S. Doftartas buvo teisingai apskaičiavęs, kad degtukų nuodėguliais subjaurotas, kojine aptemptas veidas bus neatpažįstamas (Redakcijos archyvo nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)

S. Doftartas buvo teisingai apskaičiavęs, kad degtukų nuodėguliais subjaurotas, kojine aptemptas veidas bus neatpažįstamas (Redakcijos archyvo nuotr.) (nuotr. Balsas.lt)

Pats sumaniausias Lietuvos istorijoje žagintojas maniakas moteris net 5 metus terorizavo aplink judriausią šalies automagistralę tarp Vilniaus ir Kauno.

Vilniaus–Kauno autostrada, be kurios neįsivaizduojama šiuolaikinė Lietuva, jau sulaukė savo 40 metų jubiliejaus. Pasak jos statytojų, sovietmečiu buvo labai sunku įtikinti Maskvą leisti tiesti „du kelius vienas šalia kito“.

Vos pats moderniausias Sovietų Sąjungos automobilių kelias 1970-aisiais buvo atidarytas, aplink jį ėmė siausti žagintojas maniakas Silvestras Doftartas. Net apie 5 metus jį gaudę kriminalistai praminė Pančekiniu, o tuometė cenzūra draudė apie jį skelbti. Pančekinio istoriją perskaitę skaitytojai tikrai sutiks, kad tai buvo pats išradingiausias ir sumaniausias Lietuvos istorijoje žagintojas. Moteris jis puldavo su tokia baisia šėtono ar išsigimėlio maskuote, kad vargšės moterys nedrįsdavo ne tik priešintis, bet ir šaukti.

REKLAMA

„Mane užpuolė velnias!“

„Tai buvo velnias, tikrai ne žmogus, o šėtonas! – po išprievartavimo ligoninėje jau apžiūrėta medicinos ekspertų, pasakodama savo nelaimę prokurorams niekaip negalėjo atsigauti vidutinio amžiaus kaimietė iš Kaišiadorių rajono. – Visas jo veidas – tik panašus į žmogaus, o iš tikro – vienos juodos rauplės, lyg Liuciferio snukis!“

Tuomet sovietinėje Lietuvoje buvo įteisintas ateizmas, todėl apklausdami pamiškėje išžagintą kaimietę milicijos kriminalistai, žinoma, nepatikėjo, kad ją išniekino antgamtinis padaras. Kai nusiraminusi kaimietė pridūrė, kad ją iš krūmų puolusio „velnio“ snukis buvo ne tik raupsuotas, bet ir aptemptas moteriška kojine, tyrėjai susižvalgė. Tartis nereikėjo, visi pamanė tą patį: „Ir vėl Pančekinis...“

Kriminalistai tą žagintoją maniaką Pančekiniu buvo praminę dėl jo unikalaus braižo. Prieš puldamas moteris, jis ne tik kažkuo išsibjaurodavo vedą, bet ir ant galvos užsitempdavo moterišką kojinę (tarmiškai – „pančeką“). 1971-aisiais pasipylusių išžaginimų daugėjo, o išprievartautos ir, jei ką turėdavo, apiplėštos moterys negalėjo net nupasakoti, kaip ta niekšas atrodė.

Nelaimingoji devintokė

Pirmąja Pančekinio auka tapo šešiolikmetė moksleivė. Neseniai gavusi pasą devintokė 1971-aisiais vakare pakaunėje ėjo namo, kai iššokęs iš krūmų ją užpuolė Pančekinis. Grasindamas peiliu, privertė nusirengti ir, marmaliuodamas kažkokius užkeikimus, brutaliai išžagino. Moksleivė patyrė tokį siaubą ir šoką, kad grįžusi namo kelias paras kliedėjo. O atsigavusi susirgo depresija, apleido mokslus, ėmė išgėrinėti. Ji šiandien gyvena Kaune, bet gyvenimas nesusiklostė.

REKLAMA

Na o pirmos sėkmės paskatintas Pančekinis ėmė siausti nuolat. Česlovas Pesliakas, dabar 83 metų pensininkas, o tuo metu – Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas, „Akistatai“ pasakojo: „Kas mėnesį ar du jis šalia naujosios autostrados Vilnius–Kaunas būtinai išlįsdavo iš krūmų kur nors nuo Rumšiškių iki Grigiškių – prie Kaišiadorių, Žiežmarių, Elektrėnų, Vievio ar Rykantų. Tai jis Trakų rajone dvidešimtmetę išžaginęs, tai pakaunėje kaimietę parsigriovęs... Bet daugiausia Pančekinis mėgo moteris šiurpinti Kaišiadorių rajone“.

Pančekinis įsisiautėjo

Kartą Kaišiadorių rajono kultūros namuose vyko jaunųjų talentų konkursas. Laimingą jaunutę nugalėtoją, po renginio einančią namo, tamsoje Pančekinis užpuolė visai netoli kultūros namų. Pamačiusi tarsi raupsuotą, kojine aptemptą veidą, mergina iš baimės vos neapalpo, net nerėkė.

Po išžaginimų, prieš dingdamas, Pančekinis mėgo ir apiplėšti, jei tik auka turėdavo ką nors vertinga.

Pančekinis siautė kone ištisus metus, išskyrus žiemą. Užpuolamų moterų amžius Pančekiniui būdavo ne taip svarbu – jis čiupdavo praeives nuo 16 iki 60 metų. Nusikaltėliui žymiai svarbiau buvo kita – kuo labiau žaginamoji išsigąsdavo ir alpdavo iš baimės, tuo labiau jis kriokdavo iš pasitenkinimo, kartais net marmaliuodamas kažkokius tarytum užkeikimus ar burtažodžius.

„Mes net svarstėme – gal tai koks psichikos ligonis, – prisimena Č. Pesliakas, – bet nusikaltėlio elgesys rodė, kad raupsuoto velnio kaukė iš kojinės ir „burtai“ – viso labo sumani maskuotė bei bauginimo priemonė“.

REKLAMA

Apie maniaką skelbti spaudai buvo uždrausta, tačiau visos pietų Lietuvos milicijos apylinkių inspektoriai žodžiu ragino moteris saugotis.

Milicijos poskyriuose buvo suburtos pareigūnų, draugovininkų ir ugniagesių mobiliosios grupės. Civiliškai apsirengę vyrai vaikščiodavo aplink Vilniaus–Kauno autostradą žvalgydamiesi įtariamųjų, bet vis veltui.

Kartą Kauno milicija gavo pranešimą, jog kažkoks apšepęs vyras nuošaliame Santakos parko pakraštyje kažką kūrena lauže. Nuskubėję patruliai sulaikė kaunietį Valentiną Kolcovą, deginantį drabužius, o ant jų ekspertai rado kraujo bei spermos. Ilgais ūsais, skvarbaus žvilgsnio sulaikytasis (beje, panašus į velnią) prisipažino ką tik pakaunėje išžaginęs ir nužudęs 20 metų studentę Eglę...

Užpuldinėti vis sekėsi

V. Kolcovas guodėsi taip pasielgęs atseit iš nevilties, keršydamas moterims, nes dėl jo nepatraukios išvaizdos nė viena nenorėjusi su juo draugauti. Tačiau V. Kolcovas išsigynė padaręs daugiau nusikaltimų – žodžiu, kategoriškai neigė esąs Pančekinis. Milicininkai dvejojo, nes suimtasis neturėjo alibi, bet jam sėdint izoliatoriuje tikrasis Pančekinis išžagino dar vieną moterį...

Netrukus Kaune buvo sulaikytas nusikaltėlis, su kojine ant galvos užpuolęs praeivę. Kai išgirdę riksmą subėgę vyrai plėšiką sulaikė ir nutraukė kojinę, pasirodė, kad tai – 14 metų pienburnis. Pasirodo, ir jis, išgirdęs plačiai sklandančią legendą apie Pančekinį, panoro prisidengti jo vardu ir jo sukelta baime...

REKLAMA

1975-aisiais Pančekinio aukų sąraše buvo jau apie 20 merginų ir moterų. Nežinia, kiek dar būtų buvę, jei ne atsitiktinumas, dėl kurio žagintojas maniakas 1975-ųjų vasarą buvo sugautas.

Drąsi moksleivė

Sugauti Pančekinį padėjo atsitiktinumas. 1975-ųjų birželį į Kruonio gyvenvietės milicijos poskyrį atbėgo uždususi paauglė. Dar nė 16 metų neturinti moksleivė išpyškino ką tik buvusi apiplėšta keisto įtariamojo.

Mergina pasakojo ėjusi pamiške namo, kai ją užpuolė peiliu ginkluotas vyras su moteriška kojine ant galvos, po kuria buvo matyti bjaurus rauplėtas veidas. Grasindamas peiliu užpuolikas liepė merginai nusirengti, tik šįkart Pančekiniui pasitaikė ne bailė. Užuot paklususi, moksleivė ėmė ramiai maldauti jos neliesti, kartojo esanti dar nekalta nepilnametė.

Atrodo, plėšikui labai nepatiko, kad auka nebąla ir neinkščia iš siaubo, tad jis tik atėmė tėvų duotus 20 rublių ir tyliai nusikeikęs išnyko pamiškės krūmuose.

20 rublių moksleivei buvo didžiuliai pinigai – šeštadalis darbininko algos arba pusė stipendijos. Tad apiplėštoji nuskuodė tiesiai į miliciją, o pareigūnai ant kojų sukėlė kolegas ir aplinkiniuose rajonuose.

Susistabdė... miliciją

Kauno milicijos budėtojai, išgirdę, kad prie Kruonio vėl ką tik pastebėtas Pančekinis, dviem praktiką atliekantiems milicijos mokyklos kursantams įsakė skubiai nuvykti į nusikaltimo vietą. Žinoma, nesitikėta, kad kursantai sugaus maniaką, bet pagalba žmonėmis niekada nekenkia.

REKLAMA

Visi skyriaus milicijos automobiliai buvo išvažiavę, tad abu kursantai sėdo į kito skyriaus tarnybinę, tik milicijos spalvomis nepažymėtą „Žigulių“ markės mašiną ir išvyko. Važiuodami automagistrale jiedu kalbėjosi, kad, girdi, tikriausiai būsią be reikalo gaišinami – Pančekinio jau ir pėdos būsiančios seniai ataušusios.

Netoli Kruonio kursantai pamatė pakelėje stovintį ir pakeleivingas mašinas stabdantį maždaug 30–40 metų amžiaus vyrą su portfeliu rankoje. Kursantai nutarė jį pavežti, kad galėtų pakamantinėti – gal stovėdamas prie autostrados bus ar Pančekinį, ar bent ką nors įdomaus tyrėjams matęs.

Išdavė ištepliotas veidas

Sėsdamas ant užpakalinės sėdynės pakeleivis akivaizdžiai sutriko pamatęs, kad jam sustojo du jauni uniformuoti milicininkai, bet nebebuvo kur trauktis. Taigi vyriškis važiavo nuščiuvęs ir panarinęs galvą.

Na o kursantams kilo minčių: kodėl vežamo vyro veidas keistas – kažkoks purvinas, ištepliotas juodomis dėmelėmis? Vyriškis nebuvo panašus į valkatą, o juk susiruošęs į kelionę normalus žmogus pirmiausiai visada nusiprausia.

Būsimieji milicininkai paprašė pakeleivio praverti portfelį. Kai nepažįstamasis nenoriai pakluso, kursantai jame pamatė kelis peilius, trilitrinį stiklainį spirito ir porą palaidų moteriškų kojinių...

Atvežtas į milicijos poskyrį vyras pasisakė esąs kaunietis Silvestras Doftartas ir viską neigė. Vis dėlto pakviesta apiplėštoji moksleivė iš drabužių ir kitų detalių pažino jį kaip plėšiką, atėmusį 20 rublių. Kai milicijos kursantai rado milicijos mašinoje tarp sėdynių įkištus du banknotus po 10 rublių, įkliuvėliui meluoti nebeliko prasmės. Palūžęs jis prakalbo, o pasakojimas pasirodė esąs nepaprastai įdomus.

REKLAMA

Išgąstis smarkiai sujaudino

Jaunystėje S. Doftartas buvo kaip visi, iš bendraamžių neišsiskyrė. Vidutiniais pažymiais baigė vidurinę, porą metų tarnavo armijoje. Po to įsidarbino viename iš Kauno namų statybos kombinatų stikliumi. Vedė, gyveno kaip visi. Kaip ir visi, jis svajojo nusipirkti nuosavą automobilį, tačiau, kaip ir daugeliui sovietmečiu, tai liko tik rožine svajone.

1970-aisiais S. Doftartą žiauriai sumušė gatvės chuliganai, po to jis susirgo depresija. Vienas šios ligos požymių – lytinio potraukio susilpnėjimas. Ne paslaptis, kad vyrų lytinis pajėgumas su metais ir taip silpsta, o čia dar nelemtoji depresija, kai prapuolęs bet koks gyvenime džiaugsmas. S. Doftartas pajuto, kad atsibodusi ir dėl nepriteklių nuolat niurzganti žmona jo nebetraukia.

Netrukus vakare sutemus eidamas gatve S. Doftartas pamatė pro šalį skubančią bendradarbę, tad prisivijęs čiuptelėjo už rankos. Paliestoji sukliko iš baimės, o atsisukusi ir pažinusi pareiškė, kad jis ją mirtinai išgąsdinęs. S. Doftartas nieko neatsakė, bet moters išgąstis jį stipriai lytiškai sudirgino ir net sukėlė erekciją. Tas nuotykis ne tik suteikė malonų dirgulį, bet ir pridėjo pasitikėjimo savimi – „Tegul ta bambeklė žmona sako ką nori, bet aš – dar ne impotentas!“

Velniškai paprasta kaukė

Niekaip negalinčio pamiršti šių emocijų stikliaus galvoje ėmė kirbėti dvi mintys. Viena jų – dar kartą pamėginti jau tyčia išgąsdinti nepažįstamą moterį, o išgąsdinus – gal net parsigriauti... Kita vertus, buvo neramu dėl tokio elgesio pasekmių, nes išžaginimas – ne žaidimas, už tai visomis pajėgomis ieškos milicija.

S. Doftartas stokojo išsilavinimo, tik ne fantazijos. Jo galvoje nušvito reginys – reikia pakeisti savo išvaizdą, kaip nors dirbtinai subjauroti savo vedą, kad jis atrodytų kuo baisesnis!.. Tada užpulta moteris ne tik mirtinai išsigąs (tuo suteiks S. Doftartui dar didesnį malonumą), o išžaginta nepajėgs jo nei apibūdinti, nei atpažinti.

Mąstydamas apie maskuotę S. Doftartas užsirūkė. Prieš numesdamas užpūstą degtuką stiklius ėmė įdėmiai apžiūrinėti suanglėjusią jo galvutę ir tada veidą iškreipė klastinga šypsena...

Kartojo sėkmingą planą

Vieną 1971-ųjų pavasario rytą S. Doftartas po darbo su portfeliu, kuriame buvo iš anksto paruoštas duonriekis peilis, porą dėvėtų žmonos kojinių ir tūbelė klijų „BF“, pasuko ne namo, o į užmiestį.

Pakaunės krūmuose S. Doftartas padegė degtukų dėžutę, paskui suanglėjusius nuodėgulius sulaužė ir, patepęs klijais, jais apsiklijavo visą veidą. Užsitempęs žmonos kojinę, palaukė pro šalį pėdinančios vienišos moksleivės – šešiolikmetės Editos...

S. Doftartas viską buvo apskaičiavęs teisingai. Kai jis iššoko iš krūmų, nereikėjo nė grasinti peiliu – kojine aptemptas juodų „rauplių“ subjaurotas veidas vargšę moksleivę kone suskaustė iš siaubo. Aukos išgąstis S. Doftartą paveikė teigiamai, beliko užversti jai sijoną...

Patenkintas lytinis potraukis ir keli rubliai pelno – iš Editos atimti pinigai – iškrypėliu virstantį S. Doftartą kirbino kuo greičiau pakartoti tokį nusikaltimą. Po kelių savaičių jis darbe vėl pamelavo, kad kitą rytą vyksiąs pas gydytoją. Kitą dieną, žmonai pamelavęs vykstąs į darbą, S. Doftartas pasiėmė savo portfelį su peiliais, degtukais ir kojinėmis, ir nuvyko į Kauno autobusų stotį...

Nebuvo išrankus

S. Doftartas-Pančekinis nebuvo išrankus – patykojęs puldavo tiek jaunas merginas, tiek pagyvenusias, net už save gerokai vyresnes moteris. Jam buvo žymiai svarbiau stiprų jaudulį kėlęs moters išgąstis, negu aukos išvaizda.

Pasitenkinęs S. Doftartas prieš pabėgdamas neužmiršdavo patikrinti rankinės ir piniginės, nors tik reta moteris turėdavo bent kiek daugiau pinigų. Vėliau teisme advokatas ne kartą pabrėžė vienintelį Pančekinio privalumą – jis moterų nežudė.

Dabar Kaišiadoryse gyvenantis 75 metų pensininkas, o tuomet – Kaišiadorių vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojas Pranas Kaniušas prisimena: „Gaudydami Pančekinį mes per kelerius metus nusivarėme nuo kojų, o jį sučiupus spaudai nebuvo leista parašyti nė eilutės, tad ir teismas įvyko beveik be žiūrovų“.

Kalėjo 15 metų

Maniako žmona tik suėmus vyrą suprato, kur iš skalbinių dėžės dingsta jos dėvėtos kojinės... Ji graudžiai apsiverkė supratusi, kad abu jųdviejų paauglius vaikus jai teiks užauginti vienai pačiai.

Gaudant Pančekinį įkliuvęs studentės Eglės žudikas V. Kolcovas buvo nuteistas kalėti 10 metų. Na o S. Doftartui, kuris nė vienos aukos nenužudė, teismas paskyrė tuo metu didžiausią galimą bausmę – 15 metų kalėti griežtojo režimo kolonijoje.

Atsėdėjo S. Doftartas-Pančekinis visą skirtą bausmę, nuo skambučio iki skambučio, nesulaukęs jokios amnestijos. Laisvę atgavo 1990-aisiais. Žinia, griežtojo režimo kolonija – ne sanatorija, tad grįžęs atrodė sugniužęs, suvargęs, ligotas.

Pančekinio gaudynėms vadovavęs Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas Č. Pesliakas 1999-aisiais išėjo į pensiją. Kriminalistai veteranai dažniausiai domisi savo „klientų“ likimais. Po metų Č. Pesliakas išgirdo, kad 2000-aisiais S. Doftartas mirė.

Sigitas STASAITIS

AKISTATA

as
2012-05-05 14:07:30
o visi pencininkai dabar turi "teise" pezeti kad prie ruso nebuvo nei zagintoju nei vagiu nei zudiku, laikrasciai nerase, tv nerode ,vadinas "tikrai ju nebuvo":)
Atsakyti
Patogiausias būdas sužinoti daugiau - sekti naujienas mūsų „Facebook“ paskyroje!

Top Video

Dovilė Šakalienė sualukė grasinimų: kreipėsi į prokuratūrą
DABAR RODOMA
Dovilė Šakalienė sualukė grasinimų: kreipėsi į prokuratūrą
DABAR RODOMA
Vaikus atgavusi Egė Kručinskienė: „Vaikai labai pasikeitę“
DABAR RODOMA
Užplūdo skambučiai iš Mozambiko
DABAR RODOMA
Nufilmavo beširdišką Alytaus vairuotojo poelgį – partrenkęs šunį nesustojo
DABAR RODOMA
Naujas skandalas Kaune: po auklėtojos skundo šeima neteko vaiko
DABAR RODOMA
Klaipėdos soduose – trijų lavonų kūnai
DABAR RODOMA
Baltasis ar rudasis: kokį cukrų rekomenduoja dietologė?
DABAR RODOMA
Vairuotojų galvos skausmas – senos padangos: kur atsikratyti
DABAR RODOMA
Žmonės susiėmę už galvų: laidoja kaip per karą
DABAR RODOMA
Pravirkusi R. Šakalytė-Jakovleva peikė valstybės institucijas ir atsiprašė žiūrovų
GAUK NEMOKAMĄ tv3.lt NAUJIENLAIŠKĮ Į SAVO PAŠTO DĖŽUTĘ:
UŽSISAKYTI
REKLAMA
Virginija 2012-05-11 06:55:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai prastas tekstas.    ATSAKYTI
me 2012-05-10 08:56:40
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tikrai gerai parasytas straipsnis   ATSAKYTI
o dabar 2012-05-10 07:01:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
dabar užtai policijoje dirba Puaro, Van Damme ir seklys Morka. Negeria visiškai, nes atlyginimo net valdiškam benzinui neužtenka. Todėl škodą dalijasi su kėdainių policijos komisariatu. Jaunų merginų gyvenimai irgi sustiprėję - nelūžta.   ATSAKYTI
to nuomone 2012-05-10 04:16:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
manai taip lengva pagauti, kai merginos net apibūdinti negali??? gal pats tipo greičiau būtum sugavęs?? kažkodėl labai tuo abejoju. Be to nėra būtina kreiptis į gydytojus ir nustatyti, kad baime sukelia susijaudinimą irgi nėra paprasta. Jei net žmona nieko neįtarė kartu gyvenant, tai jog gydytojas tuo labiau negalėjo įtarti.   ATSAKYTI
to as 2012-05-10 04:10:42
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
ir sekso prie rusų nebuvo :)   ATSAKYTI
jo 2012-05-09 20:47:07
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
koks geras straipsnis ir parasytas normaliai. ir tikrai sugavo toki zmogu, dabar jis butu kokioj imonej direktoriumi ar seime ar ministerijoj kokioj    ATSAKYTI
nuomone 2012-05-07 11:20:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
psihinis ligonis,nekaltos merginos aukos-kas kaltas?
Jei gydimo istaigoi gydytojas padaro klaida,jis sodinamas i kaleima.
Milicijos laikais,ten dirbdavo girtuoklei ir tinginiai.
Butu noreje butu suciupe,neleide kad lauzytu jaunau merginu gyvenimus.   ATSAKYTI
777 2012-05-05 23:21:01
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
LENGVAI IR LEGALIAI UŽSIDIRBKITE PINIGU Sveiki.Jeigu ieskote gerai ir tikrai apmokamo darbo namuose,butinai tai perskaityk, nes naudinga.Skaitant si straipsni jus galite pakeisti savo gyvenima.Tai pakeite mano gyvenima.As aptikau tai viename is skelbimu ir nusprendziau pabandyti.Dalyvaujant ivairiuose forumose, as randu sita straipsni,kuriame sakoma, kad galima padaryti tukstancius litu per keleta savaiciu idedant tik 6litus. Skaistalai, pagalvojau,tai turetu buti eilinis budas apmauti,bet nusprendziau perskaityti ir suzinoti kas siuloma. Toliau ten sakoma, kad reikia persiusti po 2lt i banko saskaita kiekvienam is saraso apacioje. Paskui isbraukti pirma saskaitos numeri ir irasyti savo saskaitos numeri i paskutine sesta eilute ir talpinate sita straipsni kaip minimum 200 forumuose ir skelbimuose Jokiu apgauliu… As pamasciau, kad nieko neprarandu isskyrus savo 12lt ir nusprendziau pabandyti.Ir atspekit kas… Po keliu dienu man i saskaita pradejo kauptis pinigai… As negalejau patiketi savo akimis, jog tai veikia.Per pora savaiciu susikaupe apie 1000lt , po triju savaiciu prisidejo dar apie 2000lt. dbr turiu uzdirbes 4000lt ir neskaitant smulkiu islaidu.Po pusantro men turetu buti apie 7000lt . Ir sita suma po truputi toliau dides. O prasidejo tik nuo 12lt.Noriu su jumis pasidalinti kaip tai dirba, nes tai naudinga ir jums, ir man. As jums pazadu, jeigu jus tiksliai seksite instrukcija ir neturesite vilciu gudrauti, jus pradesite gauti daug daugiau pinigu, negu tikites,per daug nesistengdami. Pasiulymas: Perskaitykite tai pora kartu. Issaugokite savo kompe, sekite instrukcija ir pinigai neprivers jusu laukti. Sutikite - tai paprasta. Tai absoliuciai legalu, tai tik bankine pinigu pavedimo operacija, ir jusu indelis yra tik 12lt ir pora valandu internete… Svarbu: Tai ne apgavyste ir visiskai legalu ir jus niekuo nerizikuojate ir neprarandate, bet tai tikrai dirba. Atkreipkit demesi: Tiksliai sekite instrukcija ir 60000lt ir daugiau bus jusu nuo 40 iki 80 dienu laikotarpije. Visa tai sekmingai veikia del dalyviu saziningumo. Yra trys paprasti zingsniai: 1. Jei dar neturite, jums reikia atsidaryti saskaita betkuriame lietuvos banke. 2. Pirmiausia I zemiau esancia 6 banko saskaita perveskite 2lt. Po to perveskite po 2lt ir i sekancias banko saskaitas. Visa tai ivykdzius, jus padarete paslauga, ir svarbiausia - tai visiskai legalu. Jus taip pat prasote teisetos paslaugos, uz kuria mokate 1. LT547400012388523830 2. LT667044000124641003 3. LT587300010099915608 4. LT317044060007731216 5. Lt437300010123112555 6.LT204010042502974345. Dabar isbraukite is saraso Nr.1 saskaitos numeri, perneskite visas saskaitas vienu eiles numeriu i virsu, o i atlaisvinta Nr.6 eilute irasykite savo banko saskaitos numeri. 3. Darykite bet kokius pokycius, bet islaikykite pagrindine ideja, Isplatinkite sita straipsni kaip minimum 200 forumuose ir naujienu juostose, skelbimuose arba asmeniniais laiskais, isidemekite - kuo daugiau informacijos pasklis apie si straipni, tuo didesnes bus jusu pajamos ir tos pajamos tesiogiai priklauso nuo jusu. Sitas biznis sekmingai gyvuoja ir klesti del dalyviu saziningumo ir rimtumo. tdl viska atlikite kruopsciai ir nepagailekite 12lt nes jums tai atsipirks su kaupu. saziningumas daro pinigus. Ir kada jus pasieksite pirma eilute, jus turesite tukstancius lt tiesiog kaip saraso kurejas! Tai kainuoja tik 12lt ir kelias valandas nesunkaus darbo internete. Uzsiimkite tuo dabar, neatidekite rytdienai. Laikas pinigai. O dabar as papasakosiu, kodel jus bet kokiu atveju nieko neprarandate, o tikrai islosiate. Tiesiog paprasta aritmetika. Sakysim is 200 laisku ar straipsniu as gausiu 5 atsakymus (menkas rezultatas), tai reiskia as uzdirbsiu 10lt budamas sestoje saraso pozicijoje. Dabar sitie 5 zmones isplatina dar po 200 pranesimu su jusu saskaitos numeriu jau 5 pozicijoje, ir pastariesiems taip pat atsako tik po 5 zmones – tai jau 500lt i saskaita Toliau sitie 25 zm. daro po 200 patalpinimu su jusu sask.Nr. 4 pozicijoje ir atsako vel 5 zm. – pajamos 2500lt. Toliau sitie 125 zm. patalpinus po 200 pranesinu ir gavus po savo 5 zm. jums duoda 12500lt pajamu (jus 3 pozicijoje) Toliau dar idomiau: sitie 625zm. daro 200 patalpinimu su jusu sask. Nr. 2 pozicijoje, atsako velgi po 5 zm. – tai 62500lt. toliau paskaiciuokite kokie pinigai cia, ir visai nesunkiai uzdirbti. Ar ne ispudingas skaicius Ir tai tik uz pirmutinius 12litu. siame biznyje svarbiausia buti saziningam. kitaip nieko nesigaus. Ar jus galite isivaizduoti kiek zmoniu kasdien visame pasaulyje prisijungia prie interneto ir skaito sita straipsni, kaip ir jus dabar skaitote. Kiekviena diena internete pasirodo nuo 200 iki 500 nauju vartotoju. Ir toliau dideja. Sekmes Svarbiausia buti sažiningu ir pinigai aplankys Jus labai greitai!   ATSAKYTI
Tancor 2012-05-05 19:34:23
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
va, kad neisgalvota istorija, tai gali patvirtint, nes pries koki menesi draugas pasakojo sita pacia istorija, kuria rode per Rusijos televizijos laida.    ATSAKYTI
man 2012-05-05 17:02:21
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tai labiau panasu i isgalvota istorija   ATSAKYTI
privatus detektivas 2012-05-05 16:51:09
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Labai aciu uz tokia idomia ir negirdeta istorija....   ATSAKYTI
as 2012-05-05 14:07:30
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
o visi pencininkai dabar turi "teise" pezeti kad prie ruso nebuvo nei zagintoju nei vagiu nei zudiku, laikrasciai nerase, tv nerode ,vadinas "tikrai ju nebuvo":)   ATSAKYTI
R. Daškevičius užaugo Kaune (nuotr. Fotodiena.lt)
Kauno „Daškinių“ lyderio Remigijaus Daškevičiaus gyvenime nuolat figūravo skaičius „vienas“. Jo aplinkos žmonės ne kartą yra sakę, kad būdamas dar gyvas Daškė nuolat kartojo, ...
Nelaimė šalia Jašiūnų – žuvo partrenktas pėsčiasis nuotr. Broniaus Jablonsko
Vilniaus apskrityje ketvirtadienį vakare žuvo du pėstieji. Nelaimės įvyko užmiesčio keliuose, pirminiais duomenimis sutemus pėstieji ėjo be atšvaitų. Šalčininkų rajone apie 17 ...
Vaikai ir alkoholis (nuotr. 123rf.com)
Teisininku save vadinantis Donatas Jančaras „Facebook“ tiesiogiai transliavo, pasak jo, neteisėtą mėginimą atimti vaikus viename iš butų Daugėliškio kaime. Pasak D. Jančaro ...
Žvakė (nuotr. Fotolia.com)
Ketvirtadienį po pietų automobilis partrenkė 8-erių berniuką, kuris žuvo įvykio vietoje, praneša policija. 14.15 val., Mažeikių rajone, kelyje Telšiai-Tirkšliai, apie 1 km iki ...
Antrankiai
Antradienį, lapkričio 13 d., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sulaukė pranešimo apie Jonavoje, Sodų g., esantį automobilį su išdaužtu langu ir jame ...
REKLAMA

Top Video

Dovilė Šakalienė sualukė grasinimų: kreipėsi į prokuratūrą
DABAR RODOMA
Dovilė Šakalienė sualukė grasinimų: kreipėsi į prokuratūrą
DABAR RODOMA
Vaikus atgavusi Egė Kručinskienė: „Vaikai labai pasikeitę“
DABAR RODOMA
Užplūdo skambučiai iš Mozambiko
DABAR RODOMA
Nufilmavo beširdišką Alytaus vairuotojo poelgį – partrenkęs šunį nesustojo
DABAR RODOMA
Naujas skandalas Kaune: po auklėtojos skundo šeima neteko vaiko
DABAR RODOMA
Klaipėdos soduose – trijų lavonų kūnai
DABAR RODOMA
Baltasis ar rudasis: kokį cukrų rekomenduoja dietologė?
DABAR RODOMA
Vairuotojų galvos skausmas – senos padangos: kur atsikratyti
DABAR RODOMA
Žmonės susiėmę už galvų: laidoja kaip per karą
DABAR RODOMA
Pravirkusi R. Šakalytė-Jakovleva peikė valstybės institucijas ir atsiprašė žiūrovų


 
IŠSIPILDYMO AKCIJA 2018. Saturno istorija
DABAR RODOMA
IŠSIPILDYMO AKCIJA 2018. Saturno istorija
DABAR RODOMA
IŠSIPILDYMO AKCIJA 2018. Živilės istorija
DABAR RODOMA
Tai, ką nuveikėme kartu. IŠSIPILDYMO AKCIJA 2017 Medutės istorija
DABAR RODOMA
Tai, ką nuveikėme kartu. IŠSIPILDYMO AKCIJA 2017 Lukrecijos istorija
DABAR RODOMA
Tai, ką nuveikėme kartu. IŠSIPILDYMO AKCIJA 2017 Zoe istorija

TELEVIZIJA

×

Pranešti klaidą

SIŲSTI
Į viršų