Prievarta gydomi alkoholikai, psichiatrinėse kenčiantys demokratijos mylėtojai ar venerinių ligų ligoninėje užstrigę hipiai sovietmečiu niekam nekėlė nuostabos. Gydyti per prievartą, iš namų į ligoninę vežti su milicijos palyda ar keisti testamentą dėl sublūdusio tėvo, prieš tai davus pakišą medikui, buvo gana normalu. Skiepai anuomet taip pat buvo privalomi, o antiskiepininkų judėjimas nesisapnavo nė vienam medikui.

Sovietinė medicina (nuotr. Wikipedia)

Sovietinė medicina (nuotr. Wikipedia)

Privalomo skiepijimo išvengdavo tik sovietinės Azijos gyventojai ir tik todėl, kad slėpėsi aukštai kalnuose ir išlaikė itin tvirtą gentinį ir religinį identitetą. Istorikai tikina, kad prievarta medicinoje mažai tyrinėta sritis, bet tai, kas vyko sovietmečiu už baltai dažytų ligoninių sienų, nėra pramanas. 

Portalas tv3.lt siūlo pasidairyti po įdomius istorijos užkaborius ir kiekvieną sekmadienį sužinoti šį tą netikėto.

Istorikas Algirdas Jakubčionis pasakoja, kad sovietmečiu neaplankius medikų negalėjai gauti vairuotojo teisių, tuoktis ar dirbti. Tiesa, kokių ligų ieškota tarp būsimųjų jaunavedžių, neaišku. Visgi į santuokų rūmus tekdavo atsinešti ne tik asmens tapatybės dokumentus, bet išrašą iš mediko, kad esi sveikas. 

REKLAMA

Norint gauti vairuotojo teises anuomet reikėjo ne tik gerai matyti, bet ir įrodyti, kad nesergi psichine liga, o moterys privalėjo aplankyti ir ginekologo kabinetą. Alkoholikai taip pat per prievartą guldyti ir ligonines, ir lengvesnio režimo gydymo įstaigas, nes besaikis gėrimas laikytas psichiniu sutrikimu. O štai nusikaltę hipiai, nežinant, kur juos dėti, būdavo vežami į venerinių ligų ligoninę. Patikrai ar viešam pažeminimui. 

Medicina sovietmečiu

Medicina sovietmečiu

Anuomet buvo populiarios ir mokomosios-moralizuojančios knygelės, kurios pasakojo apie baisius sifilio ar gonorėjos kelius, knygelėse rašytos istorijos apie pasileidusius, seksą mėgstančius žmones, kurie ligą „pasigauna“ stotyje, traukinyje ar susiradę negeros reputacijos partnerį. Ir nurodoma, kur kreiptis ir kam skųsti, jei įtaria kažką sergant būtent tokiomis ligomis. 

Profesorius, urologas Balys Dainys yra pasakojęs, kad venerinėmis ligonis sirgę sovietiniai piliečiai sugauti su tokia liga neretai būdavo paviešinami visam darbo kolektyvui, privalėdavo nurodyti savo seksualinius kontaktus. 

Valstybė kišosi į žmonių asmeninį gyvenimą, kvotė, kada ir su kuo šie mylėjosi, persekiojo pasileidėlius. Viskas, pasak profesoriaus, dėl kilnaus tikslo – noro išnaikinti bjaurias venerines ligas, kurios atskirais laikotarpiais Sovietų Sąjungoje plito kaip miško gaisras.

Tarkime, pokariu venerinių ligų antplūdis buvo toks didelis, kad joms tramdyti priimti atskiri įstatymai, kurie, žinoma, varžė žmonių laisves ir garantavo prievartinį gydymą. 

REKLAMA

„Apie 1955-65 metus buvo priimtas slaptas nutarimas, kad bet kokiais metodais reikia sumažinti venerinių ligų paplitimą. Taip pat buvo nutarta, kad su venerinėmis ligomis, kurios plito dėl palaido žmonių gyvenimo būdo, turi kovoti ne tik medikai, bet ir milicininkai, prokuratūros atstovai. Buvo nurodyta sugauti visus, kurie pas daktarą apsilankė sirgdami sifiliu arba gonorėja. 

Apie tokius nelaimėlius medikas išsyk turėjo pranešti milicijai ir vargšą išsiveždavo iš daktaro kabineto. Vėliau jį tardydavo, klausinėdavo, kur šis pasigavo ligą. Jei lovelasas apskųsdavo Marytę, pas kurią buvo, milicija netrukus jau belsdavosi į jos duris, čia iškvosdavo, kad Marytė mylėjosi su Petru. Tokiu būdu buvo išgaudyti sergantieji venerinėmis ligomis“, – yra pasakojęs B. Dainys.

Psichiatrinės ligoninėse ir gydyti, ir kalinti

Istorikas, Vilniaus universiteto dėstytojas Tomas Vaiseta sako, kad prievartos sovietinėje medicinoje būta, jos nestigo ir jo tyrinėtoje psichiatrijoje. Nors prievartos medicinoje temos istorikai vis dar nesiima.

Tiesa, kad žmones psichiatrinėse ligoninėse buvo skriaudžiami, o jas ne savo noru pakliūti buvo itin lengva, taip pat nėra mitas. Ten savo vietą rasdavo ir režimui nepritariantys žmonės, kuriems psichiatrinė ar venerinių ligų ligoninės tapdavo bausme už galvojimą kitaip. 

„Psichiatrija tikrai buvo naudojama, kaip politinis represijos instrumentas. Tai yra senokai įrodyta. Sovietinėje Lietuvoje tai taip pat naudota, nors detaliai ištirti dar negalime, nes žmonių medicininės istorijos nėra atviros. Visgi disidentai neretai atsidurdavo psichiatrinėse ligoninėse, nes už kritiką nebuvo patogu juos sodinti į kalėjimą, bet štai į ligoninę, jau kitas reikalas. Juk tik psichiškai nesveikas žmogus gali manyti, kad Sovietų Sąjungą reikia tobulinti.

REKLAMA

Nikita Chruščiovas, beje, tą yra pasakęs viešai. O štai oponuoti sovietiniam režimui iš principo jau buvo nusikaltimas, kuris rado vietą ir Baudžiamajame kodekse. Tai buvo sunkus nusikaltimas. Dėl to prieš juos taikyti sovietinę psichiatriją nebuvo tokio didelio reikalo, kaip prieš disidentus. Juos tiesiog sodindavo į kalėjimą, tremdavo“, – pasakojo istorikas. 

Anot jo, prievarta psichiatrijoje plačiai naudota ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir kitose socialistinėse respublikose. Tarkime, Rumunijoje. Ir ten ji susidoroti su žmonėmis buvo naudojama dažniau nei, tarkime, Lenkijoje. Taigi, nebuvo vieno modelio, kaip taikyti prievartinį gydymą ar gydymą-įkalinimą politiniams oponentams, kiekviena respublika, regionas darė savaip. Tarkime, sovietinėje Rusijoje daug daugiau disidentų tūnojo ligoninėse, nei sovietinėje Lietuvoje. 

„Lietuvoje psichiatrinė prievarta prieš disidentus buvo naudojama tada, kai manyta, kad tai bus veiksmingiau nei kalėjimas. Tarkime, rezistentui Antanui Terleckui yra grasinę, kad uždarys į psichiatrinę ligoninę, bet to nepadarė. Matyt matė, kad jis – stiprus žmogus ir jo tai nepaveiks. O štai Mindaugas Tamonis buvo jautresnis ir jį uždarė į ligoninę“, – pasakojo T. Vaiseta. 

Tiesa, medicininė prievarta sovietmečiu buvo taikoma ne tik prieš disidentus, bet ir prieš paprastus sovietinius piliečius. Prievartinis gydymas nebuvo retas reiškinys, pakliūti į ligoninę per prievartą nebuvo kažkas netikėto. 

„Jei struktūros nutardavo, kad jį reikia gydyti, žmogaus niekas neklausydavo. Tiesa, tuo piknaudžiaudavo ne tik valstybė, bet ir patys žmonės. Yra tekę skaityti ne vieną skundą, kurį ištyrus paaiškėdavo, kad žmogus išties būdavo paguldomas neteisėtai, tarkime, jį apšmeižus. 

REKLAMA

Pamenu vieną atvejį, kai vyras grįžo namo, o už jo durų jau stovėjo brigada medikų su milicija ir jį pačiumpo bei nuvežė į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę. Tiesa, kitą dieną jį paleido, nes paaiškėjo, kad jis sveikas. Kitą dieną žmogus turėjo dalyvauti teisme, kur privalėjo liudyti prieš buvusią žmoną, ji buvo įsivėlusi į finansines machinacijas. Taigi, žmona susitarė su dviem gydytojomis, pasirūpino diagnoze savo buvusiam vyrui. Vėliau prokuratūra ėmėsi ir tų medikių“, – pasakojo istorikas T. Vaiseta. 

Juodligės epidemija Sovietų Sąjungoje, 1979

Juodligės epidemija Sovietų Sąjungoje, 1979

Daktarai būdavo pasitelkiami ir tada, kai kildavo nesutarimų dėl testamento. Tėvus mėginta guldyti į ligoninę, apšaukti neveiksniais, jei testamento turinys nepatikdavo ryšių su psichiatrais turintiems vaikams. Dar buvo populiaru susidoroti su alkoholikais vyrais, kuriuos žmonos taip pat uždarydavo į psichiatrinę ligoninę. 

„Chroniški  alkoholikai irgi galėjo būti gydomi per prievartą. Taigi, moterys, kurios skirdavo su sutuoktiniais, tam, kad gautų didesnę dalį turto susitarusios su milicija, teismais ar medikais, mėgindavo gauti pažymas, kad jų vyrai neveiksnūs alkoholikai. Juos guldydavo į psichiatrines ligonines, tarkime, Naujosios Vilnios ligoninę. Žmonės perėmė valstybės modelį ir taip pat prievarta kišdavo artimuosius į gydymo įstaigas“, – sakė T. Vaiseta. 

Bijota, kad prieš bet ką gali būti panaudota medicininė prievarta, to bijojo tiek paprasti piliečiai, tiek disidentai. Apie tai pašnibždomis nemažai kalbėta, rašyta disidentų spaudoje. 

REKLAMA

Sovietmečiu buvo dviejų tipų psichiatrinės ligoninės, specialiosios ir paprastos. Specialiosios buvo tarsi ligoninės-kalėjimai, kur gydyti neveiksnūs žmonės, nusikaltėliai, ten pakliūdavo ir politiniai priešininkai. Tiesa, tokių ligoninių Lietuvoje nebuvo, artimiausia tokia baisi įstaiga egzistavo Černiachovske (Įsrutyje, Kaliningrado srityje). 

„Tokiose įstaigose buvo tikrai daug smurto, tiesa, taip būdavo ankstesniais sovietiniais metais, vėlyvuoju sovietmečiu jo mažėjo. Lietuvos ligoninėse ligoniai taip pat skriausti, dažniausiai tai darydavo sanitarai, o ne medikai. Dar ir todėl, kad sanitaro darbą dirbdavo „žmonės iš gatvės“, dažnai – menko išsilavinimo, nes labai trūko darbo jėgos, niekas nenorėjo dirbti sanitarais“, – sakė istorikas. 

Sanitarai darbe girtaudavo, tyčiodavosi iš pacientų, kartais juos sukiršindavo ir versdavo muštis, stebėdavo tai tarsi pramogą. Būta atvejų, kurie atkreipė ir milicijos dėmesį, tarkime, kai Žiegždriuose girti sanitarai laistymo žarnomis mušė pacientus, tai neliko nepastebėta. 

Skiepyti ir karantinuoti per prievartą 

Profesorius, infektologas Alvydas Laiškonis sako, skiepytis ar nesiskiepyti, gydytis ar ne, sovietmečiu žmonės rinktis negalėjo. Viskas buvo privaloma.

Karantinas, higiena ir izoliacija buvo pagrindiniai sovietinių medikų ginklai, o žmogaus teisės ir norai nieko nereiškė. Sergantys ir rodantys bent menkiausius simptomus būdavo uždaromi į specialias infekcines ligoninės, kurių šalyje buvo išties daug.

Ten nieko neįleista ir niekas iš ten neišleistas net tada, kai pasveikdavo. Dingus ligos simptomams dar dvi savaites medikai stebėjo pacientus. Laiškų iš infekcinių ligoninių pacientai taip pat nerašė, o artimieji žinią ir maistą perduodavo lauknešėliais, tiekiamais kartą per savaitę. 

REKLAMA

Medicina buvo nemokama, skiepai – privalomi. Skiepyti buvo visi, o skiepų dokumentai – kruopščiai sekti. Visgi, nepaisant tokių titaniškų pastangų, skiepyti sovietinius žmonės sekėsi ne visur.

Baltijos šalys ir čia pirmavo, o štai Vidurio Azijos respublikose vaikai ir toliau mirė nuo ligų, nuo kurių skiepai jau senokai buvo išrasti. Viskas todėl, kad nepasitikėta medikais, laikytasi tradicijų ar religinių įsitikinimų. Profesorius, pasakojo, kad dauguma skiepų Lietuvoje atsirado šeštajame dešimtmetyje ir buvo privalomi. 

„Buvo skiepų kabinetai, ten ir skiepydavo. Mokyklose buvo medicinos punktai, mokinius skiepydavo būtent ten. Išsisukti nuo skiepo nebuvo kaip, visus surašydavo, sekdavo, kas ir kokį skiepą gavo. Niekas net neklausdavo, nori ar nenori skiepo, tėvų leidimo taip pat nereikėjo. Mažai žinota apie skiepų alergines reakcijas. O jų buvo. Tarkime, skiepijant nuo raupų vieniems būdavo tik taškelis, o kitiems – didelis randas ar net duobė ant rankos. Kiek vėliau, kad nesugadinti merginoms rankų, imta jas skiepyti į šlaunis. Žinote, rankas mato visi, šlaunis – vos vienas kitas“, – pasakojo profesorius. 

Sovietinė medicina

Sovietinė medicina

Dirbdamas kaime profesorius matė ir skiepijamus kūdikius, juos skiepijo visus, medikai važinėjosi po šeimas, kurios susilaukė vaikų ir skiepydavo. Paskiepyti vaikelį reikėjo per penkias dienas nuo gimimo. Skiepyta nuo įvairių ligų, kokliušo, skarlatinos, tuberkuliozės, raupų, kiek vėliau – nuo poliomielito. Buvo 4-5 privalomi skiepai, labai tikrino, kad visi būtų paskiepyti, buvo skiepų pasai, kurie žmones lydėjo nuo gimimo iki mirties. Neturint nors vieno privalomo skiepo, kildavo didžiulis triukšmas. 

REKLAMA

„Motinos tam nesipriešino, buvo daug tokių, kurie dar atsiminė tarpukarį, kai gausiose šeimose mirdavo nemažai vaikų dėl paprastų vaikiškų ligų, todėl į skiepus sovietmečiu nežiūrėta priešiškai, o ir nebuvo kito pasirinkimo“, – sakė profesorius. 

Tiesa, taip gerai buvo toli gražu ne visur. Vidurinės Azijos respublikose vaikai mirdavo neskiepyti. Laikytasi tradicijų, bijota Alacho.

Аlina
2020-05-24 18:35:18
Kiek galima varyti ant to sovietmečio. Viskas buvo gerai, buvo tvarka. O kas dabar, narkomanija, niekur nedingo ir venerines ligos, vieni bomžai aplinkui ko tais laikais nebuvo
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Audrius 2020-05-27 18:49:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tik tas gydymas buvo. Nemokamas jai ką. O dabar 42eurukai kas mėn. O dar antaviliuose žmonės kažin kankina    ATSAKYTI
Ar 2020-05-26 10:35:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
pamenate kiek jaunuoliu karstuose parvezdavo tarnaujant sovietų sajungoje,kas juos gyde ir jais rūpinosi?!Dantys su švininem plombom,gražtai sienoms grežti,gimdymo namuose savaite vaiko nematydavai,o apsigimusius isvis sunaikindavo.Visi juodai gerdavo ir niekas negaudydavo!   ATSAKYTI
deimis 2020-05-29 12:02:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
tam AR.pamenam,pamenam kiek dabar tu jaunuoliu ir grizta is armijos ar emigracijos karstuos irgi,ir kas juos gyde ten ir kas jais rupinosi?nu dantys su juodom plombom ne svinines durneli o sidabro priemaisa,o graztai tai visur tokie buvo bene siena grezei su tokiu graztu?nei sunaikindavo nei ka juk taves protiskai atsilikusio nesunaikino?beje pamirsai paminet kad tv buvo juodai baltas o vakaruos iskart spalvota matyt plazma ziurejo,o gerencius visada gaude.svaigsti durneli.  
Žibutė 2020-05-26 09:52:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Durnė   ATSAKYTI
Ojo 2020-05-26 09:10:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Kiek galima šikti ant to laikmečio, visi buvo gydomi be kyšio, o tai dabar medikai reketuoja ir kaip kalba su pacientais gydytojai lyg jie būtų nusikaltėliai, o gatvėse pilna psichinių ligonių, bei tuberkuliozninkų, nežinai kada kur pasigausi kokį užkratą, net stomatologai graibo po burną neplautom rankom, tiek jie dreba iš godumo, jiems mst blogai kad reikia skėpytis, o kai zarazas neša iš visų pakampių tai gerai, dabar ligoninėse kas darosi ,ištisa zaraza, pats juokingiausias dalykas -eilės nuo penktos val prie Klaipedos jūrininkų ir Janušonio ligoninių durų nutįdusios visą puskilometrį, bet kai prieini prie registratorės, pasirodo pas padorų med talonų nebeliko jau po aštuonių penkios min, turi kul atsarginių pas nervų pas kurių niekas neina- atrodo Kazlauską, Petrauską, akių Rudnickaja.Tai ,va, ksaip dabar gera o daugiabučiuose kokia tvarka- kuriamos pvivačios firmos, kaip bendrijod, jungtinėd veiklos, tie valdovai bujojr iš varganų gyventojų lėšų, nes gyvena daugymoj nustekenti ir bijo ka nors pasakyti savo valdovui   ATSAKYTI
buvo geri laikai 2020-05-26 08:53:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
mes vis dazniau prisimenam tuos laikus kaip buvo tikrai gera gyventi,kaimynai bendravom kaip gimines,mokykloje dantia vaikams sutvarkydavo uz dyka,alchogolikus surinkdavo gydyt ir tikrai maziau gerdavo ,nebudavo tiek smurto nusikalteliu,psichinius uzdarydavo gatvese buvo saugu ,vaiku pilni kiemai zaidzia ...na amagus laikai buvo net duru gali nerakint viens kits nusikaltimas nutinka o kas dabar baisu kiekviena diena itemta ...   ATSAKYTI
:) 2020-05-26 13:16:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
nepasakok pasaku, ka cia nori apgaut ?  
:D 2020-05-26 17:30:06
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
jo ir as pamenu, kai nemokamai ejau dantu taisyti ir man i uzpakali kazka sukiso, sake cia naujas ekspermentinis budas zmogui nuraminti jei bijo skausmo. Jeigu nepadeda bando padeti pataisyti, nes gal blogai idejo arba jei koki nerva kliudo ir pradeda skaudeti ideda vis didesni, o dabar vis lupa pinigus ir neaisku ka au suleidzia. Atsimenu tevas megdavo isgerti, kazkada ji pagulde i ligonine alkoholizmui isgydit, tai tikrai grizes daugiau nebenorejo gerti ir siaip nelabai kazko daugiau norejo ir bendrauti nebemego, sededavo savo kambari visalaika, o dabar uzdaro tave uzregistruoja, kad visi zinotu ir dar skoloj gali likt. Pamenu kaip ateidavo kiekviena savaite i namus 3-4 stambus tevynes gynejai mokesciu surinkti, tik mokesciai labai dideli buvo, bet atsimenu mama arba sese nueidavo su jais i kita kambari pasneketi jei negaledavom sumoketi, turbut suprasdavo, kad tikrai niekaip negalim sumoketi, nes visa laika vis atleisdavo skola ir iseidavo, pamenu su manim buvo labai draugiski, sakydavo stiprus kareivukas uzaugs, o dabar jei konors nesumokesi tai ne tik, kad veliau vistiek turesi grazinti, bet dar is delspinigius pradeda skaiciuoti  
Mėta 2020-05-26 08:18:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
-10
Gėdos neturite,kad tiek skundziates mūsų medicina,vaziuokite i Afriką,i Somalį...Vis tuos senus laikus prisimindami,lyg tremtinių neturite artimųjų!Gėda ir skaityti.Tokią sėklą pasėjo sovietinis rezimas?!Ech, jūs ,lietuviai...Parsiduodate greit.   ATSAKYTI
:D 2020-05-26 22:10:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
tik kazkaip sovietikams pinigu neuzteko papirkt, kad liktumem  
zita 2020-05-29 12:07:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
tai kad pats parsidavei,as gimiau tarybineij lietuvoij ir as tarybinis lietuvis ir niekam neparsiduodu,o kad treme tai buvo uz ka ir dabar jus su visa valdzia ne tremt bet susaudit maza.dar cia tremtiniais bandai prisidengt ,tada buozes buvot savus smauget ir dabar smaugiat  
Kad 2020-05-29 16:48:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pilna sovietinių išsigimėlių senai aišku.Supuvusios smegenys,pakalikai,nezinantys tikrosios istorijos,Lietuvos.Vat tokius išdavikus ir reikia (-ejo)šaudyti,nes išdavikas visur išduos!!!  
Ona 2020-05-26 07:22:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
O tai blogai,kad alhogolikai buvo gydomi per prievarta? Blogai,kad skiepino visus????Gal del to siandienai mazai serganciu! Kysius nedalina dabar!?Nusisneka iki pajuodavimo!Siandiena pas sundaktari be kysio nenueini.Nuo registraturos ziurima i tave kaip i liaudies priesa,net valytojai reikia duoti,jeigu ne duok Dieve i ligonine pakliusi. Gal nebuvo laisves,bet tvarka buvo.   ATSAKYTI
neutral 2020-05-26 13:23:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
komuniagu 'tvarka' pastatyta ant musu seneliu, tevu, vaiku kraujo ..?!
Ir jai i tamsta ziuri kaip i liaudies priesa tai labai teisingai,- matosi tamstos vertybes. Mano aplinkos zmones
gydymo istaigose aptarnauja kaip priklauso.  
Joniene 2020-05-25 19:22:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Viskas tada buvo gerai. Skiepu nieks neleisdavo i apyvarta po keliu menesiu, kai nera visiskai istirti ju salutiniai poveikiai   ATSAKYTI
xxL 2020-05-25 12:48:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
-10
Dabar tas tebevyksta rusyne. Šamaną, kuris ėjo į Maskvą putino iš kremliaus varyti į durnyną paguldė ir per prievartą gydo. KGB stilius, žudyti nepaklusniuosius arba tiesiog žudyti.   ATSAKYTI
Turbūt 2020-05-25 06:24:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Cia raso visos Radžio gerbejos:))))))   ATSAKYTI
Jogle 2020-05-25 05:48:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Uztai dabar Lietuva pirmauja Europoje savizudybiu skaiciumi.    ATSAKYTI
xxL 2020-05-25 12:49:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
O kurioje vietoje pagal savižudybių skaičių Europoje buvo Lietuva rusų okupacijos metu?   
vytautas 2020-06-14 22:02:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Daugumoje stiprieji , buvo sunaikinti. Tai ko dabar ir benorėti....  
vytautas 2020-06-14 22:02:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Daugumoje stiprieji , buvo sunaikinti. Tai ko dabar ir benorėti....  
Ona 2020-05-24 23:15:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Nieko nebuvo ten baisaus .Kalba tik tie kuriems visada ir visur ir viskas blogai .Pasakykit gerbiamieji .o kas dabar taip čia gerai .Visi iš to gerumo kažkodėl Lietuva palieka .Gal neliko venerinių ligų .gal neliko kyšių.gal jaunimas nepalieka senų tėvų .gal neguldo i psihetrines ligonines .kad gautu palikimą.Kur tas jūsų išsvajotas gėris.?   ATSAKYTI
Pelnas 2020-05-24 22:18:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Gėdingiausias laikas psichiatrijoje yra šiuo metu. SAM kiekvienais metais didina visokių apribojimų psichikos sutrikimų turintiems žmonėms. Tai jau ne sovietinis palikimas, o dabartinių verslininkų ir SAM biurokratų biznis. Už kiekvieną pažymą reikia mokėti. Taigi - milijardai kapsi į kišenes poliklinikų ir visokių privačių įstaigėlių, kurios spekulioja pažymomis. O tai milijardai eurų per metus. Taigi psichiatrijos stigma duoda didelį pelną. O tokiems žmogaus teisių pseudogynėjams kaip Pūras, Germanavičius, Robertas van Vorenas, Ruškus, Levickaitė, Juodkaitė, Povilaitis, Armonaitė, Majauskas - tai nė motais, nes jis atstovauja verslą.    ATSAKYTI
Auris 2020-05-24 21:43:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ekssovietiniai leitenantai,dabar konsultantai -bando sumenkinti Lietuvos medikų ir gyventojų sveikatos rodiklius ir patvirtina savo aplaidumą karantino metu.   ATSAKYTI
X 2020-05-24 20:32:54
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
O Raseles istorija kai prisiuvo kojas ,dabar kas veztu tau i Briuseli mergaite is kaimo ???   ATSAKYTI
O 2020-05-24 21:55:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
ar neaukojama sergantiems vaikams dabar,zmones is dalių surenkami!  
xxL 2020-05-25 12:50:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
dabar Raselei kojų siųti nereikėtų, nes girtas traktoristas jų nenupjautų.  
Tikrove 2020-05-24 20:32:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-19
Ir skiepijo,ir dantis taisė baisiais graztais be nuskauskinamųjų.O mokykloje visa klase iki puses nuogus tikrino stuburo iskrypimus:((...Jokios etikos.Ir turejome lapelius klaseje rasyti tikim i Dieva ar ne.Tikejimas buvo uzdraustas.Medicina buvo menko lygio.   ATSAKYTI
Bobute 2020-05-24 20:34:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Ka cia peiziji lankiau mokykla ir pas dantista buvau ir baznycia lankiau nieko pa asaus nebuvo...  
Bobute, 2020-05-24 21:06:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
-11
Skleroze sergi matomai,mokytojai i baznycia negalejo eiti,mesdavo is darbo,Kaledu nebuvo!Kiek gimdyviu mirdavo,naujagimiu,veziu sirgdami visi mirdavo.Atsipeikek,gydytojai geri buvo bet medicina atsilikusi.Dabar visur keliai atviri  
bobutei 2020-05-25 05:43:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Ka cia pezi? Pasidomek vezio statistika, dabar isaugo trecdaliu ir smegenu kiekis tiek pat sumazejo. Tuoj ir kojas pakratysi, nuo visokiu greitai busianciu naujoviu.  
Danutė 2020-05-25 09:29:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
O dantų skylės dizenfekuodavo spiritu, o ne su vandeniu, kaip dabar. Ojei prireikdavo pas kitą, nereikėdavo siuntimo, ką skauda ar reikia eidavom pas tos srities specialistą. Ir nereikėdavo mėnesių laukt. O dabar visur reikalingi siuntimai, toks jausmas, kad poliklinikose tik siuntinėja ai, nuo eimosiaus, pas keiposiu. Anksčiau to nebuvo. O kas dėl skiepų tai nepamirškit, kad užmirštos ligos niekur nedingo. Šitiek metų rausia, ieško po kapus, veža perlaidoti, nenuvertinkit pasekmių.   
xxL 2020-05-25 12:53:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Tikrovė kalba faktais. Buvo ne tik sadistinis dantų taisymas, ne tik beprasmiai techniškai netvarkingo rentgeno švietimai po 3 kartu per metus, ne tik visų berniukų stuburų patikra esant nuogiems, bet dar ir masinis visos klasės skiepijimas daugkartiniu švirkštu (automatu) - kaip kiaules vieną po kito čiaukšt, čiaukšt.  
Nesvarbu 2020-05-26 13:22:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Jei medicina būtų buvusi menko lygio, tai dabar komentaro nerašytų. Senai būtum klumpės padžiovusi   
X 2020-05-24 20:30:36
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Jojo anais laikais kiekviena liga turejo savo vaista ir antibijotiku buvo keleta rusiu kuriuos skyre atsizvelgdami i liga o dabar tik ospamoksas ir paracetamolis belike prie visu ligu raso normaliu vaistu neber kompensuojami tik generiniai...ziauru    ATSAKYTI
xxL 2020-05-25 12:55:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tais laikais dar buvai jaunas, o dabar jau nesi. Pasakyk kad sovietų medicina ir mikroschemos buvo pasaulyje geriausi :)))))))  
Diedas is praeities 2020-05-24 20:21:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Viskas tada gerai buvo,neskleiskit ereziju.   ATSAKYTI
vatinis 2020-05-25 10:17:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
padlinis ?  
Emilė 2020-05-24 19:30:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Tikrai skiepijo visus, dabar sužinojau, kad duobė mano rankoje pasirodo, dėl skiepo nuo raupu. Turbūt seniai nuo raupu niekas nebeskiepija. Mažytė slepdavausi nuo med. sesers, kai ateidavo į namus, ne grįždavau. Bet neissisukdavau, vėliau vistiek suvakcinuodavo.    ATSAKYTI
Hortenzija 2020-05-24 19:12:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Labai kotraversiškas, politizuotas straipsnis.Vairuotojams tarp kitko būtina psichiatro patikra (be jos pilna nepakaltinamų).Tuokiantis be galo būtina žinoti šeimines, paveldimas ligas,psichines jaunavedžių ligas Pažįstu labai gražią inteligentiškai atrodančią merginą,dėl šizofrenijos turinčią I-mą invalidumo grupę visam laikui.Vis pagalvoju, koks nelaimėlis taps jos vyru ir kokie bus jų vaikai.Poruojant šuniukus, tikrinam veislės grynumą,jos ligas,o tuokiantis,programuojant vaikus, perkam katę maiše...liūdna   ATSAKYTI

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Alkoholis parduotuvėje (nuotr. 123rf.com)
Pastaraisiais metais rinką užkariavo itin populiariu alkoholio pakaitalu tapę nealkoholinis alus, vynas, sidras ir kiti panašūs gėrimai. Vis dėlto gydytojai tokio pasirinkimo ...
Senjorė (nuotr. stop kadras)
Prezidentas Gitanas Nausėda su Tarptautinio valiutos fondo atstovais tariasi, koks Lietuvoje bus valstybinis bankas. Siekdami valdžios valstiečiai žadėjo sukurti banką ...
Agnė Širinskienė (nuotr. stop kadras)
Paradoksas: vasara – atostogų metas ir tiems, kurie pagal įstatymus atostogų neturi. Tai – Seimo nariai. Plenariniams posėdžiams artėjant į pabaigą, ...
Oro uostas (nuotr. stop kadras)
Per praėjusią parą užregistruoti penki nauji koronaviruso atvejai: trys Vilniaus ir po vieną Klaipėdos ir Utenos apskrityse, sekmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės ...
Trys tūkstančiai lietuvių pradėjo išskirtinį mėnesį – 30 dienų be liemenėlės (nuotr. stop kadras)
Trečdaliu daugiau nei pernai šalies moterų liepos mėnesį pradės atsisakiusios dėvėti liemenėles. Kai kurios akcijos dalyvės nevynioja žodžių į vatą – šį aprangos aksesuarą ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų