Visi gyvenę sovietmečiu prisimena nesibaigiančias eiles prie tualetinio popieriaus, kavos ar geresnio mėsos gabalėlio. Dar geriau stovėjusieji eilėse prisimena tuos, kurie lįsdavo į eilės priekį, gaudavo tai, apie ką kiti tik svajojo, arba turėjo draugų prekybinėse bazėse. Blatas, kyšiai ir juodoji rinka buvo Sovietų Sąjungos gyvavimo pagrindas, toks senas ir taip giliai įsišaknijęs, kad liekanų matome dar ir šiandien, ir ne tik buvusioje Sovietų Sąjungoje. 

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Alkoholis Sovietų Sąjungoje (nuotr. „Youtube“)

Portalas tv3.lt siūlo pasidairyti po įdomius istorijos užkaborius ir kiekvieną sekmadienį sužinoti šį tą netikėto.

Kyšiai, kyšininkavimas ir blatas nėra tik Rusijos, o vėliau – Sovietų Sąjungos ir jos užgrobtų respublikų fenomenas. Visgi Rusija turėjo ir tebeturi ypatingą santykį su korupcija. Pats žinomiausias ir seniausias fenomenas, susiformavęs tada, kai formavosi pati Rusija, buvo „kormlenija“ arba maitinimo fenomenas, atsiradęs dar gūdžiais viduramžiais, kai surinkti ir administruoti mokesčius buvo itin sunku, o atsiskaityti barteriu arba tam tikromis paslaugomis atrodė racionaliau ir paprasčiau.

REKLAMA

Šiandien tai būtų laikoma paprastu kyšininkavimu, bet tuomet taip neatrodė ir šis fenomenas gana lengvai virto tradicija. 14-15 amžiuje valstybės paslaugos nebuvo matomos, kaip valstybės finansuojamas veiksmas, todėl valstybės tarnautojai beveik negaudavo atlyginimų, jiems turėjo „sumesti“ žmonės, kuriems reikėjo tam tikrų paslaugų. Tai tapo valdininku pagrindiniu atlyginimu.

Šimtai metų – šimtai kyšių

Jau viduramžiais būta skirtingų blato ir kyšio formų, tarkime, „pominka“ buvo atlygis, kai tam tikras darbas jau buvo atliktas, „počest“ – pinigai arba paslauga dar prieš sudarant tam tikrą sandorį, na, o „posul“ buvo kyšio pažadas, jei teismo sprendimas bus toks, kokio tikisi kyšio davėjas. 

Tik šis paskutinysis buvo laikomas nelegaliu, kiti – visiškai legalūs ir priimtini. Daugelis Rusijos, o vėliau Sovietų Sąjungos lyderių, bandė išguiti šias tradicijas: kyšiai, kurie silpnino centrinės valdžios galias, nepatiko tiek Ivanui Rūsčiajam, tiek Stalinui, bet jie nieko negalėjo padaryti. 

Tiesa, pastangų buvo įdėta gana nemažai, štai pirmasis oficialiai žinomas kyšininkas, kuris atsisveikino su gyvybe Rusijoje, buvo šventikas 1556 metais priėmęs kyšį – keptą žąsį, kuri buvo kimšte prikimšta monetomis. Šventiką ketvirčiavo, o prieš mirtį dar paklausė ar žąsis buvo skani.  

Kyšininkų nepasigailėjo ir vėlesni Rusijos valdytojai, štai Petras I mirtimi nubaudė ne tik Sibiro gubernatorių, kuris nelegaliai pelnėsi iš tabako prekeivių, bet ir savo paties valdininką, antikorupcijos karžygį, kuris pasirodė esąs toks pat korumpuotas, kaip ir tie, kuriuos jis gaudė. Caro pasitikėjimą sulaužęs valdininkas buvo ne šiaip nužudytas, o žiauriai nukankintas, taip smarkiai Petras I norėjo pakeisti Rusiją. Deja, nepavyko. 

REKLAMA

Praėjus daug šimtmečių korupcija, blatas ir kyšiai rado takus ir takelius į Sovietų Sąjungą. Tai nebuvo sunku, nes planinė ekonomika nepatenkino gyventojų poreikių, nuolat trūko geresnio maisto, drabužių, baldų ar automobilių. 

Dirbtinai pučiami penkmečio planai nebuvo vykdomi, bet „popieriuje“ siekta atrodyti gerai, todėl buvo mokami kyšiai tiems, kurie kontroliavo, mainomasi blato paslaugomis su tais, kurie galėjo būti naudingi. Štai viena garsiausių korupcijos bylų Sovietų Sąjungoje įtraukė net 18 tūkst. žmonių, buvo užvesta 800 bylų ir net 4 tūkst. kyšininkų pakliuvo į kalėjimą. 

Ir viskas todėl, kad uzbekai nesugebėjo pagaminti tiek ir tokios kokybės medvilnės, kokios reikėjo „centrui“. Penkmečio planas rodė vieną, laukai ir derlius – visai ką kitą, todėl nenorėdami blogai atrodyti, bet trokšdami ir toliau gauti pinigus ir subsidijas iš Maskvos, apsukrieji uzbekai į plačios sąjungos fabrikus siuntė itin blogos kokybės medvilnės pripildytus vagonus, kurie kartais būdavo ir visai tušti. Žinoma, dokumentai rodė, kad vežama geriausia, kokią tik galima gauti, medvilnė. 

Ši byla buvo tik ledkalnio viršūnė Sovietų Sąjungos blato ir kyšių jūroje. Teismų slenksčius mynė ir garsiausių Maskvos universalinių parduotuvių vedėjai, degalinių princai ir princesės, prekybinių bazių direktoriai ir net parduotuvių pardavėjos. Ir viskas be didesnės naudos ir poveikio, nes stingant prekių ir paslaugų, klestint nepotizmui ir stipriojo-silpnojo santykiams sovietiniams piliečiams neliko nieko kito, kaip tik įsisukti į visagalį blato ir kyšio pasaulį. 

REKLAMA

Blatas ir juodoji rinka, arba antroji ekonomika, buvo taip įsišaknijusi, kad yra nuomonių, jog sovietinė sistema taip ilgai išsilaikė vien dėl to, kad buvo daugybė būdų ją apeiti ir pasinaudoti pačios sistemos silpnumu.

Planinės sovietinės ekonomikos grimasos buvo tokios, kad stigo visko: nuo maisto iki automobilių, ir norint gražiai apsirengti, skaniai pavalgyti, pasistatyti namą ar iškelti vestuvės, neužteko turėti pinigų, reikėjo turėti ir draugų. Draugai ligoninėje, universalinėje parduotuvėje, prekybos bazėje, kariniame komisariate reiškė, kad prireikus gausite reikalingą pažymą, pavyks išsisukti nuo karinės tarnybos, gausite išsvajotą paltą ar net automobilį anksčiau nei po poros dešimčių metų. 

Pasak istorikų, už kelis butelius konjako ir pundelį rublių galima buvo gauti butą „be eilės“, o už nedidelę paslaugą prekybos bazės direktoriui – kilimą, spalvotą televizorių ar baldų komplektą. Jei pažinojai pardavėją, galėjai tikėtis pačiupti importinę prekę, bet tik tuo atveju, jei neatsiras tokių, kurie turi „rimtesnį blatą“.

Štai „užvežus“ importinių drabužių, paltų ar batų pirmiausia juos išgraibstydavo ministerijų ir svarbių institucijų gyventojai, tie, kurie turėjo ne tik blatą, bet ir ką pasiūlyti. Todėl importinių paltų ar batų iš Čekoslovakijos ar Jugoslavijos likdavo tik tokiu atveju, jei jų nenorėdavo aukštesnes pareigas turėję žmonės. Na, o prancūziški kvepalai ar geros kokybės džinsai, kurie kainavo visą sovietinio inžinieriaus algą, neretam taip pat likdavo tik svajone. Net su blatu jų gauti buvo itin sunku, o gavus – neprarasti. Būta atvejų, kai šiuos tiesiog numaudavo gatvėje, tai buvo nemenkas turtas. 

REKLAMA

Blatas egzistavo ir skirstant kelialapius atostogoms, jei norėjai atostogauti Kryme, o ne Palangoje, reikėjo pažinoti ką nors, kas užėmė solidžias pareigas profsąjungose. Pasak istorikų, tyrinėjančių sovietinio blato ir kyšio fenomeną, dažniausiai blatu visgi naudojosi moterys.

Jos troško geresnio drabužio, dailesnių batelių ar geresnio maisto šeimai, todėl pažintys buvo itin svarbios. Tiesa, blato suklestėjimu galima laikyti ir tai, kad 8 dešimtmetyje sovietiniai žmonės ėmė vartoti vis daugiau, troško daugiau daiktų.

Dideliu turtu sovietmečiu laikyta tam tikra elektroninė technika, fotoaparatai, muzikos centrai. Taip pat – geresni baldai. Žmonės tam, kad gautų geresnių baldų nesibodėjo iš Vilniaus vykti į Sankt Peterburgą ir ten su vietinių bičiulių pagalba ir blatu gauti tai, ko Lietuvoje nebuvo galima rasti nė su žiburiu. 

Blatas ir kyšiai klestėjo ir maisto pramonėje: vaisiai, kava ir geros kokybės mėsa iškeliaudavo iš parduotuvių ar net skerdyklų pro atsargines duris. O štai degtinės kaimo vestuvėms reikėjo vykti tiesiai pas degtinės fabriko direktorių ar jį pažįstantį. Kitaip vestuvės galėjo ir neįvykti. Pasak istorikų – Sovietų Sąjungos žlugimas buvo nulemtas blato ir kyšio sistemos, o apie korumpuotus sovietinius žmones savo ataskaitose rašė net CŽV. 

Nenori į kariuomenę – duok kyšį

Vilniaus universiteto istorikas Marius Ėmužis sako, kad viena populiariausių įstaigų, kur suplaukdavo kyšiai, buvo kariniai komisariatai ir medikų komisijos, mat daugelis sovietinių jaunuolių norėjo išsisukti nuo tarnavimo kariuomenėje, o jų tėvai tam negailėjo nei pinigų, nei kitų gėrybių. Mastas buvo tikrai didelis, informacija pasiekdavo net KGB, būta įvairiausių tyrimų.

REKLAMA

„Medikai už kyšius ar kokias nors blato paslaugas suteikinėdavo jaunuoliams pažymas, kurios padėdavo išsisukti nuo „sovietinės kariuomenės“. Tiesa, blatą, kaip korupcinį reiškinį, gana sunku įrodyti, net ir dabar pasitaiko tokių schemų, kur pagrindinį vaidmenį vaidina ne pinigai, o paslaugos, įtaka“, – sakė istorikas. 

Anot jo, Sovietų Sąjungoje blatas buvo kasdienybė. Sovietmečiu gydytojai gyveno išties neblogai, tai buvo trokštama specialybė ne tik todėl, kad norėta padėti žmonėms, bet ir todėl, kad buvo puiki specialybė gauti papildomų pajamų.

„Valdžioje blato santykių taip pat pasitaikydavo nemažai, tarkime, aukštas pareigūnas, nepatenkintas, kad jų atžala bendrauja su netinkamu jaunuoliu blato pagalba „išsiunčia“ jaunuolį į sovietinę armiją. Taip yra nutikę, kai aukštas nomenklatūrininkas paprašė P. Petronio, kuris buvo karo komendantas Lietuvoje, „paslaugos“, norėjo atsikratyti jaunuolio, kuris buvo įsižiūrėjęs į jo „aukšto nomenklatūrininko“, dukrą“, – sakė M. Emužis. 

Jis pasakojo, kad sovietinis paradoksas buvo tame, jog žmonės turėjo pinigų, bet nebuvo, ką už juos pirkti. Blatas klestėjo dėl to, kad deficitas formavo santykius tarp žmonių ir santykius su pinigais. 

„Taigi, kas iš to, jei turėsi pinigų, bet už juos negalėsi kažko nusipirkti. Ryšys su žmogumi, kurį formavo blato santykis, buvo kur kas svarbesnis. Tarkime, jei ruošiesi vestuvėms ir sunku gauti degtinės, tai buvo labai naudinga pažinoti žmogų maisto produktų bazėje arba alkoholio gamykloje. Žinoma, stambesnio masto sukčiavimuose nemenką vaidmenį vaidino pinigai, kontrabanda. Bet visa tai vyko vėlyvuoju sovietmečiu, kai grupuotės sukaupusios finansinį kapitalą galėdavo duoti kyšius pareigūnams, kurie užsimerkdavo prieš nelegalias veiklas“, – sakė M. Ėmužis. 

REKLAMA

Blato piku galima laikyti 7-8 dešimtmečius, bet tai tęsėsi iki pat 9 dešimtmečio ir išties niekur neišnyko mums atgavus nepriklausomybę. Mes per naktį turtingesni netapome, todėl paslaugų, mainų vis dar pasitaikydavo.

Blatas atsirado tada, kai atsirado deficitas – nuo pat Sovietų Sąjungos įsikūrimo laikų. Žmonės turėjo suktis, pragyventi, susikombinuoti. Net partizaniniame pasipriešinime būta tokių momentų, kai žmonės buvo paskiriami į valstybines parduotuvėles vedėjais, o partizanams reikėdavo tam tikrų prekių, tarkime, žibintuvėlių. Taigi, blatas veikdavo net tokiomis kraupiomis sąlygomis“, – atskleidė istorikas. 

Blatas yra sovietinis reiškinys, kurį pagimdė stygius ir unikali situacija, kai nėra prekių, bet yra pinigų, kai paslauga ar jos pažadas buvo vertingesnis už pinigus. Tai plito visada „sovietiniame lageryje“ ir persiduodavo ne tik sovietinėms respublikoms, bet ir tolėliau esančioms šalims, tokioms, kaip Vokietijos demokratinė respublika (VDR) arba Čekija. 

Šešėlinė arba antroji ekonomika buvo Sovietų Sąjungos egzistencijos pamatas. Manyta, kad tai buvo viena didžiausių tos valstybės silpnybių, nes didesnio šalies gyventojų dalis buvo „susitepę“ blato ryšiais ir kyšių kasdienybe.

Anuomet geriausia buvo būti mediku arba prekybininku, klestėjo ir mechanikai, santechnikai, elektrikai, ypatingai tada, kai prasidėjo masinės sodo namelių statybos, nes šie žmonės tapo itin reikalingi. 

„Tiesa, blatas ir kyšiai nebuvo visiškai saugus užsiėmimas. Už tai bausdavo, vykdavo parodomieji bazių, universalinių parduotuvių vedėjų teismai, siekta, kad kiti bijotų. Visgi aukščiausiems nomenklatūrininkams negaliojo jokios taisyklės, tarkime, buvusio aukšto nomenklatūros atstovo Algirdo Ferenco žmona Goda Ferencienė prisimena, kaip jos vyras ėmė ir išrūpino dukrai butą.

„Žinant to meto sąlygas, tai buvo įmanoma tik turint itin gerus ryšius. Taigi, taisyklės, kurios galiojo vieniems (žmonės butų laukdavo dešimtmečius) negaliojo kitiems, nes jiems šie buvo duodami vos paprašius. Tai ir yra visas blato „grožis“, – pasakojo istorikas. 

mociute
2019-11-03 17:26:09
o db ne tik kysiai,o tokie "atkatai"kad milijonieriai auga,kaip grybai,tai is kur visa tai ?netreikia dergti kas buvo,ziurekim ka db turim
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Dangutė 2019-11-03 23:05:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kas tuo metu gyveno, gerai žino kaip buvo. Svarbiausia buvo darbų, atlyginimai laiku mokami, natūralūs maisto produktai. Ubagų tikrai nebuvo ir šiukšlyne maisto neieškojo. Girtuoklių tiek nebuvo kaip dabar. Dabar yra pateptieji: seimūnai, valdžios žmonės, o milijonieriai tapo visagaliais, lyg Lietuva tik jiems priklauso. Tai dabar bardakas, žemgrobystės, otkatai...   ATSAKYTI
Agarus 2019-11-04 14:54:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Uzsikask, gal tu sovietine siuksle ;)   
antanas 2019-11-04 15:22:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Idomu butu jai jums pasiulytu grizti adgalios, bet su dabartine metu nasta. Butu idomu i jus pazvelgti...  
Rimantas 2019-11-03 22:05:00
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Sovietmečiu institute buvo dėstomas mokslinis komunizmas. Per seminarą docentas klausia pas studentą kas bus prie komunizmo jei visi eina į darbą, o tūlas pilietis prie parduotuvės geria degtinę. Kokia bus visuomenės reakcija. Niekas su juo negers- atsako studentas. Netiesa nei vienas pijokas be draugų nemirė.Bet jie sulauks visuotino visuomenės pasmerkimo, nes kitų priemonių nėra. Parduotuvėse viskas už dyką, kalėjimų,areštinių nėra belieka tinginiams ir vagims sakyti gėda,gėda. Ir čia tikras prisiminimas iš tų laikų "tikrų mokslų". Ar galėjo sistema išsilaikyti propagavusi tokias nesąmones. Vos tik paskelbė "glasnost"atvėrė kai kuriuos archyvus ir subyrėjo kaip kortų namelis. Juk jos niekas neužkariavo, ji papračiausiai bankrutavo ideologiškai ir ekonomiškai.   ATSAKYTI
Tautietis 2019-11-03 21:27:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Kad porno buvo mažiau masės, tai tiesa, kad žmonės buvo sąžiningi taip išskyrus urkas ir spec.brigadas ir panašiai. O dabar turim nutautėjusią Tautą kurią dovanai pardavinėja, kaip pigę darbo jėgą. Jei įmonė siekia 50 darbininkų tai be urkų dirbančių įmonėje neapsieina ir stūmemas urkų zakonas nū tai atvažiavom, nors prie sovietų gerai buvo, kad vis kalbėdavo apie šviesų rytojų kurio sulauksim, o dabar moraliai puolę moko Tautą kaip gyventi. Kaip polit š*dykai užkopė į tokias aukštumas patys smirda ir Tautą smardina, žemas lygis tų skurdukų...    ATSAKYTI
Rimantas 2019-11-03 21:22:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Nuvarytum tuos sergančius praeities nostalgija atgal į SSRS apsišiktų iš apmaudo kur vėl atsirado. Kai kam su atmintim pasidarė netvarkoj. Teks susitaikyti. Komunizmo pastatyti nepavyko. Net ir Rusijoje kur dar labiau ilgisi praeities niekas nestato komunizmo ir ten kapitalizmas. Jei norit tikro komunistinio režimo važiuokit į Šiaurės Korėją.   ATSAKYTI
Aga 2019-11-03 20:17:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-6
Oooo kiek nostalgiku susirinko, net zalia girele linko. Visi vel nori eilese prie sikpopierio stovet. Grigorij paradui vadovautu.    ATSAKYTI
Grigorij 2019-11-03 20:56:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Aga,
taip, kai pabudote ir kylote - tvitai apsisprendet, kad jums daugiausia trukdo "okupantine" rusu kalba, kaip "geriam" sokejui vis kazkas trukdo. O dabar taip pat trukdo Grigorij. Taip trukdo, kad visam pusmeciui cia buvo tyliai uzblokuotas pagal IP. :)))  
Lapkritis 2019-11-03 19:40:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kyšiai, blatas taip ir buvo. Prisiminus dabar kai toks perteklius, kur kažkada buvo tas elementarus tualetinis popierius deficitas. Tai buvo praeitis. Man užstrigo žodis „liekanos“, bet ką veikia išrinktoji 141 „atlieka“. Nereikia gilintis kas buvo, pažvelkim kas vyksta dabar prie taip vadinamos jų su.......tos demokratijos. Protingos šalys neiisileido euro ir pas juos viskas ekonomikoj gerai, o mūsu liekanos laižo subinę briuseliui. Bjauri tauta, net savo kalbos neturi. Turiu omeny belgus, pats pajaučiau kokiu nenuoširdus žmonės, palyginti su kaimynais olandais.    ATSAKYTI
Irena 2019-11-03 19:16:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
Aš esu to laikmečio žmogus,, ir tikrai nepritariu straipsnio autoriui, žmonės buvo nuosirdesni,, kaimynai bendraudavo su kaimynais, neuzsidarydavo savo butuose kaip dabar, šeimose buvo glaudesnį ryšiai, o dabar laukinis kapitalizmas,materializmas, godumas, abejingumas, argi tai vertybes,?puikuotis turtais, prabanga tapo norma. ,nereiktu tokios propagandos   ATSAKYTI
Kaip galima 2019-11-03 18:58:20
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
lyginti normalų gyvenimą su dabartiniu mėšlynu...   ATSAKYTI
Grigorij 2019-11-03 19:41:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Kaip galima,
normalu? Ar yra normalu 30 metu vienpusiskai nekariaujant su "Rusu", neleisti pinigu karinems islaidoms, NATO bei "Independence" islaikymui, el.tinklu sinchronizavimui su ES, kad nebepirkti priesiskai pigios el.energijos? Kaip nedaeina, kad tada negalejo buti normalaus gyvenimo, nes trukde rusu kalba! O dabar nuo jos, pagaliau, issilaisvinot - dziaukites is tos Laimes! :)))  
Pilietis 2019-11-03 18:45:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Baikit pilti mėšlą ant praeities, šiuo.metu tų kurių daugiausia, t.y. yra lojalūs savo valstybei, yra tie kurie prisimena tuos laikus, tad jiems šūdą nepamalsit.
Jie gali palyginti anų metų sąžiningumą ir dabartinį   ATSAKYTI
Znaika 2019-11-03 18:45:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
Prie tarybų eilės buvo todėl,kad kas dirbo visi turėjo pinigų,o dabar prekių-pilnabet žmonėms,išskyrus Seimo narius,pinigų trūkumas.   ATSAKYTI
Regina 2019-11-03 18:26:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Anksčiau buvo spekuliantai, o dabar verslininkai kurie nieko negamina tik parduoda, nematau jokio skirtumo nuo praeities ir dabarties. Dabar vagia tik seimo nariai ir jiems prijaučiantys, pažiūrėkit kas baigia iškirsti miškus ir supirkti žemes, tie kas susikuria sau ir parankiniams tinkamus įstatymus, o tie vargšeliai tegul mauna iš supuvusios Lietuvos nes jie niekam nereikalingi, prisitrauksim babajų kuriems mokėsim išmokas ir jie nieko neveiks nes jų rankytės nepratusios prie darbo.    ATSAKYTI
AS 2019-11-03 18:17:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
ZINOMA DABAR EILIU NERA.BET KAIP PENKTADIENI NUEINI TAI KIEK REIKIA EILEI STOVETI. O PAIMK STATYBAS.KONKURSAI.O TOKIE LAIMI KAD PO JU REIKIA KITIEMS PERDARYNETI.O KONKURSAS TOKS KAIP IDES I KYSENE VALDYNINKUI TAS IR LAIMEJO KONKURSA.NORS IR NETIKUSI FIRMA.   ATSAKYTI
Diena ir naktis 2019-11-03 18:16:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tada vaiką nuveždavai su 39,7 temperatūra tai iškart visus tyrimus atlikdavo ir paguldyddavo i ligoninę o dabar 2,5 metų vaikeliui net kraujo tyrimo nepadarė ir išleido namo nukritus šiek tiek temperatūrai. Graudu kas per medicina   ATSAKYTI
Emigrantas 2019-11-03 18:07:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
-5
....Liekanų ....dar ir šiandien??? Mergaite, jei dar tokia, išeik į gatvę. Gerai kad yra ši ,,skylė" , tai nors turiu su kuo palyginti šiuolaikinio jaunimėlio kūrybą - su tuom kas buvo gyvenime. Juokas ilgina gyvenimą - tikiuosi - tai kai paskaitau - jau ne vieno ,,genijaus" ,,veikaliuką" - prisijuokiu į valias. Šaunu !!! Prašome tolimesnių ,,šedevrų". Gal dar rasite archyvuose ir paslėptų archyvinių dokumentų, kuriuos tardomi pokario banditai prisipažindavo, kiek išžudė naujakurių šeimų, jaunimo ir senimo. Nors tai ko gero mūsų dienų ,,VETO"?   ATSAKYTI
Ggf 2019-11-03 18:00:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Anksčiau prie SSSR visi galėjo vogt ir kysininkaut o nepriklausomoj Lt dabar tai galima tik elitui ir nereikia ir vogt tik pasikelia sau algas kiek nori arba per kokias statybas prasiplauna pinigėlius taip kad nereikia čia varyt ant sąjungos dabartinė irgi gerai vagia   ATSAKYTI
Znaika 2019-11-03 18:49:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
skirtumas-tas,kad dabar vagia legaliai.  
KESTAS 2019-11-03 17:53:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
IR AS TUREJAU BLATA BET TUREJAU TA KA IR DABAR LAISVAI NUSIPERKU   ATSAKYTI
WC 2019-11-03 17:50:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-8
Grynas feikas.Jeigu palyginti su dabartim-tada buvo amerika.   ATSAKYTI
uztai 2019-11-03 17:49:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-4
dabar gerai tik milijonieriams ir jiems prijauciantiems, anais laikais buvo toks vadinamas ''abuhaesas'' patikrindavo, jei babkes is dangaus nukrisdavo, dabar tas neaktualu niekam, isskyrus mokescius, kai paprastas zmogs kiausini parduoda savu visteliu:)   ATSAKYTI
blatas 2019-11-03 17:29:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
O dabar ''blato'' ir kysiu neber???Anksciau daktarui nunesdavai dezute saldainiu ir kokio likeriuko, tai ir gyd. be priekaistu, o dabar 200 eur. nunesi rimtesniui gyd., tiesiai pasako, as neoperuoju, eik pas rezidentus, va taip va..O kur dabar pasiskusti?Gal kas zinot, kad veiksminga butu?Na nebent vaiku teisem, kad vaikus atimtu.Dabar normalu darba gausit be blato? Dabar net i seima be pazinciu neilysit, dabar maistas uznuodytas visokiais trucais ir dar modifikuotas, dabar gal kas gaunat i sanatorija dykai kelialapi, kaip anais laikais?Anais laikais ir i darba visuomeniniu transportu vazinejom, maziau oro tersem ir sveikesni buvom, etc, ka cia lyginti....   ATSAKYTI
mociute 2019-11-03 17:26:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
o db ne tik kysiai,o tokie "atkatai"kad milijonieriai auga,kaip grybai,tai is kur visa tai ?netreikia dergti kas buvo,ziurekim ka db turim
   ATSAKYTI
Irena 2019-11-03 19:04:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Esu to laikmečio žmogus, ir tikrai negaliu pritarti straipsnio autoriui,svarbiausia buvo nuosirdesni žmonės vieni kitiems, mažiau pavydo, kaimynai bendravo tarpusavyje, o dabar tik užsidaro savo butuose ir jokio bendravimo. Kapitalizme vyrauja materializmas, godumas, abejingumas, argi tai vertybes?   

Top Video

Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Tiesioginio eterio įrašas atskleidė vagystę: kuriozas tapo sensacija
DABAR RODOMA
Dėl gyvūno pikantiško poelgio modeliui teko raudonuoti
DABAR RODOMA
Moteris palikusi atvirus automobilio langus labai greitai to pasigailėjo
DABAR RODOMA
Darbuotojai užfiksavo poros akimirką restorane: visi internautai ėmė jų ieškoti
DABAR RODOMA
Pamačius šalia važiavusį automobilį išsitraukė kamerą: to dar nebuvo regėję
DABAR RODOMA
Keistos išvaizdos žuvis sukėlė sąmyšį: atrodo, kaip su žmogaus veidu
DABAR RODOMA
Venckienės palaikymo mitingo dalyvė: aš buvau pas Neringą kameroje
DABAR RODOMA
Šokiruojantis įrašas: policija elektra kratė vyrą, kurio rankose – vienerių metų vaikas
DABAR RODOMA
Vyras renka žmonių nagus: nepatikėsite, kam juos naudoja
DABAR RODOMA
Šuo tapo sensacija – šeimininkui moka pasakyti žodžiais, ko nori
REKLAMA
Neringa Venckienė (nuotr. TV3)
Vilniaus apygardos teisme penktadienio rytą, 10 val., turėtų būti nagrinėjamas įtariamosios Neringos Venckienės gynėjos Sonatos Žukauskienės skundas dėl jos klientei ...
Kalėjimas (Justino Auškėlio/Fotodiena.lt nuotr.)
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį suteikė malonę trims nuteistoms moterims. Prieš kelerius metus 74-erių metų klaipėdietei Aldonai Kazimierai Tunik už nepagarbą teismui ...
Prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencija (nuotr. Fotodiena/Matas Baranauskas)
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda suteikė malonę dviem dėl šnipinėjimo nuteistiems Rusijos piliečiams ir taip atvėrė kelią apsikeitimui kaliniais su Maskva. Šalies vadovas ...
Viktoras Pranckietis ir Ramūnas Karbauskis (tv3.lt koliažas)
Ambicijų kare tarp Ramūno Karbauskio ir Viktoro Pranckiečio pabaigos nematyti. Šį kartą jie susikibo dėl atsilaisvinusios Seimo vicepirmininko vietos. Vos iš posto ...
Gamyklos projektas
Viename Vilniaus rajono sklypų kitąmet planuojamos pradėti gamyklos statybos ne juokais įbaugino vietos gyventojus, kurie, ieškodami teisybės, ėmė minti ir teismų slenksčius. ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų