo ir prakilnesnių nei Anglijoje dalykų (šiandien viename portale apie juos vieno istoriko priminimus su malonumu perskičiau). Radvilos XV-XVI amžiais nėra tokie pažangūs kokiais istoriografija juos vaizduoja. XVII a. (pav. Našlaitelis) ir vėliau atsiranda asmenybių pav. suvokiančių jog be savo valstiečių jie yra niekas), XIX a. dalis jų galių perėjo Tyškevičiams. 2009 jų ainiai pasakė kad Žemė yra mažytė ir vienintelė žmonijai ...   ATSAKYTI
hmm.. 2010-03-14 22:20:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
bendrai ko mes norim iš trumpo rašinėlio. Visgi yra tokios susiformavusios nuomonės apie istorinius veikėjus ir kažin ar jas reikia keisti. Patys faktai liudija,kad Neronas, ČingisChanas, Ivanas VI, Stalinas, Hitleris yra ir liks neigiami istoriniai personažai, kai tuo tarpu kiti, kad ir karo vadai tokie kaip Aleksandras Makedonietis, Julijus Cezaris, Periklis, Baudikea, Elžbieta I, Ž.dArc, Vytautas, Gediminas, Kęstutis, kaip teigiami istoriniai personažai. Ir prie jų priskirtini Radvilos. Ir jokios politinės tendencijos čia per daug nenulemia. Pvz. Kęstutis buvo nepaprastai gerbiamas net lietuvos priešų vokiečių. Jie net jo šalmą vėliau nusikopijavo su tuo cvieku pakaušyje:)   ATSAKYTI
ups! 2010-03-14 21:59:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Miela Ina, papasakokite apie Chmelnickio sukilimą, kuris įvyko neužilgo po dalies Ukrainos žemių prijungimo prie Lenkijos. Kažkur skaičiau, kad tingūs lenkai mokesčiams surinkinėti pasiuntė į tas žemes vietininkais žydus. O šie nusprendė dar ir sau pasipelnyti ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą, kuris baigėsi sukilimu ir pogromais. Prievartinis katalikybės piršimas, ko lietuviai tolerantiškai vengė (unitai kita kalba), irgi turėjo įtakos. Bjaurus visoj Europoj buvo tas 17 a. O vargšai žydai 1666 m. (tais metais ir Londonas sudegė) net patikėjo kokiu tai apsišaukėliu "mesiju" ir masiškai pardavinėdami turtą, kraustėsii į Palestiną. Bet ten jų laukė tik nusivylimas (Džonsono žd. istorija)   ATSAKYTI
gytis 2010-03-14 21:55:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu. Veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje... (pabaikite pats (-i), jei norite)...

P.S. Nuobodu. Dievas su Jumis.   ATSAKYTI
ups! 2010-03-14 21:49:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Miela Ina, papasakokite apie Chmelnickio sukilimą, kuris įvyko neužilgo po dalies Ukrainos žemių prijungimo prie Lenkijos. Kažkur skaičiau, kad tingūs lenkai mokesčiams surinkinėti pasiuntė į tas žemes vietininkais žydus. O šie nusprendė dar ir sau pasipelnyti ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą, kuris baigėsi sukilimu ir pogromais. Prievartinis katalikybės piršimas, ko lietuviai tolerantiškai vengė (unitai kita kalba) irgi turėjo įtakos. Bjaurus visoj Europoj buvo tas 17 a. O žydai 1666 m. patikėjo kokiu tai apsišaukėliu "mesiju" ir masiškai pardavinėdami turtą, kraustėsii į Palestiną. Bet ten jų laukė tik nusivylimas (Džonsono žd. istorija)    ATSAKYTI
gytis 2010-03-14 21:46:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nenorėčiau daryti reklamos, bet prie Inos pasiūlytų knygų dar pasiūlyčiau porą pernai išleistų. Tai Radvano "Raštai" ir Dariaus Kuolio "Res Lituana. Kunigaikštystės bendrija. Respublikos steigimas"(ši tik tik pasirodė). Išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (be problemų ir antkainių galima įsigyti: LLTI, Antakalnio 6, darbo valandomis). Pirmoji kaip tik apie Radvilų žygius( kam reikia - yra ir iš visos Europos surinkti lotyniški originalai). Antroji kaip tik apie priplėkusius požiūrius į istoriją ir apie faktus ir skaičiukus.
Geriau apie tai diskutuoti. Sėkmės.   ATSAKYTI
D 2010-03-14 21:38:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jeigu žmogui dievas proto nedavė, tai kiek besistengtum vistiek neįkrėsi.    ATSAKYTI
ups! 2010-03-14 21:35:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
šaunuolė. Žaviuosi. Dažniau komentuokite.
   ATSAKYTI
gytis 2010-03-14 21:24:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kažkaip neramu. Gal valerijono? O gal ką nors rimtesnio paskaitykit? Bent prieš miegą. Ina, mačiau, kelias neblogas knygas autoriui pasiūlė. Pradžiai. Lietuviškai. Bent jau. Tik nesispjaudykit, susimildamas(-a).

P.S. Dėl minimo mitinio progreso. Jums jau reikėtų vadintis "E" (vėliau F, G ir t.t.). Kad neapipelytumėte.   ATSAKYTI
Baudikė > D 2010-03-14 21:20:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
gėdykis, bet tyliai:)
Duokdie, itin durnai tuomet neatrodysi: "Gal vieną dieną visi pabėkime nuo rusų įkaltos romantinės istorijos suvokimo perspektyvos..."   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Į Lietuvą grįžo medikų pagalbos misija, padėjusi kovoti su COVID-19 Armėnijoje (nuotr. Organizatorių)
Pasibaigus dviejų savaičių humanitarinei misijai Armėnijoje, šalies medikų ir ekspertų komanda grįžo į Lietuvą.  Aštuonis medikus ir tris ekspertus parskraidinęs Karinių ...
Asociatyvi (nuotr. Shutterstock.com)
Ilgąjį liepos savaitgalį ir Mindaugo karūnavimo dieną lietuviai ilsisi ir turi net tris nedarbo dienas. Vaiko teisių specialistai primena, kad auginant vaikus, visiškai ...
Kaune pas gyventojus užsuko netikėtas svečias (nuotr. stop kadras)
Į vieno kauniečio kiemą ankstyvą rytą užsuko nekviestas svečias. Vaizdo kameros užfiksavo drąsiai vaikštinėjantį briedį. Specialistai sako, kad stebėtis tuo nereikėtų, mat ...
Operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė (nuotr. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro) (nuotr. asm. archyvo)
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras su liūdesiu praneša, jog eidama 78-uosius mirė buvusi šio teatro operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė. Gimusi 1942 ...
Vilnių nuplovė liūtis (nuotr. Fotodiena/Justinas Auškelis)
Sinoptikai prognozuoja, kad sekmadienio naktį debesys apklos didžiąją šalies dalį, palis daug kur, bet daugiausia – vakarų Lietuvoje. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, o ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų