Tomas Urbelionis/BFL nuotr.

Tomas Urbelionis/BFL nuotr.

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Romualdo Ozolo įsitikinimu, vakar švęsta Vasario 16-oji - pats svarbiausias įvykis tūkstantmetį pasitinkančioje Lietuvoje. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, pirmosios Vyriausybės vicepremjeras, signataras R.Ozolas tyliai atšventė 70-ąjį jubiliejų. Rietynėse paskendę valdžios vyrai apie tai pamiršo.

Tačiau filosofas ir toliau į ateitį žvelgia optimistiškai, tiksliai įvardydamas daiktus tikraisiais vardais. Tai yra optimizmas, nes tik nuo tiesos prasideda visa, kas turi keistis“, - Baltijos televizijos ir „Lietuvos žinių“ laidoje „Svarbus pokalbis“ sakė R.Ozolas.

Tūkstantmečio data

- Prieš kelerius metus, rašydamas apie Vasario 16-ąją, apgailestavote, kad ši šventė tapo dar vienu apdovanojimų įteikimu prezidentūroje, pasisėdėjimu Operos ir baleto teatre. „Kada valstybę išmoksime mylėti taip, kaip save?“ - klausėte. Ar jau radote atsakymą į šį klausimą?

- Artėju prie atsakymo. Šiais metais jį galiu rasti labiau nei kada nors anksčiau. Svarbiausias dalykas ne tik man pačiam, bet, ko gero, ir kiekvienam yra kuo gilesnis savo istorijos pažinimas - nuo pat jos ištakų. Minimas tūkstantmetis įtraukia į labai lengvai aprėpiamą įvykių seką - jų, pasirodo, ne tiek jau ir daug buvo, - kai pamatai, kad Vasario 16-oji yra pats svarbiausias viso tūkstantmečio įvykis.

REKLAMA

Tada sukurta valstybė, kokios Lietuvos istorijoje nebuvo: jai neprilygsta nei karalystė, didžiūnų valdžios institucija, nei kunigaikščio respublika, tuo labiau unijinė bajorų respublika. 1918 metų vasario 16-ąją buvo sukurta kiekvieno žmogaus, tautos valstybė. Kovo 11-oji buvo pakartojimas: siekėme valstybės atkūrimo, už nugaros jausdami Vasario 16-ąją ir suprasdami, kad privalome padaryti tai, kas buvo padaryta tada, pakartodami naujomis aplinkybėmis.

- Kadaise užsiminėte, kad Vasario 16-oji jums ypatinga dar ir tuo, kad tą dieną švenčiate kito signataro, profesoriaus Bronislavo Genzelio gimtadienį. Kalbėjote, kad per tas šventes diskutuojant ir atsirado Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio apmatai.

- Iš tiesų pas B.Genzelį rinkdavomės vasario 16-ąją. Savaime suprantama, ten vykdavo daug įdomių pokalbių. Pulsavo pats svarbiausias mūsų savivokos kontekstas ir tekstas: ką daryti toliau? Tokie pokalbiai kaip pas B.Genzelį vykdavo daug kur. Būtų labai teisinga ir tikslu šiuos pasibuvimus traktuoti kaip vieną iš svetainių, virtuvių, šiaip butų, išėjusių į viešumą ir susiliejusių į viešuosius judėjimus - tokius kaip filosofų klubas „Žinijos“ draugijoje, gamtosaugininkų, paminklosaugininkų klubai, gimę prasidėjus Michailo Gorbačiovo paskelbtai pertvarkai.

- Po Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo 1988-ųjų spalį iniciatyvinės grupės nariai nuvažiavo prie Lietuvos patriarcho Jono Basanavičiaus kapo. Ten prisiekėte būti ištikimi vieni kitiems ir Lietuvai. Ar ši priesaika tebegalioja?

REKLAMA

- Ją labai tobulai pakartojome visiškai neseniai. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo susirinkime vasario 9-ąją priėmėme Vertybių deklaraciją. Ją parašė ir po aptarimo klube viešai pateikė filosofas Vytautas Radžvilas. Manau, tai yra to meto mūsų idealų, idėjų perteikimas, o kartu - tam tikras kontekstas, kuriame šios idėjos galėtų ir turėtų veikti šiandien, su įžvalgomis į pačią tolimiausią mūsų laukiančią ateitį.

Šis dokumentas šiandien reikšmingas ne mažiau negu Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime priimta programa ir moralinės vienybės deklaracija.

Kur lūžta vienybė

- Ar visi Sąjūdžio iniciatyvinės grupės žmonės išlaikė išbandymą valdžia, ar patys neturėtų prisiimti atsakomybės dėl šių dienų situacijos?

- Būtume neverti ne tik to, ką prisiėmėme tada, pradėdami judėjimą valstybės atkūrimo link, bet ir apskritai piliečio vardo, jeigu neprisiimtume atsakomybės už tai, kas yra atsitikę.

Man tiesiog baisu klausytis, kai viena Vyriausybė atsiriboja nuo kitos, tarsi ji būtų iš dangaus nuleista ir nedarytų jokių klaidų. Iš to kyla neišvengiamas visų bėdų sutapatinimas su buvusiaisiais, tarsi jie būtų ne tik priešiškos stovyklos, bet ir valstybės atstovai. Ties šiais dalykais - aš juos vadinu partiniu susiskaldymu - lūžta mūsų vienybė.

Partinis susiskaldymas šiandien yra tapęs vienmačiu kitos partijos naikinimu - lygiai taip pat, kaip Komunistų partija anais laikais norėjo naikinti bet kokią kitokią mintį. Švelniau, bet vis dėlto stilius yra panašus. Mąstymas tas pats.

- „Lietuvos žiniose“ neseniai rašėte, kad dabartinės ekonominės krizės politinis tikslas - elito siekis įtvirtinti savo galią, pereinant prie dvipartinės sistemos?

REKLAMA

- Nereikėtų to galutinio tikslo įžiūrėti kiekviename fakte, tačiau, be jokios abejonės, net ir nedeklaruodami žmonės daro būtent tai. Jeigu turime konstatuoti faktą, kad kol kas valdžia yra partijų, o ne tautos valdžia, už ką tada kaunasi partijos? Už save!

Paprastai, kai nugali viena partija, turime jos diktatūrą. Pas mus ji turbūt nebūtų visiškai įmanoma, jeigu nelaikytume tuo oligarchų finansinės diktatūros. Demokratijos įvaizdžiui išlaikyti būtinai reikia kitos partijos. Bet jeigu ši dvivaldystė taip pat atstovauja oligarchinėms tvarkoms, kas tai iš esmės yra, jei ne vienpartystė?

To, kas daroma dabar, neatsižvelgiant į žmonių, esančių po partijomis, po grupuotėmis, interesus, negalėčiau laikyti niekuo kitu, kaip kova už partinę valdžią.

Man nesvarbu, kas ką verčia Trakuose, Vilniuje. Bet kaip tai daroma, yra ne kas kita, kaip juoda kova dėl valdžios. Jeigu nedeklaruojami jokie tikslai, o postas imamas beveik perversmo būdu - vadinasi, kovojama už pinigus.

Riba teikia vilties

- Pats esate sakęs, kad ne režimai kuria žmones, o žmonės - režimus. Gal žmonės nieko kito nenori?

- Jeigu tiems žmonėms to reikia, tada jie nėra mano atstovai. Manau, lygiai taip pat galvoja tie, kurie sausio 16-ąją atėjo prie Seimo, tik buvo chuliganų užblokuoti. Lygiai taip pat mąsto daugybė mano pažįstamų - ir paprastų žmonių, ir labai giliai suvokiančių, kas dedasi pasaulyje.

- Tačiau už „partijas - gelbėtojas“, sambūrius be ideologijos ir programos balsuoja patys Lietuvos žmonės?

- Be jokios abejonės, rinkėjų mąstoma pamažu, per praktines klaidas įsitikinant, kad pasirinkimas - ne tas. Bet kai dabar žiūriu į mūsų dvidešimties metų kelią, nuo 1988-ųjų, darau vieną išvadą, kuri man teikia vilties: mes jau priėjome ribą - iki supratimo, kuris nebeleis tokiai gausybei rinkėjų klysti. Nebent bus galima pasijuokti, jeigu galų gale valdžia visiškai praras pasitikėjimą, visiškai į neviltį įvarys žmones. Galbūt tada tauta „išmes“ ką nors dar juokingesnio, absurdiškesnio nei iki šiol, kas visiškai netinka valdymui, ne tik atstovavimui.

REKLAMA

Mokymasis yra sunkus, bet demokratija kuriama dešimtmečiais. Tačiau man teikia vilties, kad priėjome ribą, ties kuria aš, rinkėjų balsu kalbėdamas, sakau: nebesileisime apgaudinėjami.

- Jau esate sakęs, kad Lietuvoje dar įvyks revoliucija: kai atsiras visiems nepriimtinas, ženklo pobūdį turintis įvykis. Kas turi atsitikti?

- Ženklas - tai krizė, kuri kol kas vadinama finansų, bet iš tiesų yra viso gyvenimo būdo, iki šiol praktikuoto Vakarų, krizė.

Daugybė mus iki šiol maitinusių šaltinių senka. Senka nafta paremtoji energetika ir visa finansų sistema, sukonstruota šiuo pagrindu. Senka gamtos pakantumas mūsų šiurkštiems veiksmams, ją teršiant: matome gamtos griuvimą, pasireiškiantį ledynų tirpimu, cunamiais, baisiais gaisrais.

Ar mes suvoksime tai? Ar mes rasime drąsos pasakyti, kad žmonės, atėję prie Seimo, buvo šių reiškinių viena sudedamųjų dalių? Jeigu suvoksime, nešnekėsime kaip dabar: esą atėjo minia, nežinanti, ko reikalauja, tad mūsų pareiga - ją sutramdyti. Tada, žinoma, revoliucija turės būti.

„Noriu būti pilietis“

- Jau prabylama apie tai, kad Lietuvą į tokią padėtį įstūmė patys Sąjūdžio žmonės, atsisakę idealų?

- Aš nesiekiu valdžios. Aš kontroliuoju valdžią. Mano raštuose yra sentencija: „Aš nenoriu būti prezidentas. Aš noriu būti pilietis.“ Manau, tai yra formulė, kuria turėtume vadovautis visi, nesantys valdžioje. Ir visų pirma Sąjūdžio žmonės, užsibrėžę atstovauti doros atkūrimo programai.

- Ar gali, jūsų manymu, Vasario 16-oji tapti lūžio tašku, nuo kurio žmonės pradės atsigauti ir jausti šventę savyje?

REKLAMA

- Noriu pasakyti: jeigu šneku kategoriškai, tiksliai sakydamas tai, kas yra, tai nėra pesimizmas. Tai yra optimizmas, nes tik nuo tiesos prasideda visa, kas turi keistis.

Vasario 16-oji man, kaip ir daugybei žmonių, ir toliau yra nepajudinama šventė. Mano troškimas ir prašymas būtų: pasižiūrėkime, kokios Vasario 16-osios išvakarėse iškabinamos vėliavos. Jeigu jos senos - pakeiskime. Ir tai bus mūsų pačių atsinaujinimas.

Jurga Tvaskienė

Ozolininis
2009-02-17 08:30:55
Kodel neatskleidi tiesos santykiu vaidmens kuriant pilieciu antalka. Reikia suvokti, kad tiesa vien lydekos norais nebuna gyvenime. Tiesos santykiai atsiranda kompetencijos ir profesionalumo deka. Tam, kad atsirastu profesionalas ji turi supti tevynes aplinka kuria palaiko zmones remdamiesi tautos atmintimi. O tautos atmintis gyva seimoje gimtaja kalba, (tarme), paprociais ir tradicijomis. Tik tada kada zmones teikia paslaugas, gamina produkta su meile kitam, tik tada atsinaujina tiesos santykiai ir pradeda veikti stebuklinga santalkos energetine jega, taip reikalinga senejimo greiciui valdyti. O tu Ozolinsai vis kalbi Basanaviciaus laiku savokomis, Todel ir tavo galvoje chaosas, nesinai kaip praktiskai reikia gyventi. Ats tiesoje, kuri atspindi visatos amzinuma ir begalybe(tvarka). J.z
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
blondinas 2009-02-17 18:15:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
filosofija tai mokslas apie nieka , bet tai kaip ir ne mokslas iseina    ATSAKYTI
Irena 2009-02-17 17:27:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gerbiamas Romualdai,

sveikinu su septyniasdesimtmeciu! Ilgliausiu, graziu ir kurybingu Jums metu, kurie susidelios i dar viena brandu ir vis labiau vynejanti bei konjaku persunkta azuolini vainika.

Pagarbiai,

Irena   ATSAKYTI
jurgis 2009-02-17 17:04:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Parazituojančių ant viešojo intereso partijų gali rastis be galo ir geometrine progresija. Ypač jei ši veikla nebus išvesta į viešumą ir pavesta visuomenės kritikai. O jei leisime sėdėti ant sprando, tai ir toliau taip bus.
   ATSAKYTI
2mmm 2009-02-17 16:47:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
jau geriau teoretikas, nei Kirkilo-kubiliaus lygio "praktikas".

o gal labiau ponui/ponei patinka Rubikonine, Tvarkietiska ar Darbietiska praktika?   ATSAKYTI
MMM 2009-02-17 16:45:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Mano galva, Ozolas yra teoretikas, kabinetinis teoretokas. Naudos iš jo gražiai sudėliotų žodžių nėra. Juk pats pamėgino vadovaut partijai ir pasimetė, prakišęs rinkimus. Lig ir garbingai pasielgė, bet kur nauda iš jo teorijų?
Tauta, nežinanti savo istorijos, kaip mažas vaikas, kurį gali nuvesti bet kur. Tai ne mano mintis. Tai didelių žmonių mintis. Istoriją žinom nuo Mindaugo laikų daugiau panašią į pasakaitę vaikams. "Švenčiam" ne tai vardo, ne tai valstybės tūkstantmetį. Kodėl? Todėl, kad nežinom istorijos. Ar ne todėl okupantų palikuonis lenkai baigia išsireikalauti, kad seniausią pasaulyje kalba, turinti ryškias sąsajas su sanskritu, LIETUVIŲ kalba, bus sudarkyta kolonistų reikalavimu. O okupuotuose Suvalkuose lietuvių vardai ir pavardės rašomos lenkiškai? Tai kas mes tokie? Niekas nežino. Apsimetinėja, kaip tie rūmų padlaižiai ir neatsiranda berniuko, kuris pasakytu -KARALIUS JUK NUOGAS.
Ozolas irgi iš tų, kurie kuria teorijas dėl kurimo, ne dėl naudos.
Kol tauta nepajus bendrumo, kol neišsiaiškins kas ji tokia, kol nesupras protėvių ryžto kovoti dėl savo savasties įtvirtinimo, atsiginimo nuo priešų, nesupras, kad tik bendrai veikdami, bendrom pastangom galim kažką pasiekt, tol visada tsiras vaišvilų, ozolų ir pan. asabų, kurie gražiai postringaus, bet audos iš to jokios. Visada atsiras kevišų, bajorinienių ir pan. menkystų, kurie nepraleis progos įkišti ranką į bendrą kišenę. Jei vagies net nepavadinam vagimi, tai kokio gėrio laukiam? Nebus jo niekada.   ATSAKYTI
2 nosferatu 2009-02-17 16:16:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kokiu dar pavyzduku? apie Cilinsko, kaip teisininko karjera?

kodel gi ne. Prisiminkite jo aptriususia kontora Apkasu gatveje, Vilniuje.

Pakalbekite su kitais teisininkais - jie jums pasakys, kad neatsitiktinumas yra VP sprendimai neduoti Cilinskui rimtu bylu, o patiketi jas kitiems advokatams.

bet ka cia aiskinti, jei zmogus sako, kad Cilinskas - puikus advokatos, o jo bylu rezultatu nezino ir dar pavyzdziu praso.   ATSAKYTI
nosferatu 2009-02-17 16:09:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
2 1-2-3
Gal kokių pavyzdukų galėtumėte pateikti?   ATSAKYTI
2 1-2-3 2009-02-17 16:03:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
visu pirma, Cilinskas yra pagarsejes kaip nevykes teisininkas. niekada neturejo rimtu klientu, o ir nesunkias bylas prasikdavo.   ATSAKYTI
123 2009-02-17 11:49:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
manau,kad istatymus galetu siulyti ivairus judejimai,klubai,organizacijos. Tam reikia geru teisininku savanoriu,kaip p.K.Cilinskas, Sedbaras...Kazkas labai suinteresuotas musu tauta sumenkinti,nuvertinti uzspausti iniciatyva.Ir ziniasklaida prie to prisideda,ir uzsienio valstybes tuo suinteresuotos.Argi normalu,jei valdininkai tarnauja kelioms valstybems?Argi normalu,jei sukasi neapmokestinti pinigai sukurtoje korupcineje biurokratineje sistemoje ?Kad to ateity nebutu,reikia sudeti "saugiklius" istatymuose.Ir vsd ir stt ir kt. turetu dirbti issijuose siose srityse.Jei bus istatymas,bus ir atsakomybe.Per paskutinius kelis simtus metu esame pereme ne vakarietiska,o azijietiska valstybes samprata-yra valdovas,kuris skiria valdininkus,tie dar kitus ir t.t.Uztenka paklusniai viska vykdyti,ka virsesnis paliepia.Del tokio mastymo per tuos 18 m.paprastas zmogus galejo tik vykdyti savo pareiga balsuodamas,o visa kita uz ji padarydavo kiti.Mes priemem vakaru demokratijos modeli ir tiesiog perkelem i Lietuva.Modelis gal ir geras,bet mes nemokam jo igyvendinti su savo senu mastymu.Nes tikroje demokratijoje iniciatyva iseina tiek is apacios,tiek is virsaus.Del to pas mus toks didelis atotrukis tarp tautos ir valdzios.nes nesuprantm ka vieni ar kiti daro.Reikia islaisvinti ta kurybine kiekvieno tautiecio galia,gal net ideju banka ,paimti,kas geriausia ir igyvendinti-tai ir butu tikroji demokratija ir laisve,uz kuria kovojame iki siol.Kad suprastume,jog esam broliai ir seses vienos seimos-Lietuvos,nesvarbu,kokios tautybes,nes tai yra musu namai,mes esam seimininkai.Valdzia tik padedanti visa tai realizuoti.Su Meile.   ATSAKYTI
123 2009-02-17 11:39:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Prisiminiau sausio 13 d., kai palike savo zmonas su zindanciais kudikiais kasdien ejome i kara pries visa sovietine imperija, be ginklu!Ir zmonos, ir mamos musu nestabde, nes ejo su mumis savo sirdyse.Kaip ir mes, jos labai gerai zinojo, kad ta nakti galim zuti.MES GULDEM GALVAS SITAM KARE.AS LABAI DIDZIUOJUOSI TAIS BROLIAIS IR SESEM, KURIE KOVESI PIRMOSE GRETOSE IR ATIDAVE SAVO GYVYBES UZ MUS IR MUSU VAIKUS.ZEMAI LENKIUOSI PRIES JUOS...(AR)Kalta pati tauta, kad tiek metu leido save mulkint, tikejo melu, kad renka savo atsovus i seima, o paskui spauda kaltindavo tauta, kad blogai issirinko, kad tauta bloga.Kandidatai patys issistatydavo , pasakas sekdavo apie laiminga ateiti, jei juos isrinks.Ir isrinkdavo .Tik ne savo, o partiju atstovus, kurie savo partijoms ir jos remejams dirbdavo.Melo ir cinizmo virsune !(Semo nario priesaika).(Hipokrato priesaika), (zurnalistine etika).O DABAR VEL GIRDETI, KAD TAUTA KALTA !KALTA, KAD JAU MASTO KITAIP ?Problemos arba sprendziamos, arba nesprendziamos.O neissprendziamu nera: 1.Liustracijos istatymas del uzsienio spec.tarnybu.2.Privatizavimo skaidrumas.3.Antikorupcines priemones.4.Senaties termino naikinimas stambiems nusikaltimams.5.Svietimo ir sveikatos sistemu esminiai pekeitimai.6.Antimonopoliniai istatymai.7.Smulkaus verslo skatinimas.8.Rinkimu istatymo keitimas semunu skaiciaus mazinimas perpus.9.Iteisinta valstybes tarnautoju ir valdininku teisine atsakomybe.10.Fiziniu asmenu bankroto istatymas.11.Partiju finansavimo istatymas (del draudimo fiziniams ir juridiniams asmenims finansiskai remti partijas).12.Istatymas del kenkejiskos veiklos valstybei.13.Zeme tik nekilnojama(antirestitucija).14.LB(Lietuvos banko) kontroles,audito ir atsakomybes istatymas uz vykdoma pinigu ir kreditu prieziuros politika.   ATSAKYTI
trecias kelias? 2009-02-17 11:26:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
grazios mintys, pritariu joms. Tačiau: "man teikia vilties, kad priėjome ribą, ties kuria aš, rinkėjų balsu kalbėdamas, sakau: nebesileisime apgaudinėjami" - nelabai suvokiu kaip tai galima padaryti praktiskai, kai musu rinkimu istatymai sukurti partijoms / ju virsunelems ir palieka tik teorini sansu i seima prasiskverbti joms nepriklausantiems PILIECIAMS???
Revoliucijos/perversmai dazniausiai atnesa daugiau bedos, nei naudos, o teisiskas kelias i valdzia teleidzia rinktis tarp "partiniu teveliu" ir "gelbetoju". Ar yra realiai trecias kelias?   ATSAKYTI
Ozolui 2009-02-17 10:56:08
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Reiketu nustoti tersti kitus, o paciam pasiziureti i save. Ka padare Jusu atstovaujama Lietuvos centro partija, tesurinkote tik 0,7 proc. balsu per Seimo rinkimus. Ar turi si partija bent biura, kur zmones galetu uzeiti, ar imanoma prisiskambinti ne mobiliais telefonais.    ATSAKYTI
JE 2009-02-17 10:00:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ozolas savo laiku buvo Žmogus. Neaišku ,kodėl 19 m prichvatizacijos tylėjo Sąjūdis?   ATSAKYTI
VV 2009-02-17 09:43:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ačiū gerb. p. R.Ozolui už geras mintis.
Labai teisinga mintis „Noriu būti pilietis“. Juk negali visi būti valstybininkais, verslininkais, prekybininkais, "teisingumo" sistemos darbuotojais, privatizuotojais... Kažkas juk turi ir dirbti, padėti išlaikyti oligarchams privatizuojant susigrobtus ir užaugintus turtus

   ATSAKYTI
Dėdė 2009-02-17 09:28:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pritariu R. Ozolui dėl akivaizdžiai formuojamos dvipartinės sistemos.

Valstybininkų tikslai gali būti ir kiek platesni nei vien prezidento rinkimai - tikriausiai retas tuo abejoja. Išties VL pergalė juose tiesiog neįmanoma, o kandidatavimas dėl konkurencijos D. Grybauskaitei iš dešiniojo flango sumažinimo būtų veiksmingas, bet tik vienkartinis žingsnis.

Tai tik skaldytų TS-LKD – T. Čyvas čia teisus. Bet ar valstybininkai nesiekia priešingo tikslo? Tam tikras laisvumas ir nuomonių įvairovė TS-LKD frakcijos viduje gali kelti jiems didesnį pavojų. Griežtai nekontroliuojami deputatai vos nesužlugdė Seimo pirmininko išrinkimo, bruzda dėl NT mokesčio, skubina dėl LEO, piktinasi lenkiškais rašmenimis ir “Lenko korta”, buriasi į frakcijas. Kas bus, jei antioligarchinės bei euroskeptiškos nuostatos tvirtės ir kas nors prabils ne tik apie NT, bet ir apie progresinius mokesčius bei visuotinį pajamų deklaravimą?

Štai kodėl neatmestina prielaida, kad VL politinio suaktyvėjimo skatinimas sietinas ne tik su prezidento rinkimais, bet ir su partijos pirmininko postu. Tvirtas VL valdymo stilius konsoliduotų partiją ir frakciją. Kitaminčiai turėtų gerokai apmąstyti savo patekimo į partijos sąrašą kituose rinkimuose perspektyvas. Kitų dešiniųjų partijų nebuvimu jau apdairiai pasirūpinta. A. Kubiliui būtų palikta vyriausybė. Vargu ar valstybininkai jam planuoja karjeros tęsinį po kitų rinkimų – G. Kirkilo vaidmuo juk irgi buvo trumpalaikis.

Puldinėjimas iš A. Račo pusės keistai primena 20 metų senumo “Izvestijų” straipsnius prieš VL. Po jų VL ir tapo Sąjūdžio pirmininku.
   ATSAKYTI
Ozolininis 2009-02-17 08:30:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kodel neatskleidi tiesos santykiu vaidmens kuriant pilieciu antalka. Reikia suvokti, kad tiesa vien lydekos norais nebuna gyvenime. Tiesos santykiai atsiranda kompetencijos ir profesionalumo deka. Tam, kad atsirastu profesionalas ji turi supti tevynes aplinka kuria palaiko zmones remdamiesi tautos atmintimi. O tautos atmintis gyva seimoje gimtaja kalba, (tarme), paprociais ir tradicijomis. Tik tada kada zmones teikia paslaugas, gamina produkta su meile kitam, tik tada atsinaujina tiesos santykiai ir pradeda veikti stebuklinga santalkos energetine jega, taip reikalinga senejimo greiciui valdyti. O tu Ozolinsai vis kalbi Basanaviciaus laiku savokomis, Todel ir tavo galvoje chaosas, nesinai kaip praktiskai reikia gyventi. Ats tiesoje, kuri atspindi visatos amzinuma ir begalybe(tvarka). J.z   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Vilniuje susidūrė du automobiliai, vienas jų rėžėsi į tvorą (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Ketvirtadienį vakare Vilniaus policijai ir medikams pranešta apie dviejų automobilių avariją Panerių gatvėje. Medikų pagalbos prireikė vienam vaikinui. Pirminiais duomenimis, ...
Vasara
BNS pateikia svarbiausių ketvirtadieno naujienų Lietuvoje ir užsienyje apžvalgą: Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinti trys nauji koronaviruso ...
Teismas (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Teismas nurodė grąžinti prokurorą Julių Rėksnį į buvusias pareigas Vilniaus apygardos prokuratūroje, nes jam skirta nuobauda už tarnybinį nusižengimą buvo neproporcinga ...
Sergamumas Covid-19 lietuviams – nė motais: skristi bijo, bet gaili atostogų (nuotr. stop kadras)
Saulėtos atostogos Bulgarijoje apkarto šimtams lietuvių, nes išgirdę, kad nuo šiandienos grįžus į Lietuvą privaloma 14 dienų saviizoliacija, atostogaujantys tautiečiai prabilo ...
Kapinės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Kėdainių rajono Pernaravos miestelio gyventojai sunerimę, mat po penkių metų pertraukos vėl prasidėjo vagystės kapinėse. Šį kartą nuo kapo dingo antkapis. Vietiniai mano, kad ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų