Renkami partneriai teikti naujas paslaugas negalią turintiems suaugusiems asmenims

Tęsiant institucinės globos pertvarką Lietuvoje, intensyviai ruošiamasi teikti naujas paslaugas neįgaliesiems. Pagal šiuo metu Neįgaliųjų reikalų departamento (NRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) rengiamą projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ bus vystomos bendruomeninės paslaugos žmonėms, turintiems proto ar psichikos negalią, siekiant jiems sudaryti sąlygas gyventi savarankiškai neišvykstant iš bendruomenės. Šios paslaugos yra alternatyva iki šiol valstybės socialinės globos namuose proto ar psichikos negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims teiktoms ilgalaikės socialinės globos paslaugoms.

Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, neįgaliuosius apgyvendinti apsaugotuose būstuose, jiems teikti pagalbą ieškant darbo ir įsidarbinus bei priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. (nuotr. 123rf.com)

REKLAMA

Po konsultacijų su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis nutarta vystyti keturių rūšių paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems suaugusiesiems. Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, neįgaliuosius apgyvendinti vadinamuosiuose apsaugotuose būstuose, taip pat jiems bus teikiama pagalba ieškant darbo ir įsidarbinus bei priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. Kiekvienos paslaugos teikimo galutinis tikslas – maksimalus neįgaliojo savarankiškumas tvarkantis tiek buityje, tiek palaikant socialinius ryšius bei įsitvirtinant darbe.

Planuojama įvairias bendruomenines paslaugas suteikti per 800 asmenų. Paslaugos bus teikiamos Vilniaus, Kauno, Tauragės, Telšių, Marijampolės ir Šiaulių regionuose pagal tai, kur veiklą vystys atrinkti projekto partneriai – paslaugų teikėjai. Neįgaliųjų artimieji galės kreiptis į projekte dalyvaujančių regionų savivaldybes dėl pagalbos globojant suaugusius proto ar psichikos negalią turinčius šeimos narius ar globotinius. Pirmenybė bus teikiama iš valstybės socialinės globos namų išeinantiems asmenims, kurie specialistų pagalba gali įgyti ar pagerinti savarankiško gyvenimo bendruomenėje gebėjimus.

Apsaugoto būsto paslauga – tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos teikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Planuojama viename būste apgyvendinti iki 4 negalią turinčių ir iš dalies savarankiškų suaugusių asmenų. Planuojama suteikti paslaugas 265 žmonėms. Apsaugotam būstui numatoma finansinė parama, skirta apsaugoto būsto paslaugas teikiančių specialistų darbo užmokesčiui (vienas darbuotojas aptarnauja 4 neįgaliuosius), nuomos, komunalinių išlaidų, kuro (darbuotojams), būsto draudimo, smulkaus inventoriaus įsigijimo išlaidoms dengti.

REKLAMA

Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą neįgaliesiems sudaromos galimybės padedant specialistams įgyti darbinių įgūdžių atliekant realias darbo užduotis ir didinti jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Pradiniame etape planuojama finansuoti 12 socialinių dirbtuvių (po 1–3 regione) ir suteikti paslaugas 120 žmonių (10 asmenų dirbtuvėse). Socialinėms dirbtuvėms numatoma finansinė parama, skirta 4 specialistų vienose dirbtuvėse darbui apmokėti: tai socialinis darbuotojas, gamybos ar paslaugų specialistas (meistras), rinkodaros vadybininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas. Taip pat numatyta iš dalies kompensuoti socialinių dirbtuvių veiklos išlaidas (išlaidas smulkiai įrangai ir priemonėms, kitam trumpalaikiam turtui bei komunalinėms paslaugoms). Ateityje bus įgyvendinamas papildomas investicinis projektas, pagal kurį bus skiriama lėšų socialinėms dirbtuvėms statyti ir įrengti.

Įdarbinimo su pagalba paslauga siekiama padėti asmeniui, norinčiam laisvoje darbo rinkoje rasti darbą, atitinkantį jo gebėjimus ir rinkos galimybes, ir suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje. Paslaugos vidutinė trukmė asmeniui – 1 metai, iš jų vidutiniškai apie 4 mėn. bus teikiama pagalba ieškant darbo, apie 8 mėn. vyks palydimoji pagalba ar darbo asistento paslauga darbo vietoje. Planuojama paslaugas suteikti 175 žmonėms. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikėjams numatoma apmokėti paslaugą teikiančių specialistų darbo užmokestį (vienas specialistas teikia paslaugas 5 asmenims, turintiems negalią) ir su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (darbo priemonėms, internetui, kurui ir pan.).

REKLAMA

Pagalbos priimant sprendimus paslaugų tikslas – pasitelkus pagalbininko priimant sprendimus ar specialistų komandos pagalbą stiprinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus siekiant savarankiško gyvenimo ir dalyvavimo visose gyvenimo srityse. Paslauga teikiama asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti riboti gebėjimai pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. Iš viso pagalbą turėtų gauti 250 paslaugų gavėjų. Paslaugos teikėjams numatoma apmokėti paslaugą teikiančių specialistų darbo užmokestį (vienas specialistas teikia paslaugas 5 negalią turintiems asmenims) ir su paslaugos teikimu susijusias išlaidas (darbo priemonėms, internetui ir pan.).

Projekte numatytoms paslaugoms neįgaliesiems teikti pagal nustatytus kriterijus bus atrenkami partneriai, į kuriuos galės pretenduoti įvairių formų tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmenys, įskaitant nevyriausybines organizacijas, bei fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą (negali pretenduoti teikti pagalbos priimant sprendimus paslaugas). Darbo su negalią turinčiais asmenimis patirtis bus laikoma pretendento privalumu.

Projektas bus finansuojamas valstybės planavimo būdu, jį finansuos Europos socialinis fondas. Iš viso šiai priemonei numatyta 17,6 mln. eurų. Planuojama projekto trukmė – 3 metai. Projektas turėtų prasidėti 2020 metų pradžioje.

Partnerių atranka vykdoma vadovaujantis projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu NRD direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-54. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/29a8f821c80211e9929af1b9eea48566

REKLAMA

Paraiškas tapti projekto partneriais vertins NRD direktoriaus sudaryta komisija. Atrinktų projekto partnerių, kurie teiks naujas paslaugas, sąrašas bus skelbiamas NRD interneto svetainėje adresu www.ndt.lt.

Paraiškos ir jų priedai teikiami iki 2019-09-24 17:00 val.

Paraiškų formas ir teikimo tvarką, paslaugų gavėjų skaičių regionuose ir kitą susijusią informaciją galima rasti: http://www.ndt.lt/neigaliuju-reikalu-departamentas-skelbia-projekto-nuo-globos-link-galimybiu-bendruomeniniu-paslaugu-pletra-partneriu-atrankos-konkursa/

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusias klausimais: Lina Gulbinė, tel.: 852394424, el. paštas: l[email protected], arba ją pavaduojantis asmuo Asta Girkantė, tel. 861881488, el. paštas: [email protected]

Apie institucinės globos pertvarką

SADM iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma institucinės globos pertvarka – tai perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.


Rašyti komentarą...
J
JO
2019-08-30 07:32:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
Dar vienas mokesčių mokėtojų pinigų plovimas. Soc. įmonės persiorientuos į teikiančius pagalą randant darbą? Soc. įmonės siūlo neįgaliems tik sunkų valytojo darbą, kurį sunku dirbti ir sveikiems, o valstybė išlaiko jų daugybę įstaigų. Puikia žinome, kad darbdaviai nenori priimti neįgalių, tai tegu valstybė ir sukuria darbo vietas jiems, tai neįgalieji dar valstybei mokės mokesčius. Kam taškyti milijonų milijonus beprasmiems reikalams?
Atsakyti
0

SKAITYTI KOMENTARUS (1)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
REKOMENDUOJAME
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų