Pasiraitojusi rankoves „Sodra“ šiemet per pirmą pusmetį iš savarankiškai privalomąjį sveikatos draudimą (PSD) turinčių susimokėti asmenų jau išieškojo 10 milijonų eurų. Tačiau eilėje dar laukia tūkstančiai nelaimingųjų, kurių banko sąskaitos gali būti be įspėjimo patuštintos siekiant likviduoti skolą. Nors tikėtina, kad ilgalaikiai skolininkai yra tiesiog išvykimo nedeklaravę emigrantai, daug aštresnes diskusijas vis pakursto klausimas, kaip iš žmogaus galima reikalauti susimokėti gydymo paslaugų apmokėjimą garantuosiančią PSD įmoką, jei tam tikru metu jis pajamų negauna? Kitaip tariant, ar didesni už pajamas mokesčiai nepažeidžia Konstitucijos?

Sveikatos draudimo įmokos

Sveikatos draudimo įmokos

Iš 615 tūkstančių gyventojų, kurie patys privalo mokėti PSD įmokas, metų pradžioje 252 tūkst. buvo skolingi daugiau nei 3 eurus. Iš viso per pirmąjį šių metų pusmetį mokėjimų nurodymai teikti 5 kartus ir pateikta apie 360 tūkst. už 100 milijonų eurų. Tačiau kaip turėtų reaguoti tie, kurie ir taip negaudami pajamų sulaukia „Sodros“ raginimų padengti skolą. Nors teisė į nemokamą gydymą įtvirtinta Konstitucijoje, taip be pajamų kuriam laikui likę ar sunkiai galą su galu suduriantys žmonės paliekami be teisės pretenduoti į gydymo paslaugas.

REKLAMA

Prievolė mokėti PSD įmokas Lietuvoje galiojanti vos 10 metų, tačiau dabartinė sistema spėjo „užgyventi“ ne vieną ydą. Anot ekonomisto, Vilniaus universiteto profesoriaus Romo Lazutkos, situacija dviprasmiška: teoriškai mokėti PSD įmokas nėra tikslinga, tačiau nusprendus to nedaryti galima stipriai nuskurdinti sveikatos sistemą.

R. Lazutka

R. Lazutka

„Iki šiol, 1997–2009 m. laikotarpiu jokių PSD įmokų nebuvo, tuomet 30 proc. gyventojų pajamų mokesčio eidavo vadinamam sveikatos draudimui. Dar anksčiau sveikatos apsauga buvo finansuojama ne per sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasas, o iš savivaldybių biudžetų. Taip dabar yra kai kuriose šalyse – Skandinavijoje, Ispanijoje. Tai, ką mes dabar turime, – daugiau vokiška tradicija. Nė vienas modelis savaime nėra geresnis ar blogesnis, tačiau akivaizdu, kad mūsų sistema tikrai ne visi yra patenkinti“, – kalbėjo pašnekovas.

Ypač pasipiktinimą kursto tokios situacijos, kai asmuo gauna gydymo paslaugas, nors nedirba ir PSD įmokų nemoka. R. Lazutka patvirtino, kad yra girdėjęs apie tokius atvejus, kai sveikatos draudimu nedraustas asmuo užsiregistruoja Užimtumo tarnyboje vien tam, kad gautų gydymą.

„Kita situacija – kai koks benamis pakliūva į medikų rankas. Šie, vadovaudamiesi Hipokrato priesaika, turi jam padėti, ir, jei turi žmogus dokumentus, pagelbėja jam, sutaria, kad užregistruos Užimtumo tarnyboje ir teisėtai suteikia jam pagalbą. Tokie atvejai kursto draudiminę sistemą palaikančiųjų pasipiktinimą, kodėl, jei kažkas nemokėjo, visi kiti turi sumokėti už jo gydymą? Tačiau kartu tai yra argumentas, kad nelabai yra prasminga rinktis tą specialią sveikatos draudimo įmoką, nes vis tiek tenka gydyti visus, kurie yra teisėtai Lietuvos teritorijoje, tiek pabėgėlių ar tokį statusą įgijusių žmonių“, – pastebėjo ekonomistas.

REKLAMA

Be pajamų, bet susimokėk

Pasak R. Lazutkos, socialinį neteisingumą kalbant apie bet kokiu atveju iš žmogaus reikalaujamas sveikatos draudimo įmokas patvirtina vadinamasis namų šeimininkės pavyzdys.

„Tokia moteris, įprastu įsivaizdavimu, nedirba ir būna namuose. Be abejo, tokiu atveju kyla klausimas, iš ko ji gyvena? Jei jos vyras gerai uždirba, tuomet tai tampa argumentu, kad susimokėtų ir PSD. Bet yra visai priešingų atvejų, kai žmogus neturi, iš ko susimokėti. Pavyzdžiui, vieniša mama su pora vaikų. Tuomet sako, kad tada ji turi registruotis Užimtumo tarnyboje, bet gali būti, kad nesugebėjo susitvarkyti dokumentų, nemato prasmės ten eiti, nes gyvena vienkiemyje, iš kurio autobuso į miestą, kur yra darbo, nėra. Ji vos suduria galą su galu, gal verčiasi iš pašalpų, kaimyno ūkininko aukos, bet vis tiek turi mokėti. Negalime stumti žmonių į tokią padėtį.

Dar vienas – ekonominis argumentas, kad nėra labai prasmingos tokios įmokos: tai, kad socialinis draudimas, kaip pensijos, turi perskirstymo funkciją. Nėra taip, kad kurie dvigubai daugiau mokėjo, dvigubai daugiau ir gauna. Tačiau kalbant apie sveikatos draudimą nėra jokio ryšio tarp to, kiek asmuo įmokėjo ir kiek gauna medicininių paslaugų, nes medicinines paslaugas turime suteikti pagal poreikį. Taigi tuo pagrindu ir yra argumentuojama, kad sveikatos draudimo nereikėtų, o jis turėtų būti padengiamas iš bendrų mokesčių, kaip ir policijos pagalba ir pan. Juo labiau netgi tie, kurie nemoka PSD, perka prekes ir per tai sumoka PVM, ir iš šių lėšų galima būtų skirti sveikatos apsaugai ir iš to gydyti žmones“, – kalbėjo ekonomistas.

REKLAMA

Kas saugo draudiminę sistemą

R. Lazutkos teigimu, dirbantieji sveikatos sistemoje saugo dabar veikiančią sistemą kaip jos pranašumą pabrėždami tai, kad taip pinigai apsaugomi nuo konkurencijos.

„Tai, ką „Sodra“ surenka nuo dirbančių žmonių ir savarankiškai mokančių PSD, automatiškai pervedama ligonių kasoms, taigi yra gaunamas garantuotas pajamų srautas. O kiti pinigai, ateinantys iš biudžeto už pensininkus ir vaikus, nėra tokie garantuoti, nes yra svarstoma, kiek ligonių kasoms skirti pinigų iš valstybės biudžeto. Ir kadangi į tai pretenduoja ir mokytojai, policininkai, krašto apsaugos pareigūnai, atsiranda konkurencija. Taigi „Sodra“ argumentuoja, kad yra ir silpnesni žmonės, kurie nedirba, kad jiems reikia atskirti lėšas.

Eurai

Eurai

Taigi sveikatos sistemos žmones, jų advokatus galima šiuo atveju suprasti. Bet valstybės, visuomenės požiūriu tai nėra gerai. Nepaisant kitų sričių, kurios reikalauja lėšų iš biudžeto, sveikatos apsaugai turime skirti atitinkamas lėšas ir jas didinti. Tačiau stokojama politinių lyderių, kurie pasakytų, kad šios srities neskriausime ir nėra būtinybės aplinkinių būdų užsitikrinti paramą per „Sodrą“, – dėstė jis.

Taip, ekonomisto teigimu, sukuriama kontraversiška situacija: „Teoriškai PSD įmokų nereikėtų (be abejo, piktnaudžiavimą reikėtų riboti visais būdais – visų pirma sutvarkyti deklaravimo sistemą, kad nebūtų klastojimų ir tik gyvenamąją vietą deklaravę piliečiai būtų draudžiami). Tačiau kai pažvelgi į lietuvišką socialinę tikrovę, nesiverčia liežuvis agituoti, kad panaikintume PSD, nes gali būti, kad sveikatos apsaugos lėšos augs pernelyg lėtai ir matysime ją degraduojant, jei daugiau lėšų bus skiriama keliams ar policijai."

REKLAMA

Teisininkai: mokestis padeda išlaikyti pusiausvyrą

Advokatas Andrius Pranckevičius patvirtino, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, o įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką.

„Remiantis šia nuostata galima daryti išvadą, jog teisė į nemokamą gydymą yra numatyta Konstitucijoje, todėl tai yra konstitucinė žmogaus teisė, tačiau šios teisės įgyvendinimo tvarką numato atskiras įstatymas.

Aukščiau minėtą tvarką įtvirtina keletas įstatymų – vienas jų LR Sveikatos sistemos įstatymas, numatantis, kad valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra yra laikomos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ar savivaldybių biudžetų“, – aiškino pašnekovas.

Jis pabrėžė, kad tiek Lietuvoje, tiek daugelyje Europos Sąjungos šalių galioja privalomasis sveikatos draudimas (PSD).

„Įmokas privalo mokėti (arba už juos turi būti mokama) visi asmenys, kurie nėra drausti valstybės biudžeto lėšomis (nepilnamečiai, pensinio amžiaus asmenys, moterys esančios nėštumo ir gimdymo atostogose ir pan.), taip įgyvendinant lygybės principą šalyje.

Andrius Pranckevičius

Andrius Pranckevičius

Būtina pažymėti, jog valstybė, vykdydama konstitucinę pareigą teikti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kartu turi vykdyti ir kitas pareigas, tam taip pat skiriant atitinkamą valstybės biudžeto dalį. Kadangi valstybės finansinės galimybės yra ribotos, todėl tarp Konstitucijoje nurodytų asmens teisių bei valstybės interesų turi būti pusiausvyra“, – kalbėjo A. Pranckevičius.

REKLAMA

Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į tai, sąvoka „nemokama sveikatos priežiūra“ jokiu būdu negali būti suabsoliutinama.

„Priešingai, suvokimas turėtų būti grindžiamas kompromisu tiek tarp valstybės interesų, tiek tarp asmenų konstitucinių teisių. Būtent todėl, siekiant išlaikyti pusiausvyrą tiek tarp asmenų konstitucinių teisių, tiek tarp valstybės interesų, buvo numatytos PSD įmokos, kurios užtikrina konstitucinių teisių įgyvendinimą t. y. nemokamą asmenų sveikatos priežiūrą, kaip įmanoma didesniam asmenų ratui.

Be kita ko, būtina pažymėti, kad vykdydama konstitucinę funkciją rūpintis žmonių sveikata valstybė turi užtikrinti ne tik teikiamos nemokamos medicinos pagalbos, bet ir kitų sveikatos priežiūros paslaugų finansavimą ir garantuoti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių neapima teikiama nemokama medicinos pagalba, būtų visiems, įskaitant socialiai jautriausias asmenų grupes, pagal poreikius vienodai prieinamos nemokamai“, – atkreipė dėmesį jis.

Portalas tv3.lt jau rašė apie dabartinės sveikatos draudimo sistemos paliekamas landas gydymo paslaugas gauti nedraustiems emigrantams.

Vytka
2019-09-30 08:53:28
Koks čia nemokamas gydymas. Per prievartą išskaičiuoja PSD, o susirgus dar už kai kurias procedūras vistiek reikia susimokėti. Tai tikrai genocidas.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
tomas 2019-10-01 20:06:04
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aisku musu dabartiniais laikais sunku su 700k dirbanciaisiais islaikyt pensininkus ir dar dasidet prie biudzeto kai dar turim didziule skola europai is kurios 15 milijardu dingo tarp itakingu asmenu, jeigu butu valdantieji protingi ir nesusirise su amerika ar rusija ir nebutu ju itakos musu salyje tai turbut tebeturetume veikiance elektrine ir galetume aplinkiniams pardavinet elektra ir kompensuot biudzeto bedas , bet deja valdzia nenorejo ilgalaikio plano kuris butu buves naudingas todel dabar labai daug laiko praeis kol po truputi viskla suderins kad pradetume jausti geresni gyvenima .   ATSAKYTI
Aušra 2019-10-01 16:41:50
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Sutinku su ekonomistu, kam mokėti jei net tie kurie moka psd mokesti turi mokėti už paslaugas taip pat . Medicinos paslaugos nėra visiškai nemokamos .    ATSAKYTI
Ewacka 2019-10-01 05:26:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kaip givenom cccr buvo viskas nemokamo i vaistai pigus o ce prasdeja laisva letuva i visi ubagais pasdare kas is to kios man nauda a. O kek giditojei kysiu ima. Pre cccr niekas kysiu nejeme i visus gyde nemokamai.   ATSAKYTI
Laura 2019-09-30 15:09:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Ir is viso, kodel turiu moket psd mokesti, jeigu nesergu?kai susirgsiu, kreipsiuos i poliklinika ir susimokesiu tuomet.   ATSAKYTI
Tikrai kad nėra prasmės 2019-09-30 13:15:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
numirt ir be gydytojo moku   ATSAKYTI
Angelė. 2019-09-30 12:28:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Puiku.Aš moku visus mokesčius. Dirbu užsienyje, bet mokesčius moku Lietuvai. Turiu LT individualios veiklos pažymą.Bet...kuomet grįžtu į Lietuvą noriu apsilankyti kartas nuo karto poliklinikoje. Ir..po 2 savaičių vėl į darbą. Bet pas gydytoją talonas po mėnesio    ATSAKYTI
Laura 2019-09-30 13:45:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nežmoniškos eilės poliklinikoje. Jei sergi tai jautiesi kaltas kad nori pas gydytoją greičiau. Buvau ištikima poliklinikoms, bet prieš mėnesį nusispoviau ir užsiregistravau mažoje šeimos klinikoje ir nustebau paslaugų gausa. Keli pavyzdžiai: pas dantistę tą pačią savaitę, paslaugos kokybiškos ir dar pigesnės nei poliklinikoje,, registruojantis pamatė kad sirguliuoju iš kart į kabinetą pas gydytoją, ginekologės kiekvieno vizito metu daro echoskopą. Daugiau niekada negrįšiu į polikliniką.  
PSD patrijotas 2019-09-30 10:46:51
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
O kaip del korupcijos gydymo istaigose?
Kodel nekalbama apie med.personalo paslaugu kainu sarasa ir apmokejimo buda?
Visi zino, kad Lietuvoje medicina "nemokama", tiek pat visi zino, kiek reikia sumoketi daktarui, kiek seselei ir kiek slaugutei. Zmogus, pries gulant i ligonine, turi pasitikrinti ar uztektinai turi pinigu gydymui. Cia normalu??
Neissideklarave is LT bet mokedamas PSD valstybeje, kur nuolat zmogus gyvena, yra verciamas moketi vistiek! Tai gi cia dvigubas mokejimas!! As pavadinciau - pinigu plovimas, gerbemieji! Darykite savo sugalvotu istatymu pataisymus, kad nors neverstu tiek daug vemt buti varganos Lietuvos pilieciu su isgalvotom prievolem!!   ATSAKYTI
Diana 2019-09-30 10:45:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Jeigu yra nustatyta koke suma turi buti mokama tai kodel atskaiciuoja simtais tiem kurie uzdirba daugiau manes kitaip negydo ir dar reikia sumoket uz tyrimus ar panasei tai atskaiciuokit visiem vienodai   ATSAKYTI
Petras 2019-09-30 09:45:17
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Nors turime KT, bet nei viena valstybės institucija nekontroliuoja ŽT ir konstitucinių LR teisių vykdymo, o žmonės dar įbauginti sovietinės santvarkos bijo savo valdininkų sauvalės . Kodėl per LRT ir LTV nėra nustatytų datų teisiniams gyventojų klausimams ir atsakymams . Konstitucijos egzamino rašymas savivaldybėse tik demokratijos imitacija. Ar tinkamai buvo gyventojams išaiškinta LR Konstitucijos pataisos prieš ją priimant 1992m referendumu, kad dabar ją supranta tik teismas?   ATSAKYTI
Na. 2019-09-30 09:07:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Žmonės kuri dar biski turi sveikatos pensininkais ar neįgalieji turi dirbti todėl kad negalima pragyventi is tokia kapeikų dar priemajtinti kitų! Kokiai valstybės tai darosi? ??   ATSAKYTI
Albina 2019-09-30 08:54:46
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
o aš nesuprantu to privalomo. PSD mokesčio. Jei esi nedraustas ir susirgai -tu moki susirgęs už viską. Tai kokią skolą aš turiu? juk sumokėjau. Už visus tyrimus ir paslaugas grynais-čia ir dabar. O valstybė nori vėl pinigų. Juk į skolą manęs negydėt? Jos kaip ir nėra. . Nesuteikėt jokios paslaugos, reikalui esant, ir vis vien skolą skaičiuojat. Apiplėšimas. Dvigubas. ir visi tyli. Ir dar dirbant 1,5 etato dvigubi mokesčiai. O kodėl negalima savo šeimos nario gydyti (nedirbančio) už tą kitą etato pusę? gal reikėtų sveikatos draudimo kortelių- ir dalintis, kurie dirba keliuose etatuose. Juk dvigubai manęs negydo?   ATSAKYTI
Elena (dviejų vaikų mama) 2019-09-30 09:14:12
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tiesiai į taikinį   
VAP 2019-09-30 09:59:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
-7
Jei prireiks vaistų nuo vėžio ar kokios širdies operacijos, tai neišsimokėsi   
Vytka 2019-09-30 08:53:28
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Koks čia nemokamas gydymas. Per prievartą išskaičiuoja PSD, o susirgus dar už kai kurias procedūras vistiek reikia susimokėti. Tai tikrai genocidas.   ATSAKYTI
Vytautas 2019-09-30 08:22:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Dar reikia privaloma miškininko policininko gaisrininkų ir. T. T. Įvesti mokesti   ATSAKYTI
zenispypke 2019-09-30 08:20:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Apie kokį Vokietijos pavizdi šnekama, Vokietijoje moteris auginanti vaikus skaitosi kaip dirbanti už ją valstybė moka visus mokesčius, bedarbė š taip pat valstybė sumoka pensijos įmokas ir sveikatos draudimą. Lietuvoje pažeidinėja OS žmogaus teises tai panašiau į genocidą reikėtų paduoti kolektyvinį skundą į Strasbura. Bandytų valdžia, kaip jie bekeiktu socialistinė santvarka ten tokiu nesąmonių nebuvo ir žmogus buvo ramus dėl savo ateities.    ATSAKYTI
Pranckevičiau 2019-09-30 08:07:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Tai sakai dar ir pensininkai turi pakloti pusę pensijos tam jūsų kvailam PSD? Susimažink savo atlyginimą, užteks ir nemokamam gydymui tikrai dirbantiems, o ne imituojantiems darbą.   ATSAKYTI

Top Video

100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
Užfiksuotas šokiruojantis tėvų poelgis su kūdikiu: istorija kelia pyktį
DABAR RODOMA
Berniukas įsiuto dėl mamos poelgio – jo moralas nepaliks abejingų
DABAR RODOMA
Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Užfiksavo šlykšų pabėgioti išėjusios moters poelgį: paviešino, kad sugėdintų
DABAR RODOMA
Po paviešinto įrašo iš darbo mergina buvo atleista – klientai pašėlo
DABAR RODOMA
Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Išgyveno nemaloniausią incidentą lėktuve: keleivei prireikė palydovų pagalbos
DABAR RODOMA
Paviešintas įrašas, kaip siuntų darbuotojais apsimetę vyrai surišo šeimą ir ją apvogė
DABAR RODOMA
Moteris patyrė gyvenimo sukrėtimą: su taksi nevažiuos dar ilgai
REKLAMA
Lietuvos paštas (nuotr. stop kadras)
Šiais metais šunys sužalojo rekordinį kiekį laiškininkų. Todėl Lietuvos paštas nusprendė imtis griežtų priemonių. Norint, kad korespondencija ir toliau pasiektų jūsų namus – ...
Skurdas (Fotobankas)
Lietuvos skurdo rodikliai ir toliau lieka vieni iš didžiausių Europos Sąjungoje, o su skurdo ar socialinės atskirties rizika susiduria kas penktas šalies gyventojas, teigia ...
Benamiai (nuotr. stop kadras)
Vilniaus Kalvarijos „Carito“ bendruomenė, vėstant orams, sugalvojo naujovę – du kartus per savaitę vargingiau gyvenančius žmones ryte po mišių nusprendė pavaišinti arbata ir ...
Gaisras Alytuje (nuotr. stop kadras)
Valstybės ekstremalių situacijų komisija dėl gaisro padangų perdirbimo gamykloje Alytuje nutarė ekstremalios padėties valstybės mastu neskelbti. „Bendru sutarimu nuspręsta ...
Karjera (nuotr. 123rf.com)
Lietuvos moterys vienos labiausiai išsilavinusių pasaulyje, tačiau lyderėmis tampa retos, nes visuomenės skatinamos pasirenka kurti šeimą. O bandančios siekti karjeros moterys ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų