Televizijos bokšte dirbęs vyras prisimena, kad bokšto užėmimas priminė chaosą, o aplink maišėsi klyksmai, šūviai ir sužeistųjų aimanos. Įvykių liudininkas tvirtina, kad niekas nesitikėjo kruvinos kulminacijos, o tos nakties vaizdai amžiams išliks atmintyje.

Algis Šalkauskas (nuotr. Organizatorių)

Algis Šalkauskas (nuotr. Organizatorių)

Laidoje „Visi mes žmonės“ prisiminimais apie skaudžius Sausio įvykius dalijasi Algis Šalkauskas. Vyras nuo 1987 m. iki šiol dirba Vilniaus televizijos bokšte, o dabar eina Radijo, televizijos ir technologinės infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovo pareigas.

1990 m. sausį A. Šalkausko darbo vieta buvo viršutinėje bokšto dalyje. Kaip teigia vyras, bokšto darbuotojai ne tik jautė, bet ir savo akimis matė, kad kariai ruošiasi bokšto apgulčiai.

„Labai gerai matėsi, kaip atvažiuoja tanketės, už bokšto teritorijos pasisukinėja, apsižvalgo“, – prisiminimais dalijosi A. Šalkauskas.

Anot jo, mažai kas jautė, kad viskas išsirutulios į kruvinus įvykius su aukomis.

„Tai labiau atrodė kaip gąsdinimas, kad neitume nepriklausomybės keliu. <...> Bendra atmosfera jautėsi, kad į kažką gali išsirutulioti. Bet ne į tokius įvykius“, – kalbėjo Televizijos bokšte tebedirbantis vyras.

REKLAMA

Visą pokalbį su Algiu Šalkausku žiūrėkite Sausio 13-ąją, pirmadienį, 19:30 laidoje „Visi mes žmonės“ per TV3 televiziją!

Išėjo su gera nuotaika

Sausio 11 d., penktadienį, anot A. Šalkausko, darbuotojai bokštą paliko nesitikėdami, kad per savaitgalį gali nutikti kažkas pragaištingo.

„Mes išėjome galvodami, kad tikrai grįšime pirmadienį. <...> Tai mes išėjome pakilia nuotaika. Atsimenu ir oras buvo geras. Gražu, saulėta. Tikrai nesitikėjome, kad per savaitgalį gali kažkas įvykti“, – pasakojo vyras.

Tačiau savaitgalis kaip tik ir buvo tas laikas, kai priešas nusprendė smogti. Nors ir buvo laisvadienis, A. Šalkauskas su šeima sekė pagrindinę informaciją.

„Tuo metu aktualu buvo, kas vyksta, kas dedasi. Visi prie savo šilelių prilipę, klausėme, kas vyksta. Lygiai taip pat ir tą šeštadienį visą laiką sekėme“, – sakė pašnekovas.

A. Šalkauskas per televiziją išvydo diktorę Eglę Bučelytę, kuri sovietiniams desantininkams šturmuojant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, iš televizijos studijos komentavo įvykius iki visiško laidų transliacijos nutraukimo. Prieš kelias dienas kariai jau buvo užėmę Spaudos rūmus, dabar į jų rankas pateko ir šalies televizija bei radijas. Vyras žinojo, koks bus kitas priešo taikinys, sėdo su draugais į automobilį ir, lėkdami Laisvės prospektu, pasiekė Televizijos bokštą,

„Nebuvo tokios minties, kad kažkas gali neleisti. Tai buvo tarytum pareiga“, – paklaustas, ar šeima neprieštaravo, kad jis vyktų prie bokšto, atsakė A. Šalkauskas.

Gyvas žmonių žiedas neatlaikė tankų

Dar važiuodami automobiliu, A. Šalkauskas ir jo draugai pamatė prie bokšto artėjančius tankus ir tanketes. Pastatę mašiną, jie nuskubėjo prie bokšto.

REKLAMA

Kaip prisimena įvykių liudininkas, iš pradžių niekas nieko blogo nesitikėjo. Tačiau, kai tankai pradėjo supti bokšto teritoriją, laužyti tvoras ir šaudyti, A. Šalkausko teigimu, prasidėjo chaosas.

„Žmonės bandė bokštą apjuosti, ginti, bet tokia jėga prieš techniką tu neatsilaikysi. Tas gyvas žiedas buvo suardytas, tankų, pėstininkų“, – pasakojo A. Šalkauskas.

Klyksmai, kulkos, šaudymas, riksmai, sužeistųjų nešimas, greitosios pagalbos sirenos – tokį košmarą prisimena A. Šalkauskas.

„Kažkoks bejėgiškumas, gyvenimo beprasmybė, kodėl tai vyksta. Yra kiti būdai, kitos priemonės, kam tos aukos, kam ta jėga naudojama. Tas nesuprantama“, – teigė pašnekovas.

Apie pusvalandį trukusi sumaištis baigėsi bokšto gynėjų išstūmimu iš teritorijos. Tankai apsupo aukščiausią šalies pastatą ir atsuko savo vamzdžius į išorę, kad niekas negalėtų patekti.

Žmonės, kurie tuo metu buvo bokšte

A. Šalkauskas svarsto, kad sovietų pajėgos ne veltui Vilniaus televizijos bokšto ir LRT pastato užėmimui pasirinko naktį iš šeštadienio į sekmadienį, kada objektuose mažiausiai darbuotojų, žmonių, saugančių ir ginančių pastatus.

Tą kruviną naktį Televizijos bokšte dirbo septyni žmonės: dvi moterys pačiame bokšto viršuje prižiūrėjo įrangą, siųstuvų skyriuje buvo keturi darbuotojai ir skyriaus vadovas.

Bokšto darbuotojai, pamatę pranešimus per televiziją, ėmė gesinti šviesas ir užbarikaduoti kiek įmanoma daugiau durų, kad į bokštą patekę kariai užtruktų kuo daugiau laiko.

Kariai į bokštą pateko išdaužę langus. Kaip prisimena siųstuvų skyriaus darbuotojai, kariams užtruko apie pusvalandį, kol jie rado būdų, kaip atrakinti užbarikaduotas duris ir surasti siųstuvų skyriuje esančius žmones.

REKLAMA

Patekę į skyrių, kariai išrikiavo darbuotojus prie sienos, įsakė laukti komandos. Vėliau juos išleido ir liepė dingti.

„Jų baimė buvo, kad gali būti pats blogiausias scenarijus... Kad juos lauke gali pasivyti kulka“, – kolegų prisiminimus perteikė A. Šalkauskas.

Išvarę siųstuvų skyriaus darbuotojus, kariai norėjo pakilti į pačią bokšto viršūnę, kurioje dvi darbuotojos saugojo techniką. Galimam bokšto užėmimui darbuotojai ruošėsi, tad, norėdami apsunkinti užpuolikų dalią, išėmė liftų plokšteles, tad kariams į pačią pastato viršūnę teko lipti laiptais.

Po ilgų pastangų pasiekę viršūnę, kariai išvijo dvi čia dirbusias moteris. Jų tikslas buvo pasiektas – sovietų pajėgos šeimininkavo Televizijos bokšte.

Užėmimą atšventė audringai

Kaip ir kiekvienos savaitės pradžioje, pirmadienį, sausio 14 dieną, Vilniaus televizijos bokšto darbuotojai atėjo į darbą. Tačiau jų darbovietė buvo užimta sovietinių karių. Kaip prisimena A. Šalkauskas, bokšto komendantu buvo paskirtas su Televizijos bokštu susijusios įmonės darbuotojas, kuris ilgą laiką kolaboravo su sovietais, jis priešams ir perdavė bokšto planus. Pirmadienio rytas A. Šalkauskui ir jo kolegoms prasidėjo nuo politinės paskaitos.

„Trumpai pasakė: „politiką į šoną, eikite dirbti, kas nenorite, nedirbkite“. Tų dirbančių praktiškai neatsirado“, – pasakojo A. Šalkauskas.

Po agitacinės paskaitos, kaip prisimena A. Šalkauskas, smalsumo ir patriotiškumo įkvėptas, jis norėjo patekti į savo darbo vietą, pažiūrėti, ką bokšto užėmėjai daro su technika, jeigu pavyktų, kažką sugadinti, kad okupantų planas strigtų.

REKLAMA

Kadangi liftas buvo sugadintas, A. Šalkauskas su kolega į pačią bokšto viršūnę lipo laiptais. Kaip prisimena, kiek tik buvo durų bokšte, visos jos buvo išlaužtos. Vėliau jie praėjo ir Televizijos bokšte esantį restoraną. Kaip prisimena pašnekovas, restorane buvo švęsta bokšto užėmimo pergalė, visi esantys maisto ir gėrimų resursai buvo išnaudoti.

„Palyginčiau su paauglių dideliu lėbavimu. Gerta, užkąsta, daug gerta, prisigerta ir palikta viskas išvartyta, išmėtyta“, – restorano vaizdą prisimena liudininkas.

Bokšto pirmajame aukšte vaizdas buvo ne ką geresnis – išdaužyti langai, kai kur uždengti brezentu. Kadangi buvo labai šalta, kaip prisimena A. Šalkauskas, kareiviai buvo susikūrę ir lauželius iš pirmajame aukšte esančių medinių baldų.

Pačiame bokšto viršuje A. Šalkauskas turėjo progos pakalbėti su pastatą užėmusiais kareiviais.

„Jų atsakymas toks tipinis, išdirbtas, kad mes esame apgauti, jus Landsbergis apgavo, baikite politikuoti, eikite dirbti. Jūsų niekas nepalaiko, jūs esate vienetai. Toks pasakymas ir paprasta veido išraiška tuo metu davė suprasti, kad mūsų nesuprato <...> Tie žmonės, kaip zombiai, vykdė komandas nieko nesuprasdami“ – prisiminė A. Šalkauskas.

Vyras pamelavo kareiviams, kad reikėtų išjungti įrangą, nes ji pavojinga ir gali užsidegti. Vėliau A. Šalkauskas iš savo kabineto paėmė bokšto schemas, kaip pats prisimena, kad galėtų trukdyti okupantams siųsti televizijos ir radijo programas.

Išmokė nepasiduoti

„Tų vaizdų ne vienas liko galvoje, tų epizodų, ištraukų nemažai. Bokšto užėmimas, šaudymai, žmonių klyksmai, langų dužimai, sužeistųjų nešimai. Tai iškart liko ir turbūt neišsitrins“, – sakė A. Šalkauskas.

REKLAMA

Vyras teigia, kad apie sužeistuosius sužinojo ne kruvinąją naktį, o tik vėliau, iš televizijos ir radijo pranešimų. Kaip pats sako, ginti bokšto ėjo negalvodamas apie galimai gręsiančią mirtį.

„Tuo metu negalvojome ir nesitikėjome. Gal per jaunas buvau, gal per naivus. Čia juk ne 1917-ieji, čia ne 1940-ieji. Drąsiai visur ėjau, lindau, nesitikėjau, kad taip gali būti“, – tvirtino A. Šalkauskas.

Vyras tvirtino, kad Sausio įvykiai jį išmokė, kad ne visada tikslas yra lengvai pasiekiamas.

„Bet be kovos tikrai nieko nepasieksi“, – įsitikinęs A. Šalkauskas.

Visą laidą „Visi mes žmonės“ žiūrėkite pirmadienį 19.30 val. per TV3

Jo
2020-01-13 12:07:43
Dabartiniais laikais kai zmones pamate kas dedasi Lietuvoje, abejoju ar kas nors eitu ginti televizijos boksto.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Minute 2020-01-16 17:29:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Juokinga tiek Daug saude is tanku ir nieko nesugriove mistika.   ATSAKYTI
Babytė Bronė 2020-01-13 14:12:34
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Aš nemanau,kad tie tankai taip jau ir lėkė į tą žmonių minę. Tada būtų buvę ne keliolika o keli šimtai ar tūkstančiai žuvusių. Per tokę ,,marmalynę” žmonės patys galėjo pastumti vieni kitus. Kodėl ponas ,,bergis” nestojo prieš tanką atstatęs savo plačią krūtinę. Aš manau, kad jei dar kartą reikėtų tai pakartoti daugelis nė kojos iš namų nekeltų.    ATSAKYTI
Harta 2020-01-13 14:42:53
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Jūs teisi  
Mociute 2020-01-13 15:18:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Babyte,panasiai ir buvo,pasakojo zmogus ,mates viska is arti...  
Savas 2020-01-13 18:35:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Babulka,eitume ir vel gintume.!!! mes gimtume Lietuva,o ne nupezusius valdziazmogius.  
Petras 2020-01-13 12:25:47
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Nemanau, kad Sausio 13 byla baigta,kad Gorbačiovas miegojo ir nežinojo. Nobelio premijos laureatas neliečiamas...?   ATSAKYTI
Jo 2020-01-13 12:07:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Dabartiniais laikais kai zmones pamate kas dedasi Lietuvoje, abejoju ar kas nors eitu ginti televizijos boksto.   ATSAKYTI
vatai 2020-01-15 19:26:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
manai, kad mes pasiilgome ruskyno ? Tik protiškai neįgalus gali taip galvoti. Nuvažiuok ir pamatyk, kaip gyvena rasiejos provincijoj . Vienas toks rosijanas per krizę prie mano namo griovį kasė. Paklausiau nustebęs : taigi pas mus krizė, kaip tu čia už minimalią algą pas mus dirbi? O jis man : - tu per daug Putino TV prisižiūrėjęs, mes tebesėdim šiknoj.   

Top Video

Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
Farai. Tokio veikėjo „Farai“ jau seniai nefiksavo: epizodas virto tikra tragikomedija
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Profesorius Kasiulevičius įvardijo Lietuvos ir pasaulio galimus scenarijus dėl koronaviruso
DABAR RODOMA
Nepaprasta prieglaudoje gyvenančio keturkojo istorija: visus pasitinka su šypsena
DABAR RODOMA
Sunku patikėti: išsitraukė kamerą pamačius, kaip moteris pilasi kurą
DABAR RODOMA
Farai. „Farų“ operatorius tapo neblaivaus taksisto įniršio taikiniu: tokio protrūkio nesitikėjo
DABAR RODOMA
Moterys parduotuvėje susimušė dėl tualetinio popieriaus: pamatykite vaizdo įrašą
DABAR RODOMA
Užfiksuotas smurto protrūkis vienoje Lietuvos mokykloje
DABAR RODOMA
Farai. Pamatę, kas po avarijos liko iš BMW, pareigūnai liko priblokšti: išgirdo fantastinę istoriją
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Vaikų teisės su tarnybomis laužėsi į butą: mama ir dukra laukė susigūžusios
DABAR RODOMA
Prieš srovę. Alkoholikės mama kreipėsi į politikus: maldauja dukrą gydyti priverstinai
REKLAMA
Koronavirusas plinta (nuotr. SCANPIX)
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) praneša, kad šiandien Lietuvoje patvirtinta vienuolikta mirtis nuo koronaviruso (COVID-19). Žmogus buvo gydomas Kauno klinikinėje ...
Ramunės gyvenimo Australijoje akimirkos (nuotr. asm. archyvo)
Australijoje daugiau kaip pusmetį studijavusiai 20-metei Ramunei Vilkoitytei buvo likę kiek daugiau kaip du mėnesiai iki išsvajotų atostogų po šią egzotišką šalį. Bet visus ...
Mobilus patikros punktai Vilniuje (fotodiena.lt nuotr.)
Nors koronavirusas ne tik šimtus tautiečių guldo į ligos patalą, bet ir toliau šienauja gyvybes, sveikatos apsaugos ministras užsimojo sumažinti tyrimų apimtis. Vilniuje ir ...
Remigijus Šimašius su žmona (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius šeštadienio vakarą tiesioginėje „Facebook“ transliacijoje papasakojo, kad penktadienį žmonai Agnei pakilo temperatūra, bet vėliau ...
Vilkaviškiečiui kurti stebuklus netrukdo ir 30 metų negalios sukaustyta apatinė kūno dalis (nuotr. stop kadras)
Vienam vilkaviškiečiui ištvermės, jėgų ir kantrybės galėtų pavydėti daugelis. Vyras jau 30 metų nepasikelia iš lovos – apatinė kūno dalis sukaustyta negalios. Tačiau ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų