Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio
2019.04.25 13:17

Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Sveikatos apsaugos (SAM) bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) dvejiems metams patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms.

Trys ministerijos patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Trys ministerijos patvirtino pagalbos veiksmų planą, skirtą padėti vaikams, kuriems diagnozuotas autizmo spektro ar kitas raidos sutrikimas, ir jų šeimoms. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Pasak Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkės Kristinos Košel-Patil, šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, patiria įvairių problemų. Tik neseniai pavyko pasiekti, kad autizmo diagnozė būtų pripažįstama ir suaugusiems žmonėms – anksčiau, sulaukusiems aštuoniolikos metų, būdavo nustatoma šizofrenija arba konstatuojama, kad žmogus nuo autizmo „pasveiko“.

REKLAMA

„Lietuvoje kol kas nėra nė vieno adaptuoto diagnostikos klausimyno, tik vertimai iš kitų kalbų. Be to, nėra ankstyvosios adaptacijos programų, vaikams neteikiama pagalba ten, kur jie ugdomi. Trūksta paslaugų regionuose. Problema ir tai, kad specialistai vis dar stokoja kompetencijos autizmo srityje, ugdymo, gydymo, net globos įstaigos nepasirengusios priimti autizmo sutrikimą turinčių žmonių. Dažnai susiduriame su vietos valdžios nenoru teikti paslaugas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus“, – sako K. Košel-Patil.

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Ministerijos vienija pajėgas

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad pernai autizmo spektro sutrikimas diagnozuotas 710 vaikų. Jis sutinka, kad skaičiai gali būti netikslūs. Pasak ministro, problema ta, kad labai dažnai sutrikimas nėra atpažįstamas ir diagnozuojamas. „Pagalbos veiksmų plane numatyta parengti daugiau specialistų, taip pat daugiau dėmesio skirti jų kvalifikacijai kelti. Numatyta nemažai naujovių sveikatos priežiūros ir reabilitacijos srityse“, – aiškina SAM vadovas.

A. Veryga žada, kad artimiausiu metu bus parengti teisės aktų pakeitimai, tad vaikų ligų gydytojai bus finansiškai skatinami tikrinti vaiko psichomotorinę raidą ir kuo anksčiau pastebėti galimus sutrikimus: „Svarbu, kad problema būtų kuo anksčiau pastebėta, o vaikams teikiama tiek ambulatorinė, tiek stacionari kompleksinė specialistų pagalba.“

REKLAMA

Ministro teigimu, kuo anksčiau raidos sutrikimas nustatomas, tuo jis sėkmingiau koreguojamas, tuo greičiau vaikai gali integruotis į bendruomenę. Vis dėlto, pasak jo, visuomenė dar nėra pasirengusi priimti kitokių vaikų. „Vaikai, turintys autizmo sutrikimą, savaip reiškia emocijas, dėl to tėvai kritikuojami, jie sulaukia aplinkinių pastabų. Švietimo, supratimo, kokie yra autizmo sutrikimą turintys vaikai, labai trūksta. Visi turime labai pasistengti, kad aplinkiniai autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus suprastų, o ne smerktų, todėl veiksmų plane numatoma aktyviau šviesti visuomenę, didinti toleranciją ir pakantumą kitokiems šalia mūsų esantiems žmonėms“, – dėsto A. Veryga.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasidžiaugia, kad šeimos, auginančios autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, yra aktyvios, jos daug prisidėjo rengiant ministerijų pasirašytą veiksmų planą. „Tėvų dėka kyla daug naujų, gerų iniciatyvų. Džiaugiuosi, kad ateina metas, kai visuomenė ima diferencijuoti negalias, kalba apie atskiras neįgaliųjų grupes ir specializuotą pagalbą joms, apie individualius sprendimus“, – kalba L. Kukuraitis.

Jo teigimu, labai svarbu, kad specialistai išmoktų atpažinti negalią, žinotų, kaip elgtis su skirtingų sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Joms turi būti teikiama įvairiapusė pagalba, todėl plane numatyta dienos centrų plėtra, laikinojo atokvėpio paslaugos šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus, taip pat įvairios techninės pagalbos priemonės, aplinkos pritaikymas, pozityvios tėvystės konsultacijos ir panašiai.

REKLAMA

2019–2020-ųjų veiksmų plane taip pat žadama teikti socialinę pagalbą ir reikiamas ugdymo paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vidurinėse, profesinėse ar aukštosiose mokyklose.

ŠMSM žada prisidėti, kad ugdymas visuose etapuose būtų individualizuojamas, teikiama tinkama švietimo pagalba vaikams, konsultuojami tėvai. Kiekviena mokykla turėtų sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdytis ir gauti reikalingą pagalbą. Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė žada, kad autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams bus teikiamos sisteminės, koordinuotos paslaugos.

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristinos Košel-Patil paskelbtame plane mato trūkumų. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė Kristinos Košel-Patil paskelbtame plane mato trūkumų. (Aurelijos Babinskienės nuotr.)

Pagalbos reikia daugiau

LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ vadovė Audronė Prasauskienė sako, kad institucijų bendradarbiavimas niekur nėra toks svarbus kaip teikiant pagalbą autizmą ar raidos sutrikimų turintiems vaikams. Ji primena, kad Kaune vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, jau teikiamos kokybiškos diagnostikos paslaugos, taip pat įkurtas dienos centras, kur teikiamos specialiosios terapinės paslaugos, aktyviai bendradarbiaujama su užsienio kolegomis.

Vis dėlto specialistai pripažįsta, kad regionuose situacija daug blogesnė – tėvams, auginantiems autizmo sutrikimą turinčius vaikus, dėl diagnostikos, konsultacijų ir kitokios pagalbos tenka vykti į didžiuosius miestus.

REKLAMA

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaiko raidos centro vadovė Jovita Petrulytė pabrėžia, kad vaikų, turinčių autizmo sutrikimą, kasmet daugėja. „Tai – didelis iššūkis tiek specialistams, tiek tėvams, kuriems specialistų konsultacijų tenka laukti ir pusmetį. Labai svarbu, kad šeimoms būtų teikiama kuo daugiau ambulatorinės pagalbos. Kompleksines, tęstines paslaugas turi gauti tiek vaikai, tiek jų šeimos. Svarbu, kad vaikai galėtų integruotis ugdymo įstaigose, nes vien medikai visų paslaugų suteikti negali“, – teigia J. Petrulytė.

Ji pasidžiaugia, kad gerėja ankstyvoji diagnostika: anksčiau autizmo sutrikimas buvo diagnozuojamas ketverių, dabar – dvejų ar trejų metų vaikams.

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Pagalbos veismų planas buvo pristatytas Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusioje spaudos konferencijoje. (Linos Jakubauskienės nuotr.)

Tėvai įžvelgia trūkumų

A. Verygos teigimu, trijų ministerijų patvirtintas pagalbos veiksmų planas – labai svarbus, niekada iki šiol nežengtas žingsnis įsipareigojant didinti pagalbos autizmo sutrikimą turintiems vaikams mastą ir paslaugų įvairovę.

Vis dėlto K. Košel-Patil mini ir kai kuriuos trūkumus. „Pagalbos veiksmų plane numatyta, kad SADM per metus įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 50 šeimų. Kasmet sutrikimas diagnozuojamas maždaug 300 vaikų. Kas bus su kitomis 250 šeimų? Pagal kokius kriterijus bus atrenkama, kurioms teikti pagalbą? Turime abejonių ir dėl statistikos, skirtingi šaltiniai pateikia skirtingus skaičius. Sunku suprasti problemos mastą ir paslaugų poreikį nežinant tikrųjų skaičių“, – svarsto K. Košel-Patil.

REKLAMA

Be to, pasak jos, plane kalbama tik apie vaikus, visai pamirštama, kad po penkiolikos metų šalyje bus tūkstančiai suaugusių autizmo sutrikimą turinčių žmonių, kuriems reikės įvairių pagalbos priemonių – nuo grupinio gyvenimo namų iki pagalbos universitetuose, integracijos į darbo rinką. „Kviečiame žengti dar vieną svarbų žingsnį – parengti šalies Autizmo strategiją, kokias turi kitos Vakarų Europos šalys. Tam siūlome inicijuoti tarptautinę darbo grupę, kad gerosios praktikos būtų perkeltos į Lietuvą“, – kalba asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė.

Vis dėlto autizmo sutrikimų turinčius vaikus auginančios šeimos tikisi, kad ministerijų pažadai bus įgyvendinti skaidriai, visuose etapuose bus įtraukti ir tėvų atstovai.

Specialistų teigimu, įgyvendinant planą, dalyvaus tiek ministerijos, tiek joms pavaldžios įstaigos, įsitrauks ir aukštosios mokyklos, savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

Straipsnio autorė: Lina Jakubauskienė

Ar ugdymo įstaigoje turi būti užtikrintos slaugos paslaugos specialiųjų maitinimo ar kitų poreikių turintiems vaikams?
Prašome pasirinkti atsakymą!
Taip, slaugos paslaugos turi būti užtikrintos.
Priklauso nuo galimybių.
Neturiu nuomonės.
BALSUOTI
REZULTATAI
Ar ugdymo įstaigoje turi būti užtikrintos slaugos paslaugos specialiųjų maitinimo ar kitų poreikių turintiems vaikams?
Taip, slaugos paslaugos turi būti užtikrintos.
84.8%
Priklauso nuo galimybių.
13.6%
Neturiu nuomonės.
1.6%

Jurgita
2019-04-25 21:16:52
Kodel paskutiniu metu demesys tik autizmo problemu turintiems vaikams. Problemu turi visu neigaliu vaiku tevai. Viena is problemu, kad net didziuosiuose miestuose mokyklos nepritaikytos judejimo negalia turintiems vaikams. Atsakymas paprastas- kitokiu sveikatos problemu turinciu vaikai tevai neturi tiek naglumo ir bando patys spresti problemas su kuriomis susiduria.
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Vida 2019-04-28 09:55:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Provincijos mokykloje toks vaikas laikomas kvailiu...nors jis kai kuriose srityse daug protingesnis už sutrikimų neturintį vaiką,ir mokyklai reikalingas tik jo "krepšelis",o visa kita yra tėvų kova...   ATSAKYTI
Jurgita 2019-04-25 21:16:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Kodel paskutiniu metu demesys tik autizmo problemu turintiems vaikams. Problemu turi visu neigaliu vaiku tevai. Viena is problemu, kad net didziuosiuose miestuose mokyklos nepritaikytos judejimo negalia turintiems vaikams. Atsakymas paprastas- kitokiu sveikatos problemu turinciu vaikai tevai neturi tiek naglumo ir bando patys spresti problemas su kuriomis susiduria.   ATSAKYTI

Top Video

Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
Policininką nužudžiusio vyro žmona: jis sirgo depresija, bet daug metų nesigydė
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Narkevičius – vėl įvykių sūkuryje: Trakų rajone sustabdytas keliuko remontas kelia daug klausimų
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Skaičiai gąsdina: per karantiną 11400 į septintą dešimtį įkopusių asmenų neteko darbo
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Žada masinį tyrimą dėl Covid-19: aiškinsis, kokį imunitetą sugebėjome įgyti
DABAR RODOMA
Farai. Klaipėdoje BMW lėkė tarsi viesulas: taranavo automobilį ir išrovė medį
DABAR RODOMA
„Pasikalbėkim #IŠNAMŲ“ su Zuokiene apie savanorystę COVID-19 židinyje ir nemalonų vyro akibrokštą
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Nausėda gimtadienį sutiko Nidoje, keturių žvaigždučių viešbutyje
DABAR RODOMA
TV3 žinios. Lietuvoje savaitgalį – susirgimų koronavirusu šuolis
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Egzaminai prasidės birželio 22 d.: aiškėja tvarka, kaip jie vyks
DABAR RODOMA
TV3 Žinios. Koronaviruso židiniai plečiasi globos namuose: sergančiųjų daugėja Antaviliuose, Širvintose
REKLAMA
R. Petrėnaitei už nuopelnus didinant negalią turinčių asmenų užimtumą įteikta „Gerumo žvaigždė“. Mildos Jankauskienės nuotr.
Renata Petrėnaitė – Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto Neįgaliųjų skyriaus atvejo vadybininkė. Jos nuoširdus darbas neliko nepastebėtas ...
Martynas Vitkus – be kelių dienų Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) socialinio darbo magistras. (nuotr. asm. archyvo)
Gegužės pradžioje daugelyje ES šalių minima Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena. Dėl koronaviruso pandemijos ši diena šiais metais paminėta vėliau, o jos ...
Praėjusių metų gruodį Bernardui nustatyta sunki genetinė liga – itin retos formos Diušeno raumenų distrofija. (nuotr. asm. archyvo)
Iš nuotraukos į mus žiūrinčio berniukas vardas – Bernardas. „Jis neįtikėtinai šiltas, geras, optimistiškas vaikas, besidžiaugiantis gyvenimu, norintis bendrauti, kiekvieną ...
Mantas Chodosevičius susirgęs pakeitė savo gyvenseną. Asmeninio archyvo nuotr.
Sužinojęs, jog serga išsėtine skleroze, Mantas Chodosevičius vylėsi, kad medikai suklydo, kad pailsėjus visi negalavimai praeis. Vis dėlto nepagydoma liga nesileido ...
Išsėtinė sklerozė užklumpa jaunus, darbingo amžiaus žmones. Vaizdo reportažo stopkadras.
Gegužės 30-ąją visame pasaulyje minima Išsėtinės sklerozės diena. Išsėtinė sklerozė – tai lėtinė centrinės nervų sistemos, t. y. galvos ir nugaros smegenų, liga. Ja suserga ...
REKLAMA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų