A. Pocius ("News Bridgepix" nuotr.)

A. Pocius ("News Bridgepix" nuotr.)

Kam tarnauja Valstybės saugumo departamentas (VSD), neapsaugantis savo vertingiausių slaptųjų agentų?

Po šią savaitę išspausdinto mano straipsnio „Valstybę valdo saugumiečiai“ (LŽ, 2008 09 08), kurio herojus - paslaptingasis S.T., ir Rūtos Skatikaitės dviejų publikacijų „Iš vairuotojų - į milijonierius“ ir „Kam tarnauja VMI?“( LŽ, 2008 09 09 -10), kurių herojus - Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Saulius Trečekauskas, iš tikrųjų reikia klausti: kam tarnauja Valstybės saugumo departamentas (VSD), neapsaugantis savo vertingiausių slaptųjų agentų?

Skaitytojų išvados

Sugretinę mano ir R.Skatikaitės tekstus, skaitytojai padarė išvadas. Jie internete visą praėjusį antradienį komentavo LŽ straipsnius.

Delfi svetainės lankytojas klausia: „Vakar „Lietuvos žinios“ rašė apie slaptą etatinį Valstybės saugumo departamento pareigūną S.T., kuris buvo finansų ministro Zigmanto Balčyčio patarėjas, o šiandien rašo apie Saulių Trečekauską, kuris ir buvo Balčyčio patarėjas.

REKLAMA

Ar turima omenyje tą patį asmenį?“ Kitas Delfi komentatorius visažinis: „Šitą Trečekauską sekė VSD pareigūnai Damulis ir Braziulis, kurie Pociaus buvo nušalinti už lindimą, kur nereikia. Tai išaiškėjo per parlamentinį VSD tyrimą, kai žuvo gerb. Pociūnas. Visa tai susiję - vakar buvo straipsnis, kad Trečekauskas yra slaptas VSD agentas, infiltruotas į tam tikras organizacijas“.

Panašias prielaidas daro ir Alfa.lt komentatoriai: „Čia vakarykščio straipsnio apie slaptą saugumo agentą S.T. Balčyčio aplinkoje, dėl kurio pareigų neteko garsusis saugumietis Braziulis, tęsinys... įdomu, bet nieko nauja. Vat jeigu parašytų, kad kažką tokio pasodino ilgam, va tai būtų sensacija, o čia... kaip visada“.

Kitas Alfa.lt lankytojas apie LŽ „savaitės žmogų“ gerai informuotas: „2001-2005 m. dirbo valstybinės įmonės Klaipėdos valstybinio uosto direkcijos Teisės skyriaus viršininku. 2005 m. dirbo susisiekimo ministro patarėju (ministras Z.Balčytis). 2005-2006 m. dirbo finansų ministro patarėju (ministras Z.Balčytis). 2006 m. birželio 5 d. paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie respublikos Finansų ministerijos viršininko pavaduotoju“.

Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje atskleistas slaptas etatinis saugumo darbuotojas. Ir į viešąją erdvę jis pateko dėl VSD kaltės. Tad šios savaitės LŽ publikacijos pirmiausia demaskuoja VSD, nors visiškai ne toks buvo jų autorių pirminis sumanymas.

Kerštas

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) pradėjus, parlamento nutarimu, Breste žuvusio VSD pulkininko Vytauto Pociūno išsiuntimo į Baltarusiją aplinkybių parlamentinį tyrimą, visais įmanomais būdais buvo bandoma jį sustabdyti. Pirmiausia parlamentiniam tyrimui trukdė VSD vadovybė - išsisukinėjo, neteikė informacijos, vilkino laiką, nevykdė net Seimo nutarimo, kuriuo buvo įpareigota pateikti NSGK 12 analitinių pažymų. Tačiau šį tylų parlamentinio tyrimo boikotą netikėtai sužlugdė trys VSD kontržvalgybos aukščiausi pareigūnai, sutikę bendradarbiauti su NSGK.

REKLAMA

VSD vadovybės ir ją valdančio valstybininkų klano kerštas buvo negailestingas. VSD „disidentai“ atsidūrė gatvėje - jie turėjo tapti pamokomu pavyzdžiu kitiems pareigūnams, likusiems departamente.

VSD vadovybė ir klanas vadovavosi Stalino laikų KGB principu: tegul tik būna žmogus, o byla visuomet atsiras. Vienas pareigūnas buvo grąžintas į darbą, o du nepaklusniausieji, kurie VSD vadovams pridarė nemalonumų ir savo sukaupta informacija bei kėlė didžiausią grėsmę klanui - Vytautas Damulis ir Kastytis Braziulis, - buvo naikinami iki galo.

VSD generalinio direktoriaus Arvydo Pociaus sudaryta speciali komisija, neradusi rimtesnių V.Damulio ir K.Braziulio pražangų, ryžosi žingsniui, netelpančiam į jokias specialiųjų tarnybų normas ir taisykles, - paaukojo vieną slaptą etatinį darbuotoją. Pasaulinėje specialiųjų tarnybų praktikoje to dar nebuvo.

Ar tik kerštas nebus aptemdęs A.Pociui ir jo šeimininkams proto?

Saugumietis seka saugumietį

Istorija tikrai kurioziška. VSD skyriaus viršininkas K.Braziulis inicijavo garsaus verslininko, „Gazprom“ vietininko Lietuvoje telefono pokalbių klausymąsi. Buvo užfiksuotas verslininko prašymas S.T., kuris ėjo atsakingas pareigas Klaipėdos jūrų uoste, surinkti Rusiją dominančią informaciją apie vienintelį Lietuvos jūrų uostą. Tuomet pradėta klausytis ir S.T. pokalbių. K.Braziulis ir jo viršininkas V.Damulis neįtarė, kad S.T. yra slaptas etatinis VSD darbuotojas. Tai departamente galėjo žinoti tik keli žmonės, susipažinę su S.T. byla.

Kas išdavė S.T.?

K.Braziulis ir V.Damulis niekad nebūtų sužinoję, kad sekė slaptą VSD darbuotoją, jei ne VSD skandalas ir A.Pociaus, D.Dabašinsko bei jų šeimininkų noras atkeršyti NGSK tyrimo liudytojams. Sudaryta VSD specialioji komisija, žūtbūt norėjusi surasti V.Damulio ir K.Braziulio pražangų, pati padarė didžiausią pražangą: atskleidė, kad S.T. yra slaptas etatinis VSD pareigūnas.

REKLAMA

V.Damulis ir K.Braziulis iki šiol tvirtina nežinantys, kas yra tas S.T., dėl kurio tapatybės tariamo atskleidimo jie buvo apkaltinti ir išvyti iš darbo. Abu bylinėjasi teismuose su VSD, kad paneigtų kaltinimus, jog atskleidė tai, ko niekad nežinojo ir dabar nežino.

Tačiau mes žinome, kad šią paslaptį atskleidė VSD pareigūnai A.Kazlauskas, R.Petkus, D.Dabašinskas ir A.Mieželis. Tai teigia oficialus dokumentas - Lietuvos Respublikos vardu jau paskelbtas Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo Henriko Sadausko 2007 metų spalio 29 dienos sprendimas. Jame sakoma, kad K.Braziulis „neturėdamas faktinio pagrindo inicijavo S.T. priklausančio telefono abonentinio numerio telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę ir tokiu būdu sudarė sąlygas sąmoningai neteisingų faktų apie ketinimą kontroliuoti abonentą (asmenį) pateikimą VSD generalinio direktoriaus pavaduotojui bei kitiems asmenims, susijusiems su S.T. atžvilgiu naudojamos techninės priemonės sankcionavimu.

Jis nesiėmė jokių veiksmų, kad apie S.T. priklausančio telefono abonentinio numerio telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę būtų informuoti VSD vadovai, ir jiems nepaaiškino, jog ši priemonė taikoma slaptam etatiniam darbuotojui. Be to, būdamas VSD Antrosios valdybos Ketvirtojo skyriaus viršininku, nurodė pagal pareigas pavaldžiam asmeniui A.K. VSD teisės aktų nustatyta tvarka neįforminti S.T. kontaktų su VSD pareigūnais, taip pat uždraudė išdėstyti savo pagrįstus spėjimus, kad S.T. gali būti slaptas VSD darbuotojas.

REKLAMA

Šias aplinkybes nagrinėjant bylą patvirtino liudytojai: Aivaras Kazlauskas, Renatas Petkus, Dainius Dabašinskas ir Aidas Mieželis“.

Bet kurioje valstybėje kiltų skandalas, jei slapta informacija apie specialiosios tarnybos struktūrą, darbo metodus ir slaptuosius agentus patektų į viešumą jos pačios iniciatyva.

Valdomas teisingumas

Tiesa, K.Braziulio ir V.Damulio skundai teisme nagrinėjami už uždarų durų, formaliai saugant valstybines ir tarnybines paslaptis. VSD atstovas Ramūnas Ramanauskas tik vienam teisėjui H.Sadauskui parodė VSD pateiktą medžiagą, o paskui išsivežė ją atgal. Tiesiog idealios sąlygos valdomam teisingumui - neverta nė spėlioti, kaip baigsis K.Braziulio ir V.Damulio bylos. K.Braziulis pirmos instancijos teisme jau pralaimėjo. Nieko geresnio negali tikėtis ir V.Damulis.

Šiems buvusiems VSD pareigūnams telieka guostis, kad dar labiau už juos nukentėjo S.T. Dėl VSD buvusių ir dabartinių vadovų A.Pociaus, D.Dabašinsko neatsakingumo, neprofesionalumo ir paprasčiausio nemokšiškumo vienas vertingiausių slaptųjų VSD agentų, kuris sugebėjo dirbti ir su nusikaltėliais, finansiniais aferistais (EBSW prezidentu Gintaru Petriku), ir sudėtingiausiose ūkinėse gamybinėse struktūrose (Klaipėdos jūrų uostas), ir politikos olimpe (susisiekimo ir finansų ministro Z.Balčyčio patarėjas), yra lengvai identifikuojamas ir pažeidžiamas. Ir visa tai padaryta nagrinėjant ne baudžiamąsias, o paprastas administracines bylas.

Žurnalisto eksperimentas

Kad bylos nagrinėjimas uždarame teismo posėdyje neapsaugo nuo operatyvinės informacijos nutekėjimo, įsitikinau Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kur rugsėjo 4-ąją teisėjas Arūnas Dirvonas nagrinėjo V.Damulio skundą. Laukiantys už uždarų durų žurnalistai girdėjo teisėjo ir bylininkų balsus. Atlikau eksperimentą - įjungiau savo diktofoną, kurio specialus mikrofonas jautresnis už žmogaus ausį. Gana neblogai pavyko įrašyti teisėjo klausimą V.Damulio liudytojui K.B. apie neteisėtų veiksmų atlikimą S.T. atžvilgiu ir K.B. atsakymą, kad „operatyviniai veiksmai S.T. atžvilgiu buvo atlikti teisėtai ir pagrįstai. Vieno skyriaus darbuotojas vykdydamas operatyvinį bylos tyrimą nustatė, kad mūsų tyrimo objektas kreipėsi į S.T. su prašymu suteikti informaciją apie Klaipėdos jūrų uostą. Tyrimo objektas gavo šį prašymą iš „Gazprom“ darbuotojo. Kadangi S.T. turi informaciją dirbti su įslaptinta informacija „visiškai slaptai“... (neaiški vieta - T.P.). Prašymas atlikti šią priemonę buvo pateiktas valdybos viršininkui V.Damuliui, generalinio direktoriaus pavaduotojui D.Dabašinskui, Generalinei prokuratūrai ir teismui. Visi šie asmenys ir institucijos nustatė, kad pakanka pagrindo atlikti operatyvinius veiksmus, ir savo sprendimą patvirtino parašais...“

Neramiai miega ne tik S.T., bet ir visi VSD agentai: jeigu prireiks VSD vadovų ir jų šeimininkų interesams ir ambicijoms, VSD slaptieji darbuotojai gali būti minimi net administracinėse bylose.

Tomas Plaušinis

Kukas
2008-09-11 09:10:00
na šakės, mūsų saugumiečiai yra chebros lygio. Na, kai pagalvoji apie Jurgelevičiaus, Dabašinsko "pasiekimus" ar Malakausko "nuopelnus" STT tai gal ir nieko nuostabaus. Bet va exelencija visa tai ne tik toleruoja, bet ir įnirtingai gina. O tai jau pavojinga.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
vladas 2009-12-01 13:09:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
SIS LAISKAS ISSIUNTINETAS I VISAS UZSIENIO SALIU ATSTOVYBES.
As Vladas Lukosevicius, kreipiuosi i visas uzsienio atstovybes su pagalbos prasymu. Pries mane ir mano vaikus jau 10 metu vykdomas valstybinis teroras, kuri organizavo ALGIRDAS KATKUS, buves LRS nacionalinio saugumo ir ginibos komiteto pirmininkas. Jo nurodimu buvo organizuoti 3 pasikesinimai nuzuditi mane, 1999m., 2003m., ir 2008m. (po visu siu pasikesinimu buvai operuotas). Pries mano 3 mazamecius vaikus buvo organizuoti nusikaltimai, jiems nekarta buvo grasinama susidorojimu. Del visu siu nusikaltimu as nekarta kreipiausi i LRGP, i LRS zmogaus teisiu komiteta, i LRS vaiko teisiu kontroliere, kreipiausi ir i LR seimo narius, bet jokiu priemoniu nebuvo imtasi. As kreipiausi i LR Prezidenta V. Adamku su pareiskimu, kuriame isvardinau aukstu valstybes pareigunu nusikaltimus ir pateikiau irodymus, bet tyrimai nebuvo atlikti. Su panasiu skundu as kreipiausi ir i LR Prezidente D. Grybauskaite, bet tyrimai nepradeti. AS SAVO SKUNDUOSE ISVARDINAU AUKSTU VALSTYBES PAREIGUNU NUSIKALTIMUS, UZ KURIUOS JIE BUVO PAAUKSTINTI PAREIGOSE, JEI TAI SMEISTAS JIE TUREJO PILNA TEISE KREIPTIS I TEISMA, BET NE VIENAS NESIKREIPE, TIK BUVO ORGANIZUOTI UZPUOLIMAI.
Neseniai Lietuvoje nuskambejes pedofilijos skandalas, kai D. Kedis negalejo apginti 4 metuku prievartaujamo vaiko, tai maza dalis nusikaltimu kuriuos nebaudziamai vygdo iskrypeliai, sadistai Lietuvoje . Lietuvoje as kreipiausi i visus laikrascius ir televizijas, man buvo pazadeta, kad paviesins mano pateiktus faktus su visais irodymais, bet viskas buvo uzciaupta. Tik po visu kreipimusi pasikartodavo uzpuolimai, kuriuos prokurorai uzciaupdavo. As kreipiausi, kad buciau iskviestas liudininku saugumiecio Paciuno nuzudymo byloje, kuris buvo ismestas per langa Breste, po sio kreipimosi buvau uzpultas su peiliu, as suspejau prisidengti su ranka nuo peilio, po operacijos nevaldau 4 kaires rankos pirstu. Prokurorai tai traktavo kaip nedideli chuliganizma. As turiu surinkes daug irodymu apie 3 teiseju nusikaltimus, su siais irodymais kreipiausi i LRGP, bet tyrimus atsisake atlikti. Jei imanoma, isplatinti sia medziaga demokratinese salyse busiu dekingas, gal tik po to Lietuvoje kas nors pasikeis. AS KREIPIUOSI I VISAS UZSIENIO SALIU ATSTOVYBES SU PAGALBOS PRASYMU, NES MAN IR MANO 3 MAZAMECIAM VAIKAM GRESIA RIMTAS PAVOJUS. VLADAS LUKOSEVICIUS. Vilnius. Tel. 867704339.    ATSAKYTI
romas 2009-01-21 08:47:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
nu jo cia gerai pavare :)

perdaug dviprasmybiu ir isvis kazkokia bliavyzga   ATSAKYTI
Aviža 2008-09-11 23:27:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Po parlamentinio tyrimo,intrigos VSD nesibaigia. Pasitelkiama klaninė žiniasklaida,iš kart puolusi "kurmius".Faktų nereikėjo.Matulevičius nutildytas.VSD primena vulkano kraterį,pridengta sena vatine antklode.Pocius laiko kraštus.   ATSAKYTI
LIUDAS 2008-09-11 20:35:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
SITAS MALADIEC KIETESNIS UZ OSTAPA BENDERI.GAL KADA APIE DRAUGO POCIAUS NUOTYKIUS SUKURS GERA KINA   ATSAKYTI
to verstos skuros ir kiti zombiai 2008-09-11 14:13:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Esi bendramintis! Priimame į tikrų tautos pat…varijotų gretas! Sugebejai pasiekti MANO PROTINIŲ GABUMŲ lygį!!! Greičiau rašyk pareiškimą į tinklapį "SLAPTAI" mano vardu.
pagarbiai GINTARELIS MIUNCHAUZEN- VISOCKIS
Kovotojų Sankrušos prieš Bolševizmą, KGB-izmą-rezervizmą, vojarizmą ir zoofiliją Maršalkos (Vyt. Visockis) exercise asistentas $$$ KBSS ( Kaimo Bildukį Sajuzo Sanbezdžio) vachmistras
   ATSAKYTI
mamma 2008-09-11 13:11:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pastebejimai
1.per daug dviprasmybiu:
*nesuprantamas teismo darbas siose bylose;
*nesuprantamas Pociaus "proto aptemimas" ir kenkimas nacionaliniam saugumui;
*ar salies saugumas (VSD) is viso bent ka nors padaro salies saugumo labui, ar tik kenkia? Pvz., visa energetikos politika ir jos igyvendjimas (Gazpromui naudingos investicijos LR ir kt.) visiskai neitakojami VSD - penktoji kolona veikia LR nevarzomai, versle priesiskos valstybes pozicionuojasi puikiai...
2 koks buvusio saugumo - KGB - vaidmuo dalyvaujant LR jautriose versluose ir valstybes politikos formavime? Pvz., kas formuoja energetikos politik1, kodel be VSD rekomendaciju? Paziurekite, kur eina ES strukturines paramos pinigai - ar tai atitinka ES energetikos politika? Manau, kad ivairiose valdzios strukturose yra ne vienas buves KGB zmogus, o tokie yra pazeidziami del praeities, todel negali buti tokiuose postuose.

Baisoka, kad mumis manipuliuojama, ir daugelis to nesupranta - ir valdzios zmones, ir tokie - ne valdzios - pilieciai kaip as. Arba neturi jokiu poveikio svertu.

Gaila, kad esame avinai    ATSAKYTI
verstos skuros... 2008-09-11 12:40:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
KOMUFLIAŽAS

Galvojau apie komunistines lervas
Svarsčiau, net suėmė nervas
Bet kol aš galvojau, svarsčiau
Jos jau pavirto musėm, uodais…
Bet ne, greičiausiai jos tapo skėriais.
Ir siaubia kas dar nenusiaubta
Kas kitų yra užgyventa.
Planuoja vis pelną
Net pakeitė spalvą
Prie aplinkos prisitaikė
Vėl į kažką nusitaikė.
Būtų pusė bėdos, nes dichlofosas padėjo
Bet žiūriu-kiaušinių vėl jau pridėjo...,
mat rinkimai jau prasidejo...,
o kiek KGEbisteliu dar neisaiskejo...ooo???
   ATSAKYTI
gytys 2008-09-11 11:36:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kokie čia saugumiečiai-glušpetriai...   ATSAKYTI
Mauras 2008-09-11 11:24:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
2 Alik:

todėl, kad VSD byrėjimas įsibėgėjo vadovaujant pociui. Šis epizodas kai VSD kairė nežino, ką daro dešinė, paskui Pociui lojalūs VSD darbuotojai liudija prieš savo buvusius kolegas ir dėl to atskleidžiamas VSD agentas - taip pat jo atsakomybė. Tai, kad tokie dalykai atsiranda spaudoj ir mes apie juos diskutuojam - jau nenormalu.

Ar normalu, kad S.T. dirbant EBSW struktūroj, žmonių milijonai buvo pavogti o petrikas ilgiems metams pradingo užsienyje - atskiras klausimas.   ATSAKYTI
Alik 2008-09-11 10:58:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O kodel nuotraukoje ne p. P.Malakauskas? Gal straipsnio autorius nezino, jog p. A.Pocius jau seniai nedirba VSD vadovu pareigose?    ATSAKYTI
iš Memelio 2008-09-11 10:55:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kiek pamenu, JAV už CIA slaptosios darbuotojos agentės Palmer tapatybės atskleidimą buvo teisiami du Busho patarėjai...   ATSAKYTI
znakorius 2008-09-11 10:45:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Autorius yra teisus - agento tapatybė yra valstybinė paslaptis.    ATSAKYTI
iš Memelio 2008-09-11 10:36:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Pociaus chebra apsišiko JUODAI.   ATSAKYTI
Autorius 2008-09-11 10:10:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Autorius pats nesupranta, apie ką čia parašė.    ATSAKYTI
jovalas 2008-09-11 09:59:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
jovalas ir dar kartą jovalas   ATSAKYTI
Jonas 2008-09-11 09:28:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai kad VSD apie Ekselenciją, matyt, turi daug kompromato apie tai kaip Uspaskichas padengė jo rikimines skolas. Tai dėl to jis taip keistai ir elgiasi.   ATSAKYTI
Arturas 2008-09-11 09:12:33
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
As tik atsimenu,kaip energingai Pociu gyne Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus.Nenoriu nieko sakyti ir daryti isvadu,bet itarimai kyla labai nekokie.
Galu gale,ar kas nors atsakys uz sita nusikaltima Lietuvai?   ATSAKYTI
Kukas 2008-09-11 09:10:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
na šakės, mūsų saugumiečiai yra chebros lygio. Na, kai pagalvoji apie Jurgelevičiaus, Dabašinsko "pasiekimus" ar Malakausko "nuopelnus" STT tai gal ir nieko nuostabaus. Bet va exelencija visa tai ne tik toleruoja, bet ir įnirtingai gina. O tai jau pavojinga.   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Specialistai įspėja saugotis: kaitri saulė gali sukelti ne tik alergijas, bet ir vėžį (nuotr. stop kadras)
Įsivyravus ekstremaliai karštiems orams, odos ligų specialistai ir alergologai ragina saugotis. Mat itin karšta saulė, pasak medikų, mūsų odai labai nedraugiška. Tačiau ...
Į Lietuvą grįžo medikų pagalbos misija, padėjusi kovoti su COVID-19 Armėnijoje (nuotr. Organizatorių)
Pasibaigus dviejų savaičių humanitarinei misijai Armėnijoje, šalies medikų ir ekspertų komanda grįžo į Lietuvą.  Aštuonis medikus ir tris ekspertus parskraidinęs Karinių ...
Asociatyvi (nuotr. Shutterstock.com)
Ilgąjį liepos savaitgalį ir Mindaugo karūnavimo dieną lietuviai ilsisi ir turi net tris nedarbo dienas. Vaiko teisių specialistai primena, kad auginant vaikus, visiškai ...
Kaune pas gyventojus užsuko netikėtas svečias (nuotr. stop kadras)
Į vieno kauniečio kiemą ankstyvą rytą užsuko nekviestas svečias. Vaizdo kameros užfiksavo drąsiai vaikštinėjantį briedį. Specialistai sako, kad stebėtis tuo nereikėtų, mat ...
Operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė (nuotr. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro) (nuotr. asm. archyvo)
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras su liūdesiu praneša, jog eidama 78-uosius mirė buvusi šio teatro operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė. Gimusi 1942 ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų