Balandžio 1 dieną Lietuvos radijo ir televizijos visuomeninė taryba išrinko naują šios įstaigos direktorių. Jau nuo kitos savaitės Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai vadovaus žurnalistas Audrius Siaurusevičius. Kaip buvo skelbta, pirmajame rinkimų ture jis sulaukė didžiausių LRT tarybos narių simpatijų, o antrajame ture už jį balsavo net 11 iš 12 Tarybos narių.

„Bernardinai.lt" nusprendė pasiteirauti LRT tarybos narių, kuo A. Siaurusevičiaus kandidatūra jiems pasirodė patraukli.

Marcelijus Martinaitis: A. Siaurusevičiaus – aukščiausio lygio profesionalas

Kuo Audrius Siaurusevičius patraukė Jus į savo pusę?

Na, didžiausią įtaką turėjo pokalbis su Tarybos nariais. Siaurusevičiaus atsakymai atrodė įtikinami, jo vizija patraukli.

Kokia tai vizija?

Pirmiausia jis pažadėjo pertvarkyti informacines laidas televizijoje, kurios pastaruoju metu yra gerokai praradusios prestižą. Pasak Siaurusevičius, svarbu, kad laidos turėtų aiškią struktūrą, nesivaikytų sensacijų, nebūtų jose menkavertės informacijos. Kitas svarbus pažadas – kad televizijoje turėtų gerokai sumažėti lengvo turinio laidų, nes pastaruoju metu pernelyg vyravo pramoginis nacionalinės televizijos pobūdis.

Aišku, šiandien numatyti, kaip viskas seksis, – sunku. Daug kas priklausys, kaip LRT darbuotojai priims permainas, kaip naujam direktoriui seksis dirbti su kolektyvu. Svaresnės vadovavimo patirties, regis, jis neturi, tačiau tai, mano įsitikinimu, kompensuoja tikrai turtinga žurnalistinė patirtis. Ne vienam Tarybos nariui imponavo ir tai, jog Siaurusevičius Sąjūdžio laikais aktyviai reiškėsi kaip tikrai profesionalus ir patriotiškas žurnalistas. Nekelia abejonių, jog jis yra aukšto lygio profesionalas.Na, pastaruoju metu A. Siaurusevičius daugiausia žinomas kaip laidos „Spaudos klubas“ vedėjas. Kaip vertinate šią laidą?

REKLAMA

Nesu labai didelis jos šalininkas. Svarstant televizijos tinklelį, jau būčiau siūlęs atnaujinti laidą. Turėkime galvoje, kad jau 10 metų, kai laida rodoma. Tikrai pribrendo permainų laikas. Tai gera laida, tačiau turime atsižvelgti, kad didėja konkurencija, atsirado Jakilaičio, Paleckio laidos. Reikia sureguliuoti kai kurias detales. Tai nereiškia, kad būčiau siūlęs atšaukti Siaurusevičių, būtų pakakę kiek pakeisti kai kurias detales.

Visgi netrūko kritikos, jog A. Siaurusevičius užima labai aiškią politinę poziciją ir nepagarbiai laidoje elgiasi su politiniais oponentais?

Na, daugiau priekaištų teko girdėti, kad kviečiami į laidą vis tie patys žmonės. Aišku, kiekvienas žurnalistas yra angažuotas vienaip ar kitaip. Juk neįmanoma atrasti vedėjo, kuris neturėtų politinių pažiūrų. Beje, tai, kad vedėjas turi tam tikrą kryptį, nebūtinai blogai. Kita vertus, pastaruoju metu, mano vertinimu, Siaurusevičius elgėsi daug balansuočiau.

Nesibaiminate, kad dabar visa LRT taps „Spaudos klubu“?

Nors Taryba yra margaspalvė, tačiau dėl to, kad direktorius neturėtų būti angažuotas kuriai nors politinei jėgai, sutariama vieningai. Tikrai Tarybos atsakomybė yra blokuoti tokią galimybę. Kita vertus, išrinkus K. Petrauskį, taip pat kalbėta, jog jis susijęs su tam tikrais politikais, Taryba tikrai stebėjo ir ne kartą su juo apie tai kalbėjosi. Beje, primenu, kad ne vienas direktorius buvo pašalintas, kai jo veikla neatitiko LRT misijos. Taigi, Taryba tikrai nesikrato atsakomybės.

Ar Jums nekelia nerimo, ypač artimas LRT suartėjimas su „Lietuvos rytu“?

Apie tokią problemą pradėta Taryboje kalbėti palyginti neseniai – prieš kelis mėnesius. Beje, kaip žinote, Taryboje yra ir šio dienraščio žurnalistas Rimvydas  Valatka.. Tikrai stengsimės, kad  LRT nebūtų galima įtarti šališkumu ar sąsajoms su kuria nors grupe.

REKLAMA

Ar teko bendrauti su Prezidentu Valdu Adamkumi šiuo klausimu?

Turėjo būti susitikimas kovo mėnesį. Paskui Prezidentas negalėjo priimti. Daugiau jokių kalbų nebuvo.

Vytautas Ališauskas: LRT taryba pasiilgusi naujo starto

Kokių permainų tikitės, pasikeitus LRT vadovui?

Nežinau ar etiška būtų kalbėti, nes po poros savaičių baigiasi mano kadencija. Sunku pasakyti, kokios tos permainos bus konkrečios, nes kiekvienas vadovas turi savo požiūrį, stilių. Jei aš neklystu, tai jau bus penktas LRT direktorius, kurį man tenka rinkti. Kiekvienas turėjo savo vadovavimo būdą, savo televizijos viziją, bet kokiu atveju dabartinis kandidatas akcentavo žinių tarnybos sustiprinimą ir, manau, kad jis iš tikrųjų šito imsis, ir yra pajėgus padaryti. Nacionalinė žinių tarnyba patiria labai didelį konkurencinį spaudimą, intensyvėja konkurencinė aplinka: daug komercinių transliuotojų, stiprėja internetinė žiniasklaida. Šiuo atžvilgiu žinių tarnyba turėtų labai stipriai pasitempti. Direktorius bent jau savo programiniame prisistatyme labai tai akcentavo.Jūs galvojate,  kad tai bus vienintelė ir ryški permaina?

Ne, aš tikiuosi, kad bus ir daugiau. Kalbėti už direktorių drąsoka. Mano nuomone, direktorius turėtų, nors, kaip sakoma, planai yra viena, rezultatai yra kita, sustiprinti nacionalinio transliuotojo misiją ir racionaliau dirbti su vadinamosiomis pramoginėmis programomis, kurios nacionaliniam transliuotojui ne visada pavykdavo. Reikėtų tikėtis, kad naujasis direktorius racionaliau žiūrės į šias programas. Bandys palikti tik sėkmingiausias arba, rengiant konkursus, stengsis kad patektų tik tos, kurios sėkmingos.

Kuo A. Siaurusevičius geresnis vadovas nei K. Petrauskis?

Lyginti aš negaliu, galbūt galėčiau pasakyti K. Petrauskio nesėkmės priežastis. Dabartinis LRT direktorius neteikė vilčių Tarybai, kad bus bandyta kažką keisti probleminėse srityse. Čia tokia hipotezė, nes negaliu pasakyti, kokiais motyvais žmonės vadovavosi balsuodami. Tam tikra krizė tebesitęsianti ir naujienų tarnyboje, kelios nesėkmingos brangiai kainuojančios pramoginės laidos. Galbūt Taryba pastebėjo dabartinio direktoriaus nuovargio ženklų ir nesitikėjo, kad tai bus naujas tarpas, o manė, jog tai bus to paties direktoriavimo tąsa. Taryba tikriausiai pasiilgusi naujo starto.

REKLAMA

Apibendrinant. Kas imponavo Siaurusevičiaus programoje?

Naujos mintys dėl žinių tarnybos darbo ir racionalesnis požiūris į pramogines laidas.

Kaip vertinate A. Siaurusevičiaus laidą „Spaudos klubas“?

Vertinti konkrečias laidas, kol esu Tarybos narys, nėra korektiška. Savo vertinimus išsakau Tarybos posėdžiuose.

LTV sulaukia nemažai kritikos dėl per didelės „Lietuvos ryto“ įtakos. Kaip vertinate tokią kritiką?

Aš manau, kad dabartinis LRT įstatymas yra pakankamai geras ir garantuojantis tiek LRT įvairovę, tiek jos turinio kontrolę. Taryba yra sudaroma iš įvairių visuomenės sferų ir krypčių, visuomenės organizacijų, Seimo, Prezidento ir t.t. atstovų. Šiuo atžvilgiu didelio pavojaus nėra. O dėl „Lietuvos ryto“ menamos įtakos, tai tiesiog laidų pasiūla buvo maža, o bendradarbiaujant galima parengti profesionalesnių laidų. Gaila, kad konkursuose į LRT misiją atitinkančias laidas, pasiūla maža. Nė viena „Lietuvos ryto“ laida nėra patekusi be konkurso. Konkursai vyksta pagal įstatymus, LRT stebima politikų, valstybės kontrolės. Niekas neparodė, kad čia būtų kokių nors įstatymų pažeidimų.Ar teko bendrauti su Lietuvos Prezidentu prieš LRT direktoriaus rinkimus?

Tikrai ne.

Valentinas Milaknis: Norėjosi pokyčių, bet nė vienas kandidatas man neatrodė tinkamas

Kas, Jūsų nuomone, lėmė tokį Tarybos pasirinkimą? Kuo A. Siaurusevičius buvo pranašesnis už kitus?

Nemanau, kad turiu aiškius kriterijus, pagal kuriuos galėčiau nusakyti A. Siaurusevičiaus pranašumą prieš kitus kandidatus. Nemanau, kad jo programa ir pasirengimas nulėmė jo pergalę. Balsavimas buvo slaptas, tad tikrai nežinau, kokie kriterijai galėjo nulemti tokį Tarybos pasirinkimą. Man atrodo, kad turbūt nulėmė kiti kriterijai, bet ne programa.

Kandidatams buvo užduodami klausimai, tačiau vėliau nebuvo jokio Tarybos narių bendro aptarimo ar pasikeitimo nuomonėmis, todėl nelabai ką galiu pasakyti apie argumentus.

REKLAMA

Pasirodė, kad K. Petrauskio programa buvo pernelyg silpna. Galbūt jis tikėjosi, kad apie jį viską pasakys tas faktas, jog jis išbuvo LRT vadovu penkerių metų kadenciją, ir kažkaip išsamiau prisistatyti jis nesivargino. Kita vertus, per visą jo darbo laiką Taryba jam buvo išsakiusi nemažai kritikos, tad tikėjomės išgirsti atsakymus į mūsų pastabas, sužinoti, kaip tikimasi spręsti iškilusias problemas. Tačiau to išgirsti mums nepavyko. Norėjosi pokyčių, bet, asmeniškai man, nė viena kandidatūra neatrodė tinkama.Kokio pobūdžio pokyčių tikimasi po naujo vadovo atėjimo?

Nepriklausomai nuo to, kas būtų buvęs išrinktas vadovu, buvo tikimasi, kad būtų didesnis pokytis misijos, kultūros laidų link. Būtent R. Geleževičiaus programa, nepriklausomai nuo to, kaip vertintume patį kandidatą, buvo, ko gero, pati stipriausia, joje buvo bandoma sakyti, kad visuomeninių laidų galbūt nederėtų atiduoti privatiems prodiuseriams, o jas rengtų etatiniai darbuotojai, pati LRT turėtų daugiau įtakos laidų tematikai ir turiniui, aktualumui.  Buvo kalbama apie konkursų organizavo tvarką kandidatų atrankos sistemą ir pan.

Kaip vertinate A. Siaurusevičių kaip žurnalistą?

Buvau vienas iš tų, kurie sakė, kad „Spaudos klubui“ atėjo laikas keistis. Laida buvo išsisėmusi ir ne visai atitiko objektyvumo reikalavimus. Laida mažų mažiausiai turėtų keisti formatą.Buvo suskubta pranešti, kad po naujo vadovo atėjimo galima tikėtis nemažų permainų pačioje LRT komandoje. Apie kokius pokyčius kalbame?

Buvo kalbama apie tai, kokie kandidatai su kokia komanda numato dirbti, tai naujasis vadovas aiškiai pasakė, kad pokyčių nusimato. Apie konkrečias kandidatūras kalbėta nebuvo, bet veikiausiai tai dar per anksti. Jis daug kalbėjo apie žinių tarnybos svarbą. Ir tai tikrai labai aktualus klausimas. Tarybai jau ne kartą teko mąstyti bei svarstyti, kaip padaryti, kad žinios taptų kokybiškesnės ir įvairiapusiškos. Kaip pakeisti jų formatą ir pan. Galbūt iš naujo vadovo sulauksime pokyčių.Užsiminėte apie tai, kad dalį nacionalinio transliuotojo laidų rengia privatūs prodiuderiai. Ne paslaptis, kad nemažai yra ir „Lietuvos ryto“ prodiuserinės kompanijos rengiamų laidų. Kaip, atėjus naujam vadovui, keisis šių laidų skaičius? Ar „Lietuvos ryto“ produkcija neužims dar daugiau eterio laiko?

REKLAMA

Nėra  man aišku, ar tai galėtų įvykti. Iš to, ką aš girdėjau vakar, ir, remdamasis savo nuojauta,  nemanau, kad LRT taps labiau nepriklausoma nuo privačių prodiuserių ar išorinių žiniasklaidos įtakų. Aš to neišgirdau, bet gyvenimas viską parodys, o kol kas apie tai  kalbėti dar anksti. Stebėsime, kokia komanda bus renkama, ar bus dirbama autoritariniais metodais, ar vyks komandinis darbas.


Rašyti komentarą...
V
VASIA
2008-04-02 21:33:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
TEŠLIAI JUS ,,INTELIGENTAI'
Atsakyti
0

v
vasiai
2008-04-02 23:30:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
ne tesliai, o pragmatikai, isiskyru sM. martinaiti, kuris yr anaivus, kaipir pridra poetui. Kiti - naudojais. toki ekaip Alisauskas - ka jie veikia konservu partijoje, juk ji s - Janusko draugas.
Atsakyti
0

A
Alisauskas
2008-04-02 23:37:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
gerai pasakyta- januskos draugas, o tai pasako daugiau negu pasako....
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų