Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio
2019.01.13 12:05

Sausio 13-oji Ričardui Dubickui svarbesnė už gimtadienį. Tai visos Lietuvos istorijos virsmo, naujos eros pradžia. 

Laisvės gynėjas Ričardas Dubickas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. (Aldonos Milieškienės nuotr.)

Laisvės gynėjas Ričardas Dubickas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. (Aldonos Milieškienės nuotr.)

Ričardas laimingas, galėjęs būti ne tik šių įvykių liudytoju, bet ir jų dalyviu.

„Negi niekada neišmuš jo atpildo valanda?“

Šalį pasiekusi žinia, kad, nepaisydama Lietuvos prokurorų išduoto Europos arešto orderio, Austrija paleido sausio 13-ąją Vilniaus televizijos bokštą šturmavusio „Alfa“ būrio vadą Michailą Golovatovą, Ričardą sukrėtė iki širdies gelmių. Kruvinąją naktį Kosciuškos gatvėje įsikūrusioje karinėje komendantūroje akistatos su sovietų smogikų būrio vadu Ričardas iki šiol negali pamiršti. „Negi niekada neišmuš jo atpildo valanda?“ – klausia laisvės gynėjas.

REKLAMA

Prie televizijos bokšto Ričardas atsidūrė vos išgirdęs, kad rusų šarvuočiai pajudėjo jo link. To, kas ten vyko, negalėjo įsivaizduoti net slogiausiame sapne. Tankų vamzdžiai spjaudėsi ugnimi, jų šarvai traiškė beginklius žmones. Jaunas, ką tik iš kariuomenės grįžęs vaikinas vis atsidurdavo įvykių epicentre.

Beginklių, dainomis nuo tankų besigynusių tautiečių ir agresorių jėgos buvo nelygios – televizijos bokštą jie vis dėlto užėmė. Pragaro mašinai trumpam aprimus, žmonės ėmė skirstyti po namus. Ričardas irgi patraukė Šeškinės link, kur gyveno teta.

Vilniuje buvo paskelbta komendanto valanda, sustiprinta miesto prieigų apsauga. Jau visai netoli tetos namų vaikiną sustabdė kareiviai. Bendros kalbos vyrai nerado – po smūgio šautuvo buože Ričardas atsidūrė sunkvežimio kėbule, o netrukus – karinėje komendantūroje. Prie grindų prikalta taburetė, krauju nutaškytos grindys ir arogantiškas M. Golovatovas – toks tardymų kambario vaizdas iki šiol gyvas Ričardo atmintyje. Kaip ir „Alfos“ būrio vadeivos smūgis, po kurio sprogo ausies būgnelis, o veidas pasruvo krauju.

Sąmonės netekusį Ričardą vadeivos parankiniai nutempė į kamerą – ilgą, siaurą patapą, kurioje kraujo klane tysojo daugiau tardomųjų. Durys vis atsidarydavo – tai vyrus išvesdavo naujiems tardymams, tai vos gyvus įstumdavo atgalios.

Ričardo klausinėjo tokių dalykų, apie kuriuos jis neturėjo jokio supratimo: „Kaip užminuota Aukščiausioji Taryba? Kuo lietuviai ginkluoti? Kaip pasitrauks Vyriausybė, V. Landsbergis?“ Atmintį atgaivinti turėję tardytojų smūgiai rezultato nepasiekė. Pasak Ričardo, kaskart ant taburetės pasodintas jis telaukdavo, kad tik greičiau netektų sąmonės ir išsivaduotų iš nepakeliamo skausmo.

REKLAMA

Generalinės prokuratūros išduotoje pažymoje labai detaliai išvardyti jo patirti sužalojimai: kaukolės pamato dešiniosios vidurinės daubos lūžis, nosies kaulų lūžis, galvos smegenų sumušimas, pakraujavimas po galvos smegenų voratinkliniu dangalu, pirmo danties lūžis, dešimto dešiniosios pusės šonkaulio lūžis, abiejų inkstų sumušimas...

Daugelio karo komendantūros kameroje laikytų vyrų padėtis buvo panaši. Stipresnieji ant sienos krauju rašė atsisveikinimo žinutes, silpnesnieji iš visų jėgų stengėsi dar bent dieną atsilaikyti. Vyrai nesitikėjo iš čia išeiti gyvi.

Degtuką brūkšt, ir viskas...

Sostinės Centro poliklinikos medikai, Neįgalumo ir darbingumo tarnybos atstovai – bene 12 žmonių susirinko į neeilinį posėdį R. Dubicko darbingumo lygiui įvertinti. Sausio 13-osios dalyvis, darbingumo lygio nustatymo terminui pasibaigus, gavo NDNT išvadą, kurioje nurodyta, kad dar prieš dieną 15 proc. darbingumo turėjęs vyras netikėtai pasveiko – jam nustatytas 70 proc. darbingumas. Komisijos posėdyje dalyvavo ir neįgaliojo vežimėlyje sėdintis ką tik insultą patyręs Ričardas. Paralyžiaus perkreiptas jo veidas buvo apklijuotas specialiais pleistrais.

Komisijos posėdis neeilinis. Jo kantrybės ir vilties netekęs Ričardas išsireikalavo tik pagrasinęs, kad... susidegins. Degtuko brūkštelėjimas, ir viskas... Tokią būseną jis sykį jau buvo išgyvenęs.

Vieną vakarą karinėje komendantūroje kankintus vyrus surišo nugaromis, ištempė į lauką, įstūmė į sunkvežimio kėbulą ir išvežė. Kur – niekas nežinojo. Po kurio laiko sunkvežimis sustojo kažkokioje aikštelėje, liepė visiems išlipti. Priešais žiojėjo griovys. Į jį bejėgius vyrus sumetė kaip malkas. Netrukus pajuto, kad ant jų pilamas kažkoks degus skystis. Tetrūko degtuko brūkštelėjimo... Jo uždegti nespėjo, nes į aikštelę įvažiavo į Vilnių vykstančių žmonių autobusas.

REKLAMA

Ričardas prisimena – pasinaudojęs suirute sukaupė jėgų likučius ir ėmė šliaužti. Tolyn, tolyn nuo tos vietos, kurioje vos netapo liepsnojančiu fakelu... Kiek taip yrėsi į priekį, nė pats nežinojo. Apsidžiaugė, kai prie jo, šiaip ne taip pasiekusio Vilniaus–Kauno autostradą, sustojo automobilis. Juo važiavę žmonės iškvietė greitąją pagalbą. Ričardas dar pasakė tetos telefono numerį ir neteko sąmonės.

„Atsistokit“, – pasigirdo kažkurio iš Centro poliklinikoje posėdžiavusios komisijos nario balsas. „Negaliu, – atsakė Ričardas. – Aš negaliu nei stovėti, nei vaikščioti.“ „Negi jie nesupranta?“ – dar pagalvojo vyras ir vis dėlto pabandė paklusti nurodymui, bet iš karto griuvo ant žemės. Kūną nutvilkė skausmas... Ričardas neprisimena, kaip žmona į namus parvežė. O kitos dienos rytą teko kvieti greitąją pagalbą – paaiškėjo, kad krisdamas ant žemės susilaužė kelis šonkaulius, vienas jų pažeidė plautį.

Komisija NDNT sprendimą pakeitė – nustatė 20 proc. darbingumą.

Adrenalino injekcijos neleido nutrūkti gyvybei

1991-ųjų sausį vykusios istorijos tąsa buvo gerokai sunkesnė.

Greitosios pagalbos automobilis Ričardą nugabeno į tuometę 1-ąją tarybinę (vėliau – Šv. Jokūbo ligoninę), į kurią vežė ir prie televizijos bokšto nukentėjusius laisvės gynėjus. Jokių gyvybės ženklų nerodęs vyras buvo paguldytas prie žuvusiųjų. „Jei tuomet budėjęs neurochirurgas Ričardas Breiva nebūtų prie manęs pasilenkęs ir per stebuklą užčiuopęs dar vos vos tvinksinčio pulso... – į skaudžius prisiminimus leidžiasi Ričardas. – Iškart atsidūriau operacinėje. Po adrenalino injekcijos į širdį trumpam atsigavau. Nežinau, kiek laiko mane operavo, bet gydytojai padarė viską, kas buvo įmanoma.“

REKLAMA

Nors po operacijos Ričardas dar porą savaičių išbuvo komos būklės, medikų pastangos gyvybines funkcijas sugebėjo grąžinti. Tiesa, į ligoninę atvažiavusi teta sūnėno nepažino. Apie tragišką įvykį sužinojusi ir iš Linkuvos į Vilnių atskubėjusi motina Ričardą atpažino tik iš apgamo ant kojos ir drabužių likučių. Sudarkytas veidas, nuo smūgių pamėlusi krūtinė – į komą nugrimzdusio vaikino kūnas nė iš tolo nepriminė guvaus, energingo jaunuolio.

Gydėsi jis ilgai ir kantriai. Ir kai jau atrodė, kad pamažu grįžo į buvusį gyvenimą, 1991-ųjų sausį patirto siaubo ir traumų pasekmės smogė dar sykį – prie sužaloto stuburo atsirado auglys. Medikams niekaip nepavyksta jo įveikti. Chirurgų skalpeliai (Ričardui atliktos jau 26 stuburo operacijos) ir didžiulės vaistų dozės tik kuriam laikui nuslopina skausmą. Vaikščioti padėjusią lazdelę senokai pakeitė neįgaliojo vežimėlis.

Centro poliklinikoje skausmo blokadų procedūras atliekantys medikai Ričardą jau vadina saviškiu. Be jų pagalbos vyras neįsivaizduoja savo gyvenimo. Nuo 24 iki 100 į stuburą susmeigtų adatų atlieka savo darbą – kartais mėnesiui, kartais dviem numalšina nepakeliamą skausmą, sumažina geriamų tablečių kiekį.

Kaip ilgai taip tęsis, Ričardas spėlioti nebando. Ir neslepia – jo sveikatos būklė prastėja: skausmo priepuoliai dažnėja, silpsta ne tik stipriai pažeista dešinioji kūno pusė, padidėjusio krūvio ima neatlaikyti ir kairioji.

Visai neseniai darant skausmo blokadą netikėtai nustojo plakusi Ričardo širdis. Medikai griebėsi defibriliatoriaus, bet kelios dešimtys į stuburą susmeigtų adatų sulaikė nuo tolesnių veiksmų. Tada mediko rankose atsirado adrenalino švirkštas. Dūris ir širdis vėl sutvinksėjo. Lygiai taip pat, kaip ir košmarišką 1991-ųjų sausį.

REKLAMA

„Taip negali būti“

Ričardo rankose – Seimo pirmininko kvietimas dalyvauti iškilmingame Sausio 13-osios minėjime. Laisvės kovų prisiminimai jam labai brangūs ir progos susitikti su bendražygiais niekada nepraleidžia. Tiesa, kasmet jų gretos retėja. Ričardas užsimena, kad per praėjusius metus netekome dar vieno per Sausio 13-osios įvykius sunkiai sužaloto vyriškio, tad dabar bent jau Vilniuje jis beliko vienintelis tokias sunkias traumas patyręs laisvės gynėjas.

R. Dubickas neslepia širdperšos – kad ir kam papasakoja, kaip dabar gyvena, beveik visada išgirsta: „Taip negali būti...“ Negali, bet, deja, yra. Jaunystę ir sveikatą už Lietuvą padėjęs vyras prieš keletą dienų iš seniūnijos, kurioje gaudavo „Maisto banko“ davinį, grįžo tuščiomis. Nuo sausio padidinus apverktinas pensijas, Ričardo gaunama išmoka 1,67 euro viršija sumą, leidžiančią gauti nemokamą maisto davinį. Vyras šiemet dar nesilankė labdaros valgykloje, be kurios turėtų badauti, gal ir ten sriubos lėkštės negaus...

Namuose ant stalo – teismais ir antstoliais grasinantis „Vilniaus būsto“ laiškas. Nors galą su galu vos besudurianti Ričardo šeima nuo socialinio būsto nuomos mokesčio jau keleri metai atleista, pasirodo, turi ankstesniais metais susikaupusią apie 800 eurų skolą. „Kasmet deklaruoju gautas pajamas. Jos visą laiką tokios pat mažos. Nesuprantu, kodėl ta skola priskaičiuota“, – kartėlio neslepia vyras.

Ričardas pasakoja ne kartą bandęs aiškintis, kodėl jo negalia nesiejama su 1991-ųjų sausio 11–13 dienomis vykdyta agresija ir po to buvusiais įvykiais. Ministrai, Seimo nariai, į kuriuos kreipiasi, tik siuntėja vienas pas kitą. „Jiems nesvarbu, kad gaunamos išmokos ne visada užtenka net 100 proc. kompensuojamiems vaistams nusipirkti, – sako vyras. – Turėčiau pinigų, ryžčiausi važiuoti į Vokietiją. Jos medikai dar bandytų šalinti tą auglį. Po pusmečio reabilitacijos gal atsirastų galimybė neįgaliojo vežimėlį pakeisti lazdele. Deja, operacijos atidėlioti jau negalima...“

REKLAMA

Nesulaukdamas pagalbos sau, Ričardas dažnai pats tiesia ranką kitiems. „Taip negali būti“, – sako jis, matydamas, kad vežimėlyje sėdintis žmogus negali patekti į visuomeninį transportą ar kad savivaldybė brangiai perka neįgaliesiems nepritaikytus troleibusus – skambina, važiuoja, aiškinasi, rengia mokymus vairuotojams. Arba ima rūpintis, kad poliklinika, senelių globos ar kūdikių namai gautų lėšų keltuvui ar liftui įsirengti, taptų visiems prieinami ir patogūs. Pro jo akis nepraslysta nė menkiausia smulkmena – jeigu tik įmanoma padaryti, kad žmogui būtų geriau, Ričardas niekada nenuleis rankų.

„Juk ne tik barikadose galima ir reikia Lietuvą ginti“, – įsitikinęs R. Dubickas.

Straipsnio autorė: Aldona Milieškienė  

WC
2019-01-13 12:41:41
Ir as sausio 13 dalyvis.Buvau jaunas ir kvailas.Pamaciau kuo virto lietuva . valdziazmogiai ,landzbergistai ir kt.kenkejai dabar tegul ginasi kaip sugeba patys
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
Žana 2019-09-21 16:01:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Užjaučiu dėl sveikatos , tik skaitant klausimas kyla....prašykit Landsbergio pagalbos...   ATSAKYTI
Grigorij 2019-01-14 22:48:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
Kai Dievas nori nubausti - jis atima prota. Ricardas dabar moka uz tai, kad Sausio 13 isgelbejo Lietuvos zudika Landsbergi. Ir dar melagis pasakoja, kad M.Golovatovas degindavo maistingus lietuvius...   ATSAKYTI
Ot 2019-01-14 10:15:14
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tai kur dabar tikroji Lietuvos Nepriklausomybė? Iš vie
nos sąjungos į kitą....   ATSAKYTI
WC 2019-01-13 12:41:41
Pranešti apie netinkamą komentarą
-3
Ir as sausio 13 dalyvis.Buvau jaunas ir kvailas.Pamaciau kuo virto lietuva . valdziazmogiai ,landzbergistai ir kt.kenkejai dabar tegul ginasi kaip sugeba patys   ATSAKYTI
To wc 2019-01-13 21:35:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Aciu tau. Tavo ir kitu deka zmones gali isvykti gyventi ir dirbti ten, kur jie nori. Uzdegiau zvakute uz zuvusius tadien.  
Grigorij 2019-01-16 15:50:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
To wc,
pries 30 metu visus tikinot, jog laisve butina tam, kad Lietuva suklestetu. O pasirode... ji buvo reikalinga tik tam, kad laisvai isvykti (pabegti) is LR, pagal galimybe, pries tai ja daugiau sugriauti, kad isplesti savo "teiseta" dali.  
To Grgorij 2019-01-16 22:57:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kai Lietuva issilaisvino, as buvau dar studente. Tada isvykt nebuvo gaimybes. Nebent nelegaliai. Todel nesuprantu ," ka as tikinau", budama studente. Daug metu "oriai" gyvenau Lietuvoj, o kai "pabegau" ,dziaugiuosi sukurusi geresni rytoju sau ir savo seimai. Rasot visiskas nesamones, Grigorij. Zvakute uzdegiau uz tuos , kurie zuvo tam, kad galeciau gyvent civilizuotoj saly ir nebijot , kad sumokejus mokescius, maistui liks ttiik bul  
To Grgorij 2019-01-16 22:57:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kai Lietuva issilaisvino, as buvau dar studente. Tada isvykt nebuvo gaimybes. Nebent nelegaliai. Todel nesuprantu ," ka as tikinau", budama studente. Daug metu "oriai" gyvenau Lietuvoj, o kai "pabegau" ,dziaugiuosi sukurusi geresni rytoju sau ir savo seimai. Rasot visiskas nesamones, Grigorij. Zvakute uzdegiau uz tuos , kurie zuvo tam, kad galeciau gyvent civilizuotoj saly ir nebijot , kad sumokejus mokescius, maistui liks ttiik bulves.  
Grigorij 2019-01-17 05:01:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
To Grgorij,
WC naiviai tikejo, kad kovoja uz LR Laisve, Sviesia Ateiti. O pasirode, jis tik iskovojo tokioms "patriotems", kaip Jus, teise pabegti ir isikurti "civilizuotoje" salyje. Kad po mokesciu sumokejimo pinigu liktu ne tik bulvems. Taip pat iskovojo teise landsberginiams porceliuoti nabagele Lietuvele. Dziaukites! Ir as dziaugiosi, kad Jus taip "issilaisvinot", kaip ziurke pabegdama is skestancio laivo. O as, niekingas "okupantas" (nuo gimimo), raudonkiauliasnukis, beviltiskas, nepagydomas koloradinis vatnikas, iki gyvo kaulo nekenciantis TOKIA Nepriklausomybe, pabegima is "Blogio Imperijos" i pacia JAV uzpakalio giluma, NEBEGSIU. Tikriausia todel, kad "neissilaisvinau". O Jus, gyvendama "civilizuotoje" salyje, dazniau dainuokit puikia Mikutaviciaus daina "Trys Milijonai", dziakites, kad Jusu vaikams praktiskai nesvecia galimybe kalbeti lietuviskai, issaugoti lietuvybe.  
Tavo 2019-01-17 15:02:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ziniai, mano vaikas kalba lietuviskai, rusiskai, angliskai ir vokiskai. Ir jam nekyla problemu su teksto suvokimu kaip daugumai jusu. Gali emigrantus vadinti kaip nori. Mums per viena vieta pikciurnu rekavimai. Rasai ,kad mesedziai pikti ( maciau kitus tavo komentarus), bet pats zoledis ne ka geresnis esi. Ir ne zmones kalti, kad Lietuva isparceliavo. Jei jau toks nepatenkintas esama padetimi, gali isvykti gyventi ten, kur tavo tauta. Rusijoj gerai zmonems, jokiu problemu. Galesi vel mesa valgyti, jei dabar neiperki. Beje, pasaulis toks didelis ir grazus. Kodel tuomet gyventi vienoj valstybej, kad ir kokia ji butu. O dabar gali piktintis i valias, tokie balsai i dangu neina.  
Grigorij 2019-01-18 00:43:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tavo,
"ne zmones kalti, kad Lietuva isparceliavo". O kas kaltas? Tai mes, "okupantai" ja isparceliavom? Ja isparceliavo "nusipelne gyventi geriau", pasinaudoje jusu iskovota laisve - laisve parceliuoti. Tarp kitko, kad jums butu lengviau pabegti i "civilizuotas" salis, kai LR stojo i ES 2004, is jos buvo pareikalauta uzdaryti pelninga, saugia ir pakankamai modernia IAES. Seimunai tam pritare, o ŠunGrybe su pragariska sypsenele, "europietiskai" ja uzdare. ŠunGrybe desimtmeciams pakabino ant LR sprando nepakeliama IAES laidojimo girna, pavergiant ja. Kol IAES laidojama uz ES pinigus - LR ir cypteleti negali. Stipriai spaudziama ES, LR buvo priversta uzleisti cia vieta skandinavijos bankams. LR, "besilaisvinant", ne tik sugriove savo pramone, nualino ZU, tai ji dar labai spaudziama ES kvotom. Iseitis butu nesipykti su RU, naudotis jos rinkom, bet, vykdant TIKRU LR seimininku is Vasingtono Obkomo valia, LR valdzia atkirto versla ir ZU nuo RU rinku, ŠunGrybe penktus metus smaugia juos pelnytom RU kontrsankcijom. Taigi, nei Valstybe neturi savo nuosavybes, kad uzdirbti pinigus, atlikti savo socialines funkcijas, ir verslas su ZU yra smaugiami. Taciau NATO ir "Independence" pinigu yra!!! Nors "Rusas", gerai pamokytas LR kiaulisku nedekingumu uz praktiskai padovanota visiska nepriklausomybe su visu turtu ir teritorija, kas issirutuliavo i arsiausia, niekuo nepagrista vienpusiska priesiskuma, uz jokius pinigus cia neeis, negelbes LR, netemps priesu uz ausu, nesodins ju ant savo sprando.
As niekad neatleisiu mano Gimtines "laisvintojams"-naikintojams uz tai, kad jie Lietuva sugriove! Ir cia nepriklausomai nuo to, ar esu mesaedis, ar vegetaras. As LABAI uzjauciu emigrantams, kurie buvo tiesiog priversti begti is "laisvos" Lietuvos, kad isgyventi, suteikti galimybe savo vaikams gauti issilavinima, priimtinas materialines salygas!!! Tam tenka daug ir sunkiai dirbti. Daugumoj atveju neisvengiamai aukojama vaiku lietuvybe. Neturedamas su kuo bendrauti, tamstos vaikas greitai pamirs savo gimtaja kalba. Bet niekad neuzjausiu tu emigrantu, kurie liaupsina "issilaisvinima", kuris ir privede prie masinio LR gyventoju issilakstymo! Tai - tik pradzia! 1991 patys lietuviai paleido Lietuvos nuo lietuviu laisvinimo programa, bei stropiai ja vykdo. Geriausia visu laiku LR zudike - ŠunGrybe isrinkot net dviem kadencijom!!! Na LABAI jums patiko, kaip ji drasiai uz placios JAV ir NATO nugaros loja ant RU! LTSR laikais lietuviu tauta, jos lietuvybe, Kultura, Mokslas klestejo! Lietuviu buvo, kaip niekad, daug! "Okupante" TSRS, skirtingai nuo ES, padare Baltijos respublikas savo Vitrina Vakarams! Ir, staiga, viena grazia diena jums masiskai pavaziavo stogas, pasijutot ziauriai engiamais, "Blogio Imperijos" okupuotais!.. Nusprendet zutbut "issilaisvinti, kad pabegti i sotus Vakarus... Na, sriebkit dabar savo paciu isvirta kose. Bent WC jau daejo, ka jis pridare. Uz viena lupta du neluptus duoda!!! Mano sazine svari: as savo Gimtines negrioviau, niekad nerinkau i valdzia landsberginius ir liberalus. O tamsta dar padebesyse skraidot. Nepavydziu tamstai. Nors turekit milijonus kiseneje. O kad mane skaitot - aciu uz demesi! Gal, kada nors, tamstai kazkas daeis...  
Apie 2019-01-18 01:38:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ispardavimus ir zemes ukio sunaikinima esi teisus. As apolitiska. Grybauskaites nerinkau. Jie visi vienodi, kad ir kokia partija isrenka, vis nesamones. Todel as nebalsuoju. Kad lietuviu kalba klestejo TSRS laikais, melas! Priveze i Lietuva daugybe rusu, atseit specialistu.. Dauguma ju visa gyvenima cia pragyvene nekalba lietuviskai. Niekas Rusijos neprase, kad mus vaduotu. Rusija uzkariavo salis, o skambiai pasivadino isvaduotojais. Visa inteligentija atsidure Sibire.  
Juokas 2019-01-18 01:45:45
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Apie lietuviu kalbos klestejima . Dar is vaikystes pamenu: chorosyje lasyniaai, vkusnaja desraa. Aisku, rusai niekuo deti, kad valdzia juos cia atgrudo. Bet kai kurie tyciojos is lietuviu . Vien tas pasakymas ko vertas : govori po celovetceski. Matai, tik rusu kalba yra zmoniu kalba. Tikras lietuviu kalbos klestejimas!  
Grigorij 2019-01-18 03:07:32
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Juokas,
neirodinesiu tamstai elementariu tiesu. Juokas, kiek LTSR buvo tautiniu mazumu atstovu, kaip jie galejo tyciotis is lietuviu. Gal jie, net nemokedami lietuviskai, galetu pakenkti lietuviu lietuvybei? Gal lietuviai turejo kokiu problemu gauti vidurini ir auksta issilavinima 100% gimtaja kalba? Gi "laisvoj" LR tautinems mazumoms iskarto uzkirto galimybe gauti auksta issilavinima gimtaja kalba, uzdraudziant rusiskas, lenkiskas grupes aukstosiose mokyklose. Uztai toms mokykloms buvo leista uzdirbti pinigus, mokant studentus uzsieniecius angliskai! Dabar landsbergine s*ka Agne Bilotaite pagrasino tautinems mazumoms, kad jau konservai ruosia istatyma, kad nuo 2023 metu ir vidurinese mokyklose tautinems mazumoms bus ribojamas gimtaja kalba destomu dalyku skaicius iki 40%! Tas pats buvo LV, EE, kol, visai neseniai, LV VISISKAI uzdraude tautiniu mazumu mokyklose mokytis gimtaja kalba, isskyrus kalbos ir literaturos dalyku. O gal Lietuvos-Lenkijos Valstybeje, RU caro laikais, juolab vokieciu okupacijoje, lietuviams buvo duota nacionaline-valstybine dvikalbyste, kurios LTSR laikais buvo grieztai prisilaikoma? Gal i Sibira treme pagal tautiskuma, vien inteligentus? O gal, visu pirma, vis tik treme tuos, kurie su ginklu rankose kovojo su valdzia, bei ju remejus? Gal jiems valdzia turejo gelyciu dovanoti? Tamsta neprisimena ispudingu masiniu lietuvisku "Dainu Svenciu", kurios buvo tikrai visaliaudinemis? O kaip visoj TSRS buvo gerbiamas LTSR kinas, lietuviu aktoriai! Tiek apie nacionaline priespauda. Mitine ir realia. Duok Dieve sveikatos, isminties, padorumo tamstos vaikui, kad jis butu objektyvus, Teisingas, visa galva aukstesnis uz savo nerozumna motina, neprarastu rysiu su savo Tevyne!  
Grigorij 2019-01-18 22:52:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Juokas,
LTSR laikais jus vartetes, kaip inkstai taukuose, gyvenot, kaip J.Kristaus uzantyje. Jums tik pauksciu pieno truko vienoje is turtingiausiu respublikoje. Nepaisant ziauraus "engimo" ir lietuviu tautos "genocido". "Okupantas" Stalinas jums padovanojo Vilniu ir Klaipeda, kuriu jus be jo matytumet, kaip savo ausis be veidrodzio. Taip, TSRS nebuvo labai turtinga salis, buitis buvo paprasta, sunki, buitine technika, baldai, rubai ir t.t. primityvus, bet prieinami. Aisku, norejosi daugiau vartotojiskumo, patogumu. Uztai tai buvo Teisingiausia, moraliska, draugiska, broliska, internacionaline salis. Zmones darbuose nepervargdavo, galejo graziai leisti laisvalaiki, sportuoti, skaityti, lankyti teatrus, kina, lavinti save fiziskai ir dvasiskai. Bustas buvo nemokamas, nors jo reikejo palaukti 15-20 metu. Zmoniu ateitis buvo garantuota. Issilavinimas buvo nemokamas, gimtaja kalba. Nemokamas gydymas, kelialapiai i sanatorijas, vaiku atostogos pionieriu stovyklose.
1991 jus i viska nusispjovet, pamirsot, nuvertinot viska gero, kas buvo. Nusprendet, kad zymiai daugiau turesit, gerai uzdirbant "laisvoje" "vakarietiskoje" LR. Panorejot Vakaru pieno upiu ir kisieliaus krantu. Kad save uzvesti TSRS nieksiskam isdavimui, sukuret mitus apie "okupacija" ir "genocida", iki siuol laukiat milziniskos "kompensacijos uz okupacija". Na, kas nevertina tai, kas buvo gero, nieksiskai isduoda, soka i priesiska NATO - tuos laukia piktos senes is Puskino pasakos apie zveja ir zuvele. Neabejotinai ir pelnytai liksit prie suskeltos geldos. Nesusiprotesit - visiskai issilakstysit, prarasit Lietuva ir lietuvybe. Jokia JAV, ES globa, NATO nepades. Ziauru, bet teisinga. Ne mano maldom. Bet, ka pasesit, brolyciai...  
Grigorij 2019-01-18 23:16:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Juokas,
praleidau zodi.

"tuos laukia piktos senes is Puskino pasakos apie zveja ir zuvele LIKIMAS".

Ir dar. Taip, TSRS i LTSR prisiunte nemazai nelietuviu, kaip savanorius, komjaunuolius, specialistus, kad atstatyti karo sugriautus miestus ir uki, sukurti nauja galinga pramone. BET lietuviu LTSR buvo apie 85%. Ir ner ka cia daryti is to tragedijos. Jus toms zmonems, nemokantiems kalbeti lietuviskai, turetumet buti be galo dekingi. O jus padaret tragedija is to, kad kazkas baisiai nevykusiai issireiske, prasydamas "говорить по-человечески". Na, kvaila buvo noreti, kad visi tie zmones butu idealus, kaip ir kvaila noreti, kad visi lietuviai butu padorus, ismintingi. Taciau, kai buvot klastingai pragariskai sugundyti 1991, jums masiskai nunese stoga - jus MASISKAI suzverejot. Ir iki siuol, nors WC jau susiprotejo, apie masini stogo grazinima i savo vieta kalbos nera, deja... O kaip per 30 metu jus praplovet smegenis savo jaunimeliui, isukdant ji laukiniu, savanaudisku, be Morales prosvaisciu!.. Kokia gali buti LR ateitis?  

Top Video

100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
100-metį atšventusios dvynės atskleidė paprastą savo ilgo gyvenimo paslaptį
DABAR RODOMA
Užfiksuotas šokiruojantis tėvų poelgis su kūdikiu: istorija kelia pyktį
DABAR RODOMA
Berniukas įsiuto dėl mamos poelgio – jo moralas nepaliks abejingų
DABAR RODOMA
Pikantiškas moters elgesys ant automobilio: netrukus buvo sulaikyta
DABAR RODOMA
Užfiksavo šlykšų pabėgioti išėjusios moters poelgį: paviešino, kad sugėdintų
DABAR RODOMA
Po paviešinto įrašo iš darbo mergina buvo atleista – klientai pašėlo
DABAR RODOMA
Laidotuves pertraukė netikėtumas: vyrui teko šokti į iškastą duobę
DABAR RODOMA
Išgyveno nemaloniausią incidentą lėktuve: keleivei prireikė palydovų pagalbos
DABAR RODOMA
Paviešintas įrašas, kaip siuntų darbuotojais apsimetę vyrai surišo šeimą ir ją apvogė
DABAR RODOMA
Moteris patyrė gyvenimo sukrėtimą: su taksi nevažiuos dar ilgai
REKLAMA
Sanna Karosas sako, kad Iva į jos gyvenimą atnešė dar daugiau džiaugsmo. Sannos Karosas asmeninio archyvo nuotr.
Sanna Karosas – laiminga keturių vaikų mama, LCC tarptautinio universiteto Klaipėdoje dėstytoja ir, kaip ji mėgsta prisistatyti, meilės imigrantė – būdama 20-ies sutiko savo ...
 Irenai Žemaitienei gyvenimo džiaugsmo niekada netrūksta. Nijolės Zenkevičiūtės nuotr.
Kai pakilau atsisveikinti, Irena Žemaitienė dar sykį priminė, kad labai nori lankyti šokių studiją, kurioje šokti mokytųsi judantys neįgaliojo vežimėliu.  Tą akimirką ...
11-ojo negalią turinčių žmonių šokių maratono „Mes kartu – mes tvirti“ akimirkos.  Aurelijos Babinskienės nuotr.
Mažeikių kultūros centro Pramogų salėje vyko 11-asis negalią turinčių žmonių šokių maratonas „Mes kartu – mes tvirti“. Šį renginį Mažeikių ir aplinkinių rajonų neįgalieji jau ...
Kurčneregių mokytoja Dalia Taurienė pristatė Liv Holmen knygą. Linos Jakubauskienės nuotr.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre (LASUC) pristatyta iš norvegų į lietuvių kalbą išversta pedagogės Liv Holmen parengta knyga „Valia ir šviesa“. Jos pristatyme ...
Baltosios lazdelės dienos proga Ukmergės LIONS klubas atidarė meninę instaliaciją „Daina Brailio raštu“. Pauliaus Šemėtos nuotr.
Spalio 15-ąją minint Baltosios lazdelės dieną Ukmergėje Brailio raštu „suskambėjo“ populiariosios „Anties“ dainos žodžiai: „Balandžių daug Ukmergėj...“ Populiarioje Ukmergės ...
REKLAMA

TELEVIZIJA

TVPlay
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų