Po teismų maratono ir beveik metus trukusio nedarbingumo gegužės pirmomis dienomis į darbą grįžusi Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė buvo atleista iš pareigų, nes taip įvykdyta Kauno apygardos teismo nutartis. Tačiau kolegijos darbuotojai nustebo, kai D. Remeikienė jau kitą dieną buvo vėl paskirta laikinai jai vadovauti, kol įvyks naujas direktoriaus pareigų konkursas.

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė D. Remeikienė at­leis­ta iš pa­rei­gų, bet lai­ki­nai jai va­do­vauja (tv3.lt fotomontažas)

Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rė D. Remeikienė at­leis­ta iš pa­rei­gų, bet lai­ki­nai jai va­do­vauja (tv3.lt fotomontažas)

D. Remeikienė ne tik vadovauja Alytaus kolegijai, bet antrą kadenciją yra Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė. Pirmąjį kartą buvo išrinkta su Darbo partijos sąrašu, o pastarąjį kartą į tarybą patekto ir buvo išrinkta kaip visuomeninio rinkimų komiteto „Už Alytų“ atstovė.

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi Alytaus kolegijos darbuotoja (vardas ir pavardė redakcijai žinoma – aut. pats.). Ji stebėjosi, kad gegužės pradžioje direktoriaus pareigų tik atleista D. Remeikienė, jau kitą dieną vėl buvo paskirta laikinai vadovauti kolegijai. Kol ji turėjo nedarbingumą, kolegijai laikinai vadovavo direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms Sigitas Naruševičius.

REKLAMA

„Dieną prieš teismo sprendimo įsigaliojimą ji pasiėmė nedarbingumą ir beveik metus laiko prabuvo nedarbingume. Ji turėjo grįžti (į darbą – aut. past.) ir Alytaus kolegijos taryba turėjo priimti sprendimą ją atleisti. Atleido gegužės 4 dieną, o kitą dieną priėmė į laikinai einančias direktoriaus pareigas. Tai neįmanoma ir teisiškai taip negalima. Nieko panašaus Lietuvoje nesu girdėjusi.

Prieš rinkimus Akademinė taryba buvo suformuota iš (direktorei – aut. past.) lojalių žmonių. Kolegijos taryba yra visiškai neįgali“, – teigė Alytaus kolegijos darbuotoja.

Ministerija: kyla didelių abejonių dėl paskyrimo laikinai vadovauti

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija tv3.lt pranešė, kad po R. Remeikienės paskyrimo laikinąja direktore, ministerija kreipėsi į Alytaus kolegiją dėl paaiškinimo, nes kyla didelių abejonių dėl jos paskyrimo.

„Kaip numato Alytaus kolegijos statutas, kolegijos direktoriaus pareigas jam nesant paprastai eina direktoriaus pavaduotojas akademinei veiklai arba paskirtas akademinio padalinio vadovas.

2018 m. Alytaus kolegijoje atliekant auditą buvo rasta labai daug buvusios vadovės D. Remeikienės darbo pažeidimų, o 2019 m. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra pripažinusi, kad Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė naudojosi pareigomis asmeninei naudai gauti bei įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams ir tokiais veiksmais pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtus faktus, taip pat ir į bylos dėl neteisėto D. Remeikienės paskyrimo Alytaus kolegijos direktore trečiai kadencijai nutartį, kyla didelių abejonių dėl Alytaus kolegijos tarybos sprendimo skirti D. Remeikiene laikinai atlikti direktoriaus funkcijas tinkamumo ir skaidrumo. Tad ŠMSM kreipėsi į Alytaus kolegijos tarybą dėl tokio sprendimo paaiškinimo“, – teigiama ministerijos atsakyme.

REKLAMA

Teismas nutarė: negalėjo būti išrinkta trečiai kadencijai

D. Remeikienė Alytaus kolegijos direktoriaus konkursą laimėjo 2008 ir 2013 metais. Po penkių metų, 2018 metais, vyko naujas konkursas. D. Remeikienė buvo vienintelė, kuri siekė būti perrinkta direktoriaus poste.

„2018 metais gegužės mėnesį vyko rinkimai į direktoriaus pareigas ir juose dalyvavo D. Remeikienė, nors ji negalėjo dalyvauti trečiai kadencijai pagal Mokslo ir studijų įstatymą, galima tik dvi kadencijas iš eilės. Tai žinodama, Akademinė taryba pritarė jos kandidatūrai, Alytaus kolegijos taryba, kuri yra aukščiausias valdymo organas, irgi pritarė ir ją išrinko. Švietimo, sporto ir mokslo ministerija nepritarė jos kandidatūrai, bet nepaisant to, ji buvo išrinkta ir tuomet prasidėjo teismo procesai“, – pasakojo kolegijos darbuotoja.

Po konkurso ir D. Remeikienės trečiojo išrinkimo direktore 2018 metais Švietimo, sporto ir mokslo ministerija susidomėjo tuo ir nurodė, kad pagal Mokslo ir studijų įstatymą tas pats asmuo tos pačios aukštosios mokyklos direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jei ji buvo antra iš eilės.

Ministerija gavo Alytaus kolegijos paaiškinimus ir kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą su prašymu panaikinti kolegijos valdymo organų priimtus sprendimus dėl 2018 metais vykusių kolegijos direktoriaus rinkimų, kuriuos vykdė kolegijos taryba, o pergalė buvo D. Remeikienės rankose.

„Vadovavimo laiko tai pačiai įstaigai ribojimas numatytas Mokslo ir studijų įstatyme. Tokio principo laikomasi vadovaujantis modernios vadybos principais, kad būtų užtikrinta vadovų kaita“ , – tv3.lt paaiškino ministerija.

REKLAMA

Pasak ministerijos, su daugiau tokių atvejų susidurti neteko, kad dėl vadovavimo tai pačiai įstaigai ribojimo tektų bylinėtis per teismus.

Alytaus apylinkės teismas pripažino neteisėtais ir negaliojančiais Alytaus kolegijos organų sprendimus, kuriais remiantis D. Remeikienė buvo išrinkta direktore ir pažymėjo, kad vadovų kadencijos skaičiaus privalu laikytis, aktai nenumato išimčių, taip pat kai keičiasi aukštosios mokyklos teisinė forma.

Kauno apygardos teismas netenkino Alytaus kolegijos skundo

Alytaus kolegija, atstovaujanti D. Remeikienę, pateikė apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui. Praėjusių metų gegužės mėnesį teismas nutarė palikti nepakeistą Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų sprendimo dalį, kad neteisėti ir negaliojantys kolegijos valdymo organų priimti sprendimai, pagal kuriuos D. Remeikienė buvo išrinkta direktorė trečiai kadencijai iš eilės.

Teismas konstatavo, kad Darbo kodekse nustatyta, jog darbo sutartis privalo būti nutraukta be įspėjimo, kai tai prieštarauja įstatymams, o šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas nesutinka būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą.

Kolegija du kartus Kauno apygardos teismo nutartį skundė Lietuvos Aukščiausiajam teismui, bet abu kartus atsisakė priimti.

Beveik metus laiko turėjo nedarbingumą

D. Remeikienė nedarbingumą įgijo praėjusiais metais gegužės mėnesį prieš pat Kauno apygardos teismo nutarties priėmimą.

Alytaus miesto tarybos narys Šarūnas Klėgeris teigė, kad po beveik metus trukusio nedarbingumo, D. Remeikienė dalyvavo ir Alytaus miesto tarybos posėdyje.

REKLAMA

„Daug metų Alytuje apie tai kalbėta. Po beveik metus trukusio nedarbingumo ji grįžo ir buvo atleista iš tų pareigų (Alytaus kolegijos direktorės – aut. past.). Ji jau buvo ir pirmame Alytaus miesto tarybos posėdyje, tačiau jokių diskusijų apie tai nebuvo. Prieš tai ji beveik metus laiko nedalyvavo miesto tarybos posėdžiuose.

Kolegija nėra pavaldi Alytaus miesto savivaldybės administracijai, o ji pavaldi Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai“, – teigė Š. Klėgeris.

Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas: „Kitų kandidatų nelabai ir buvo“

Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas Algirdas Klimavičius teigė, kad laikinai paskirti D. Remeikienę po jos atleidimo buvo tiesiog tarybos sprendimas ir „nelabai buvo kitų kandidatų“.

„Toks tarybos sprendimas, ne vienas žmogus sprendžia, aš už tarybos narius negaliu komentuoti, tai buvo bendras sprendimas. Eina laikinai, mėnesiui ar dviem, kol bus organizuotas konkursas, nes kitų kandidatūrų nelabai ir buvo.

Ji daug metų dirbusi, daug gerų darbų kolegijai padariusi ir nelabai suprantu, dėl ko kyla klausimai. Ji kompetetinga ir geresnės kandidatūros šiuo metu nebuvo. Čia nėra jokių konfliktų, nebuvo jokios pražangos ar kažko, o kad atleista, tai dėl to, kad tokia nuostata. Čia būtų ilga šneka, bet nelabai ką galiu daugiau jums pasakyti“, – teigė A. Klimavičius.

Alytaus kolegijos direktorė: taryba įpareigojo laikinai vadovauti, daugiau nebuvo kam

Direktorė D. Remeikienė tv3.lt teigė, kad ją laikinai vadovauti įpareigojo Alytaus kolegijos taryba, kol bus paskelbtas konkursas ir išrinktas naujas direktorius. Pasak D. Remeikienės, ji laikinai įpareigota vadovauti, nes daugiau nebuvo kam: vieni atsisakė, o kiti – negalėjo.

REKLAMA

„Jei taryba mane įpareigojo, jei tas kitas žmogus ir kiti akademinių padalinių vadovai atsisakė vadovauti ir taryba įgaliojo mane. Taryba pasiūlė žmonėms, kurie galėtų turėti kompetencijas. Tarp tų žmonių yra penki akademinių padalinių vadovai: vienas iš jų išėjo į dekretą, kitas dabar yra nedarbingume, o kiti trys nesutiko eiti pareigas.

Aš nesu atleista dėl kompetencijų, o atleista dėl klaidingo tarybos sprendimo, t.y. atšaukta iš pareigų. Tai nėra nusikaltimo, kad aš vadovauju, nes laikinai pareigas eiti galiu, turiu tas kompetencijas. Priėmiau tą pasiūlymą ir stengiuosi iš visos širdies daryti darbą. Klausimas gi buvo ne dėl manęs, aš turiu kompetencijas, bet buvo dėl tarybos sprendimo, ar teisėta buvo išrinkti mane ir išrinko.

S. Naruševičius negali toliau laikinai vadovauti, nes ji vykdo savo pareigas. Jis yra pavaduotojas strateginėms partnerystėms. Galite įsivaizduoti, kiek pas jį yra jo tiesioginio darbo. Kiek jis gali tempti šį vežimą ant savo pečių dviejuose pareigose ir dvi funkcijas vykdydamas. Jis puikia dirba pavaduotojo darbą.

Šiuo metu yra peržiūrimi nuostatai ir yra rengiamasi paskelbti konkursą. Kai paskelbs konkursą, aš garbingai perduosiu mokyklos simbolinį raktą naujam išrinktam vadovui ir atsisveikinsiu su ta mokykla.

Neturiu jokių nusiskundimų iš darbuotojų ir neįsivaizduoju, kas mane galėtų skųsti, bet turiu du žmones, kurie agresyviai bando veržtis į mokyklos vadybą, bet klausimas didelis, kiek turi kompetencijų. Manau, kad taryba išrinks naują puikų direktorių.

Čia yra daugiau politikavimo nei to, kas būtų tikra. Tai juodosios technologijos, nes kolegijoje žino visi tuos žmones, kurie skundžia ir trikdo darbą“, – teigė D. Remeikienė.

Idomiai
2020-05-24 21:54:37
Ne, nerado, o šiltos vietos nebenori užleisti matyt. Korupcia antiek įsišaknijus, kad spjauna į įstatimus ir nebesilaiko. Kaip savo ūkyje vadovauja,be jokios atskaitos. Delto ir įvesta tik 2 kadencijos max. Nežinau gal vadovė ir gera, bet iš pateiktos informacijos.......baisu.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Juokinga situacija 2020-05-27 07:31:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ir ką, trečius metus neteisėtai vadovauja, nieko neprileidžia, net pavaduotojai `atsisakė' tempti vežimą:). Teks ligotai moteriskei visus 5 metus 'vargti' :)    ATSAKYTI
as 2020-05-25 14:32:24
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Sveiki. Man atrodo, kad direktorė tikrai neveiksni, nes jūs pilate tokį šmeižtą ir taip dergiate, o ji dar ne paprašė teisesaugos ištirti kas jus.Na kai ištirs aišku, kad sesute į teisiamųjų suolą. Mąstykite. . .    ATSAKYTI
As komentarui 2020-05-25 19:30:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar ministerijai, ar zurnalistei grasinate?  
Žurnalistei 2020-05-25 13:52:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kokio cia senumo nuotrauka įdėta? Gal prieš 30 m. fotografuota? Televizija. Tai rodykit kaip yra.   ATSAKYTI
Kaip 2020-05-25 13:16:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kolegija nuvare iki paskutines dvyliktos vietos, bet sava taryba kitu vadovauti nesurado?   ATSAKYTI
Kiek laiko 2020-05-25 09:51:19
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
gali buti tesiamas nedarbingumas? Ir kodel del savo pareigu nesibylineja pati direktore, o kolegija, kuri ir apmoka teismu slaidas. Kur ziuri ministras? Alytaus kolegija nuvaryta iki pabaigos-uzima paskutine vieta kolegiju reitinge. Butu gerai, kad kazkas ir audita toje kolegijoje padarytu, ir istrtu kiek ten jos giminiu ir draugu buvo idarbinta ir ant kiek ispustas personalo skaicius. Alytaus merasirgi ten dirbo, tai gal del to ir nesigirdi jo nuomones siuo klausimu.   ATSAKYTI
Tai 2020-05-25 06:33:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
nieko nuostabaus.kur demokratija ten bardakas.   ATSAKYTI
Pilietis 2020-05-24 23:37:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Nu visiška viršūnė kaip galima vienu metu vaidinti doruolę ir prostitutę, nes ir prostitutės ne iš malonumo parsiduoda, o ir šita dirba nes ale kito kandidato nebuvo ir taryba ja įpareigojo    ATSAKYTI
Idomu 2020-05-24 23:33:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kisa dar vis galvas i kilpa nors zino kad bus paviesinta ir visi atsakys nepasimoko ...   ATSAKYTI
Idomiai 2020-05-24 21:54:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Ne, nerado, o šiltos vietos nebenori užleisti matyt. Korupcia antiek įsišaknijus, kad spjauna į įstatimus ir nebesilaiko. Kaip savo ūkyje vadovauja,be jokios atskaitos. Delto ir įvesta tik 2 kadencijos max. Nežinau gal vadovė ir gera, bet iš pateiktos informacijos.......baisu.   ATSAKYTI
Tikrai įdomiai 2020-05-25 13:41:18
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kaip gali būti gera vadovė, jei nustatyta, kad savo asmeninei naudai veikė. Tokie būna labai gudrūs, o kiek dar nenustatyta?  
X 2020-05-24 21:41:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Matut geriau nerado    ATSAKYTI
Lolita 2020-05-25 07:14:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Kur dar rasti šilta ir pelningą vietelę tai dar kartą įrodo kas vyksta Lietuvoj  

Top Video

TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Pajūryje nebelieka vietos: poilsiautojų Palangoje ir Šventojoje daugėja kasdien
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Advokatas prabilo apie liudijimus, ką Pinikas darė prie žuvusios Didžiūnaitytės kūno
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Nušauto policininko šeimą pasiekė piniginė parama: iš viso – kiek daugiau nei 33 tūkst.
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Dėl vietoj dušinių Palangoje išdygusio namo surengta akcija: žmonės atėjo pasiruošę išsimaudyti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Kaimynai sukrėsti dėl pro langą iškritusio ir žuvusio penkiamečio: tėvai vaikais labai rūpinosi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Su oro balionais į audrą patekę dalyviai papasakojo, ką patyrė skubiai leisdamiesi
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Punios šilas ir vėl specialistų akiratyje: šile įsisiautėjo kenkėjai
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Vos tik paskelbus sprendimą apie atidaromą sieną, lietuviai patraukė į Lenkiją
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Lietuva dėl Astravo sulaukė paramos iš Lenkijos: žada taip pat nepriimti
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Per Kuršių marias kelte plaukę keleiviai sulaukė netikėtos staigmenos
REKLAMA
Į Lietuvą grįžo medikų pagalbos misija, padėjusi kovoti su COVID-19 Armėnijoje (nuotr. Organizatorių)
Pasibaigus dviejų savaičių humanitarinei misijai Armėnijoje, šalies medikų ir ekspertų komanda grįžo į Lietuvą.  Aštuonis medikus ir tris ekspertus parskraidinęs Karinių ...
Asociatyvi (nuotr. Shutterstock.com)
Ilgąjį liepos savaitgalį ir Mindaugo karūnavimo dieną lietuviai ilsisi ir turi net tris nedarbo dienas. Vaiko teisių specialistai primena, kad auginant vaikus, visiškai ...
Kaune pas gyventojus užsuko netikėtas svečias (nuotr. stop kadras)
Į vieno kauniečio kiemą ankstyvą rytą užsuko nekviestas svečias. Vaizdo kameros užfiksavo drąsiai vaikštinėjantį briedį. Specialistai sako, kad stebėtis tuo nereikėtų, mat ...
Operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė (nuotr. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro) (nuotr. asm. archyvo)
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras su liūdesiu praneša, jog eidama 78-uosius mirė buvusi šio teatro operos solistė Danguolė Juodikaitytė-Adamkevičienė. Gimusi 1942 ...
Vilnių nuplovė liūtis (nuotr. Fotodiena/Justinas Auškelis)
Sinoptikai prognozuoja, kad sekmadienio naktį debesys apklos didžiąją šalies dalį, palis daug kur, bet daugiausia – vakarų Lietuvoje. Pūs vidutinio stiprumo vėjas, o ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų