Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio
2019.08.28 14:30

Tęsiant institucinės globos pertvarką Lietuvoje, intensyviai ruošiamasi teikti naujas paslaugas neįgaliesiems. Pagal šiuo metu Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) rengiamą projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ bus vystomos bendruomeninės paslaugos žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią, siekiant jiems sudaryti sąlygas gyventi savarankiškai neišvykstant iš bendruomenės. Šios paslaugos yra alternatyva iki šiol valstybės socialinės globos namuose proto ar psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims teiktoms ilgalaikės socialinės globos paslaugoms.

Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, neįgaliuosius apgyvendinti apsaugotuose būstuose, jiems teikti pagalbą ieškant darbo ir įsidarbinus bei priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. (nuotr. 123rf.com)

Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, neįgaliuosius apgyvendinti apsaugotuose būstuose, jiems teikti pagalbą ieškant darbo ir įsidarbinus bei priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. (nuotr. 123rf.com)

REKLAMA

Po konsultacijų su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis nutarta vystyti keturių rūšių paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems suaugusiesiems. Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, neįgaliuosius apgyvendinti vadinamuosiuose apsaugotuose būstuose, taip pat jiems bus teikiama pagalba ieškant darbo ir įsidarbinus bei priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. Kiekvienos paslaugos teikimo galutinis tikslas – maksimalus neįgaliojo savarankiškumas tvarkantis tiek buityje, tiek palaikant socialinius ryšius bei įsitvirtinant darbe.

Planuojama įvairias bendruomenines paslaugas suteikti per 800 asmenų. Paslaugos bus teikiamos Vilniaus, Kauno, Tauragės, Telšių, Marijampolės ir Šiaulių regionuose pagal tai, kur veiklą vystys atrinkti projekto partneriai – paslaugų teikėjai. Neįgaliųjų artimieji galės kreiptis į projekte dalyvaujančių regionų savivaldybes dėl pagalbos globojant suaugusius proto ar psichikos negalią turinčius šeimos narius ar globotinius. Pirmenybė bus teikiama iš valstybės socialinės globos namų išeinantiems asmenims, kurie specialistų pagalba gali įgyti ar pagerinti savarankiško gyvenimo bendruomenėje gebėjimus.

Apsaugoto būsto paslauga – tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos teikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Planuojama viename būste apgyvendinti iki 4 negalią turinčių ir iš dalies savarankiškų suaugusių asmenų. Planuojama suteikti paslaugas 265 žmonėms. Apsaugotam būstui numatoma finansinė parama, skirta apsaugoto būsto paslaugas teikiančių specialistų darbo užmokesčiui (vienas darbuotojas aptarnauja 4 neįgaliuosius), nuomos, komunalinių išlaidų, kuro (darbuotojams), būsto draudimo, smulkaus inventoriaus įsigijimo išlaidoms dengti.

REKLAMA

Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą neįgaliesiems sudaromos galimybės padedant specialistams įgyti darbinių įgūdžių atliekant realias darbo užduotis ir didinti jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Pradiniame etape planuojama finansuoti 12 socialinių dirbtuvių (po 1–3 regione) ir suteikti paslaugas 120 žmonių (10 asmenų dirbtuvėse). Socialinėms dirbtuvėms numatoma finansinė parama, skirta 4 specialistų vienose dirbtuvėse darbui apmokėti: tai socialinis darbuotojas, gamybos ar paslaugų specialistas (meistras), rinkodaros vadybininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas. Taip pat numatyta iš dalies kompensuoti socialinių dirbtuvių veiklos išlaidas (išlaidas smulkiai įrangai ir priemonėms, kitam trumpalaikiam turtui bei komunalinėms paslaugoms). Ateityje bus įgyvendinamas papildomas investicinis projektas, pagal kurį bus skiriama lėšų socialinėms dirbtuvėms statyti ir įrengti.

Įdarbinimo su pagalba paslauga siekiama padėti asmeniui, norinčiam laisvoje darbo rinkoje rasti darbą, atitinkantį jo gebėjimus ir rinkos galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Paslaugos vidutinė trukmė asmeniui – 1 metai, iš jų vidutiniškai apie 4 mėn. bus teikiama pagalba ieškant darbo, apie 8 mėn. vyks palydimoji pagalba ar darbo asistento paslauga darbo vietoje. Planuojama paslaugas suteikti 175 žmonėms. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikėjams numatoma apmokėti paslaugą teikiančių specialistų darbo užmokestį (vienas specialistas teikia paslaugas 5 asmenims, turintiems negalią) ir su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (darbo priemonėms, internetui, kurui ir pan.).

REKLAMA

Pagalbos priimant sprendimus paslaugų tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. Paslauga teikiama asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti riboti gebėjimai pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Iš viso pagalbą turėtų gauti 250 paslaugų gavėjų. Paslaugos teikėjams numatoma apmokėti paslaugą teikiančių specialistų darbo užmokestį (vienas specialistas teikia paslaugas 5 negalią turintiems asmenims) ir su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (darbo priemonėms, internetui ir pan.).

Projekte numatytoms paslaugoms neįgaliesiems teikti pagal nustatytus kriterijus bus atrenkami partneriai, į kuriuos galės pretenduoti įvairių formų tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmenys, įskaitant nevyriausybines organizacijas, bei fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą (negali pretenduoti teikti pagalbos priimant sprendimus paslaugas). Darbo su negalią turinčiais asmenimis patirtis bus laikoma pretendento privalumu.

Projektas bus finansuojamas valstybės planavimo būdu, jį finansuos Europos socialinis fondas. Iš viso šiai priemonei numatyta 17,6 mln. eurų. Planuojama projekto trukmė – 3 metai. Projektas turėtų prasidėti 2020 metų pradžioje.

Partnerių atranka vykdoma vadovaujantis projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu NRD direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29a8f821c80211e9929af1b9eea48566

REKLAMA

Paraiškas tapti projekto partneriais vertins NRD direktoriaus sudaryta komisija. Atrinktų projekto partnerių, kurie teiks naujas paslaugas, sąrašas bus skelbiamas NRD interneto svetainėje adresu www.ndt.lt.

Paraiškos ir jų priedai teikiami iki 2019-09-24 17:00 val.

Paraiškų formas ir teikimo tvarką, paslaugų gavėjų skaičių regionuose ir kitą susijusią informaciją galima rasti: http://www.ndt.lt/neigaliuju-reikalu-departamentas-skelbia-projekto-nuo-globos-link-galimybiu-bendruomeniniu-paslaugu-pletra-partneriu-atrankos-konkursa/

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusias klausimais: Lina Gulbinė, tel.: 852394424, el. paštas: l[email protected], arba ją pavaduojantis asmuo Asta Girkantė, tel. 861881488, el. paštas: [email protected]

Apie institucinės globos pertvarką

SADM iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma institucinės globos pertvarka – tai perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.

Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose, žmonėms su proto ar psichikos negalia – bendruomenėje, gaunant reikalingas paslaugas.

Šiuo metu vyksta pirmasis pertvarkos etapas – projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ nuo 2015 m. lapkričio mėnesio įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM kartu su NRD. Daugiau informacijos www.pertvarka.lt.

Antrajame pertvarkos etape taip pat didelis dėmesys bus skiriamas infrastruktūrai, užtikrinančiai sąlygas kompleksiškai ir koordinuotai teikti tikslinių grupių poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, sukurti.

JO
2019-08-30 07:32:26
Dar vienas mokesčių mokėtojų pinigų plovimas. Soc. įmonės persiorientuos į teikiančius pagalą randant darbą? Soc. įmonės siūlo neįgaliems tik sunkų valytojo darbą, kurį sunku dirbti ir sveikiems, o valstybė išlaiko jų daugybę įstaigų. Puikia žinome, kad darbdaviai nenori priimti neįgalių, tai tegu valstybė ir sukuria darbo vietas jiems, tai neįgalieji dar valstybei mokės mokesčius. Kam taškyti milijonų milijonus beprasmiems reikalams?
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!
JO 2019-08-30 07:32:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dar vienas mokesčių mokėtojų pinigų plovimas. Soc. įmonės persiorientuos į teikiančius pagalą randant darbą? Soc. įmonės siūlo neįgaliems tik sunkų valytojo darbą, kurį sunku dirbti ir sveikiems, o valstybė išlaiko jų daugybę įstaigų. Puikia žinome, kad darbdaviai nenori priimti neįgalių, tai tegu valstybė ir sukuria darbo vietas jiems, tai neįgalieji dar valstybei mokės mokesčius. Kam taškyti milijonų milijonus beprasmiems reikalams?   ATSAKYTI

Top Video

Žvejys manė pagavęs gyvenimo laimikį, kai ištraukė – norėjosi bėgti
DABAR RODOMA
Žvejys manė pagavęs gyvenimo laimikį, kai ištraukė – norėjosi bėgti
DABAR RODOMA
Kamerų įrašas atskleidė baisią tragediją: berniukas baseina pražudė draugę
DABAR RODOMA
Baisi tragedija: vaikinai nufilmavo paskutines savo gyvenimo akimirkas
DABAR RODOMA
Gyventojams šiurpą sukėlė įrašas iš namų kiemo – naktį sulaukė netikėtumo
DABAR RODOMA
Radinys moterų tualete privertė klykti: tapo interneto sensacija
DABAR RODOMA
„Toyota“ skelbia automobilių revoliuciją: nebereikės nei kuro, nei elektros
DABAR RODOMA
Tarp paauglių merginų populiarėjanti mada sukrečia – gali baigtis itin skausmingai
DABAR RODOMA
Prie miško gyventojai išvydo netikėta reginį: vietiniai tai vadina legenda
DABAR RODOMA
Nufilmavo, kaip tėvai veža vaikus automobilyje: šokiravo milijonus
DABAR RODOMA
Sunku būtų patikėti, kaip įvyko avarija, jeigu ne vaizdo įrašas
REKLAMA
Iš dešinės: Kauno kurčiųjų jaunimo organizacijos projektų vadovė Justina Vertelkaitė, Medijų technologijų būrelio vadovas Paulius Jurjonas, pirmininkė Dovilė Matulienė, asmeninė asistentė Alma Sinkevičienė. Danutės Junevičienės nuotr.
Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija (KKJO) – viena iš nedaugelio, kurioms Neįgaliųjų reikalų departamentas patikėjo savarankiškai įgyvendinti socialinės reabilitacijos paslaugų ...
 Timas van Wijkas su savo komanda paminėjo pirmąjį „Pirmo blyno“ gimtadienį. Sigitos Inčiūrienės nuotr.
Praėjusį šeštadienį „Pirmame blyne“ vis dar sklandė šventinė nuotaika – pamerktos puokštės ir ore kabantis helio balionas išdavė, kad restoranas ką tik paminėjo vienerių metų ...
Ralio „Aplink Lietuvą“ neįgaliųjų klasės nugalėtojai. Aldonos Milieškienės nuotr.
Tris dienas Lietuvos kelius drebinę tarptautinio ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviai sekmadienio popietę iškilmingai pasitikti sostinėje, S. Daukanto aikštėje. Čia jų laukė ne ...
Lina Ramoškienė su Domantu ir viena iš dukrelių (nuotr. asm. archyvo)
Kauniečių Ramoškų šeimoje auga trys vaikai. Mažiausiajam Domantui likimas lėmė sunkią negalią. Dabar berniukui – treji. Šeima ir artimieji ne tik labai myli savo pagranduką, ...
Savanorė iš Vengrijos Anna Ványa (viduryje) Kaune surengė parodą „Sen-city-vity / jautrumas mieste“. Mildos M. Gineikaitės nuotr.
Vasaros pabaigoje Kaune atidaryta paroda „Sen-city-vity / jautrumas mieste“. Ją kartu su Kauno „Arkos“ bendruomene surengė „Erasmus+“ tarptautinės savanorystės programos ...
REKLAMA

TELEVIZIJA×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų