(nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)

(nuotr. Balsas.lt/Ruslano Kondratjevo)

Rusijoje neišleistas į oficialius kanalus kolegos Dmitrijaus Florino tekstas ir video siužetas apie Lietuvos ir anos šalies specialiųjų tarnybų draugystę, apie tyčiojimąsi iš žmonių, apie agentų provokacijas, nuomojamus butus (prisiminkite Kusaitės bylą) ir kitą bjaurastį. Pirma serija:

REKLAMA

„Tarp Čečėnijos karų iškilo aštri problema, kuri, deja, niekieno tuomet nebuvo suvokta. Vaikai.

Žuvo daug žmonių, kurie liko sugriautame, degančiame mieste ir buvo palikti patys sau vieni. Gyveno jie gatvėse, rūsiuose. Sergantys, sužeisti, nesuprantantys kas vyksta, su sužalota psichika – daugelio tėvus nužudė jiems matant.

Be šių vaikų buvo ir kiti, sužeisti arba sergantys, kurių tėvai negalėjo jais pasirūpinti. Medicinos sesuo Khadizhat ir Malikas Gatajevas ėmė šiais vaikais rūpintis. Jie sukūrė privačius vaikų namus „Gimtoji šeima“ («Родная семья», - rus.). Gatajevų rūpestis, bendrai skaičiuojant, apėmė apie 400 vaikų, kuriuos jie gydė, mokė, ieškojo jų giminaičių.

2000 metais apie Gatajevus sužino Europa – parodomi keli dokumentiniai filmai, parašomi straipsniai ir knygos. Tais pat metais Lietuvos labdaringos organizacijos kviečiasi šeimyninius Gatajevų globos namus į Lietuvą. Daliai vaikų reikėjo atlikti brangias ir sudėtingas operacijas, kas Čečėnijoje nebuvo įmanoma.

REKLAMA

Iki 2008 metų Gatajevų šeimoje viskas klojosi gerai. Vaikai augo, net ir patys jau susilaukė vaikų. Bet tais pat metais Maliku Gatajevu staiga susidomėjo Lietuvos valstybės saugumo departamentas (VSD). Pasikvietė. Mėgino verbuoti. Įvadas toks: Čečėnija juk kariauja su Rusija? Galėtum nuvažiuoti į Rusiją, „kai ką iškrėsti“ ir grįžti?“. Gatajevas atsisakė. Prigrasino nemalonumais. Neapgavo.

Pirmiausia „apyvarton paėmė“ pilnametę augintinę Sedą Esimbajevą, kuri jau gyveno VSD jai išnuomotame bute. Dar daugiau – su vienu iš jo bendradarbių. Valstybės saugumas kompromatą prieš Gatajevus rinko keletą mėnesių. Namai buvo apkaišioti „blakėmis“. Esimbajeva provokavo skandalus. Be to aplinkiniai pastebėdavo, kad rietenas ji inicijuodavo net tada, kai nebūdavo jokio reikalo arba būdavo daugybė variantų padaryti taip, kaip norėjo ji, be jokių skandalų.

REKLAMA

Galiausiai, rietenų su Esimbajeva garso įrašas tapo pagrindiniu „šeimyninio despotizmo“ įrodymu. Tik viena detalė iškart krito į akis – kodėl tokia, iš esmės šeimynine byla, užsiėmė VSD?

Gatajevus suėmė ir už grotų jie praleido 10 mėnesių. Tai, kas tuo metu buvo daroma su vaikais, iškrenta už gėrio ir blogio apibrėžimų. Šešis vaikus perdavė organizacijai „SOS vaikų kaimas“, prie Vilniaus. Vieną nepilnametį vaiką, kuris reikalavo galimybės susitikti su tėvais, įkišo į psichiatrinę ligoninę, kur buvo naudojami sunkūs neuroleptiniai vaistai.

Gatajevų įsūnytajam vaikui „gerieji teisėsaugininkai“ atskleidė jo kilmės paslaptį: „Tu jiems ne gimtas sūnus, jie tiesiog meluoja. Jie tave rado šiukšlyne.“ Vaikus vertė liudyti prieš savo tėvus. Grasinimais, šantažu, apgaule, tiesiog naudojantis, kad jie nemokėjo lietuvių kalbos.

REKLAMA

Beje, vėliau vaikai ėmė pasakoti tiesą – kaip buvo išmušinėjami kaltintojams reikalingi parodymai ir kaip viskas buvo iš tiesų.

Gatajevus išvežė Suomijon. Suomija atsisakė juos išduoti Lietuvai. Visas pasaulis laukia – kas laimės: valstybės mašina ar šeima, kurią naikino, mėtė, žemino, bet nesugebėjo palaužti?

Rusijoje apie Gatajevų bylą žino daug mažiau, negu Europoje. Tačiau Rusijoje šis klausimas apaugęs kraštutinumais – dalis laiko Gatajevus šventaisiais, o kiti demonais. Pastariesiems rekomenduočiau susipažinti su šiais žmonėmis ir jų vaikais. Klausimai atkristų.

Dabar Gatajevams - sunkūs laikai, bet, atrodo, viskas artėja link logiškos pabaigos. Šeima susivienys. Daugybė žmonių iš viso pasaulio šiai šeimai padeda.

REKLAMA

Lapkričio pabaigoje Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas įsakė grąžinti visus Gatajevų vaikus į Čečėniją. Susidarė įdomi ir keista padėtis – Lietuva neatidavė vaikų Gatajevams, mėgino juos sukišti už grotų, bet ką gi ji gali priešpastatyti Kadyrovui? Atiduoti vaikus? Su kuo tuomet Lietuva? Ar jau viskas – mūsų žvalgybos ir VSD jau vienas vienetas, o mūsų Putino numylėtinis pasiųs savo „aksakalus“ į Lietuvą, atiduosiančią vaikus Gatajevų, kurie išslaugė juos po karų?

Lietuva, tu išvis kas? Ypač po to...

Aš daug išgyvenau dėl šių siužetų, bet likau ištikimas tam, kuo tikiu. Nepaisant to, kad man jau skalavo smegenis dėl „demonų Gatajevų“. Žmonės „kažkur tai girdėjo“ ir pan. Aš pažįstu Gatajevus. Jais ir savimi tikiu labiau.

Išsiunčiau Lietuvai siužetą apie Khadizhat Gatajevą. Šis „mikrofilmas“, kaip jį pavadinau, turi ir tęsinį. Tikiuosi, kad jūs tai pamatysite ir viskas nebus, kaip Rusijoje. Čia visi šie siužetai liko gulėti mano rankose. Dar tikiuosi, kad Gatajevų šeima netrukus vėl bus kartu ir padarysiu siu-etą apie tai, kaip pamirštame šį košmarą.

Kiek bežiūriu į šiuos žmones, o galvoje tik vienas klausimas: "Viešpatie, kodėl Tu jiems toks..“....“

VIDEO:

Dmitrijus Florinas, palaikant Vytautui Meržikaičiui

 

Apačioje rusiškas tekstas

В России невыпущенные тексты и сюжет, автор которого коллега и знакомый Дмитрий Флорин. Сюжет о специальных службах Литвы и той страны. Об их дружбе и издевательстве над людьми, агентурных провокациях, съемных квартирах (вспомните дело Эгле Кусайте) и о другой мрази.

Первая серия:

Грозненские ангелы. Между Литвой, Россией и Финляндией.

Между чеченским войнами в республике остро стала проблема, о которой почему то никто никогда и не думал. Дети.

Погибло много людей, дети остались в разрушенном горящем городе предоставленные сами себе. Жили на улице, в подвалах. Больные, раненые, не понимиающие что происходит, с надломленной психикой – у многих родители погибли на глазах.

Кроме этих детей были также дети, родители которых не могли о них заботиться – больные и раненые.

Медсестра Хадижат и Малик Гатаев стали заниматься этими детьми. Они создали частный детский дом «Родная семья». В общей сложности через Гатаевых прошло около 400 детей – они их лечили, учили, разыскивали родственников.

В 2000 году о Гатаевых узнали в Европе – о них было снято несколько документальных фильмов, написаны книги и статьи. В том же году литовские благотворительные организации пригласили семейный детский дом Гатаевых в Литву. Некоторым детям необходимы были сложные и дорогие операции, которые не могли произвести в Чечне.

До 2008 года в семье Гатаевых все шло хорошо. Дети росли, у них появлялись свои дети.

Но том же году Маликом Гатаевым вдруг заинтересовалась литовская госбезопасность. Пригласили к себе. Прошла попытка вербовки. Вводные такие: «Чечня воюет же с Россией? Мог бы съездить в Россию, «кое-что натворить» и вернуться?»

Гатаев отказался. Пригрозили неприятностями. И не обманули.

Сначала была «взята в оборот» совершеннолетняя воспитанница Гатаевых Седа Эсембаева, которая уже жила на квартире, снятой для нее госбезопасностью. Более – с одним из сотрудников. Госбезопасность собирала компромат на Гатаевых несколько месяцев. В доме были установлены жучки, Эсембаева провоцировала родителей на скандал. Причем все остальные замечали – что она устраивала ссору даже тогда, когда не было никакой надобности, и было множество вариантов сделать так как она хотела, но без скандалов.

В конце концов аудиозапись ссор с Эсембаевой и легла в основу обвинения «в семейном деспотизме». Но одна деталь бросалась в этом деле сразу – почему делом о семейной. По сути, ссоре занималась госбезопасность республики?

Гатаевых арестовали и они провели за решеткой около 10 месяцев. Что творилось с это время с детьми – это просто за гранью добра и зла. Шестерых детей отдали в СОС-деревню под Вильнюсом. Одного несовершеннолетнего мальчика, который требовал встречи с родителями, упекли в психбольницу на тяжелые нейролептики.

Усыновленному сыну Гатаевых «добрые правоохранители» открыли тайну его происхождения: «Ты им не родной – они просто так врут. На самом деле они тебя нашли на помойке». Детей заставляли давать показания против родителей. Угрозами, шантажом, обманом, порой используя их незнание литовского языка.

Кстати потом эти дети стали рассказывать правду – как с них выбивали нужные обвинению показания и что было на самом деле.

Гатаевых вывезли в Финляндию. Финляндию отказалась выдавать их Литве. Весь мир ждет – кто победит госмашина или семья, которую уничтожили, раскидали, унизили, но так и не смогли сломить.

В России о деле Гатаевых знают меньше, чем в Европе. Но в России этот вопрос очень контрастен – есть те, кто считает Гатаевых святыми, есть те, кто считает их демонами.

Последним я бы просто порекомендовал познакомиться с этими людьми и пообщаться с их детьми. Вопросы бы снялись.

Сейчас Гатаевы переживают сложные времена, но, кажется, что все-таки дело идет к логическому финалу. Семья воссоединиться. Множество людей с разных стран мира помогают этой семье.

В конце ноября глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился вернуть всех детей Гатаевых в Чечню. Вышла интересная и страшная ситуация – Литва не отдала детей Гатаевым, пыталась упрятать их за решетку, но что она сможет противопоставить Кадырову? Отдать детей? С кем тогда Литва? Или все – все так и есть наши разведки и госбезопасность это уже одно целое, а любимчик Путина пошлет своих аксакалов в Литву, которая выдаст им детей Гатаевых, выходивших их после войн?

Литва, ты вообще, кто? Особенно после этого…

Я много пережил из-за этих сюжетов. Но остался верен тому, во что верю. Даже несмотря на то, что мне уже «полоскали» мозги по поводу «демонизма» Гатаевых. Люди, знающие «это» по слухам, разговорам и еще «где-то слышали». Я знаю Гатаевых. И себе, и им верю больше.

Я выслал в Литву первый сюжет о Хадижат Гатаевой. У этого «микродокфильма», как я его назвал, есть продолжение. Надеюсь, вы его увидите, и не выйдет как в России. Что все эти сюжеты остались лишь у меня на руках. А еще надеюсь, что я скоро сделаю главный сюжет – когда семья Гатаевых воссоединится и мы все забудем этот кошмар.

Сколько смотрю на этих людей, в голове всегда один вопрос: «господи. Да за что же им такое сейчас?»…

Дмитрий Флорин при поддержке Витаутаса Межрикайтиса

tikras lietuvis 2011-02-03 11:11:58
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
:)
Suprantu, kad ne visiems yra suprantama, kad kaip gali būti "nepartinis komunistas", taip pat gali būti ir nepartinis landsberginis.
Betgi tokio supratimo iš landsberginių ir nėra reikalaujama (negali , juk, jie aukščiau bambos iššokti).
:)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 11:07:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Taisau tekstą: ... nėra svarbu.
P.S. kad parašyti pas jus komentarą, reikia daug vargti - todėl komentatorių ir nėra..   ATSAKYTI
Tomas Čyvas 2011-02-03 11:06:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
:) Turint omenyje mano balsavimo statistiką ir net tai, ką viešai kalbu - absurdas. Įsitikinau, kad tamsta esi kvailys:) Ačiū:).   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:58:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Landsberginių. :)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:58:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Landsberginių. :)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:58:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Landsberginių. :)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:58:37
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Landsberginių. :)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:56:10
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Landsberginių. :)   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:55:15
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Be reikalo viską, kas yra teigiama straipsnyje, priimi už gryną pinigą - juk byloje yra įrodyti ir merginos mušimo bei globotinių reketavimo faktai (už ką Gatajevai buvo nuteisti).   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:54:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Be reikalo viską, kas yra teigiama straipsnyje, priimi už gryną pinigą - juk byloje yra įrodyti ir merginos mušimo bei globotinių reketavimo faktai (už ką Gatajevai buvo nuteisti).   ATSAKYTI
Tomas Čyvas 2011-02-03 10:53:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Kuri partinė? Aš kuriai partijai, tavo nuomone, priguliu?   ATSAKYTI
tikras lietuvis 2011-02-03 10:46:35
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nereikia Lietuvoje čečėnų.
Jei jiems geriau yra Suomijoje, tai ten tegul ir gyvena - mums dar betrūksta to, kad musulmonų prisiveisti, o paskui prasidės tokios pat bėdos kaip ir tose šalyse, kur jų yra daug.
Taip sakant vaikus užjaučiam, bet Lietuvoje gali gyventi tik tie, kurie nori įsijungti į vietinę bendruomenę, asimiliuotis ir ne kitaip. Kitaip Lietuvos neliks, o to, manau, mes nenorime?
P.S. čyvams, aišku, pavojai Lietuvai nėra nesvarbu. Jiems svarbu sava, partinė, linija.   ATSAKYTI
Arūnas 2011-02-03 01:50:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ar byla "superžvalgams" iš VSD ar pan. iškelta?
Stebuklų šalis lt., ne kitaip. Ir kitur, greičiausia, ne pyragai, bet čia, kur visi, galima sakyti, vienas kitą pažįsta, kur yra dėl ko stengtis ir nepadarytų darbų milijonai – nesuprantu kaip užauga tokie mankurtai.
Dar pastebėjimas - kaip tyliai profesionaliai buvo užslopintas šis kandalas nuo pat Gtajevų sulaikymo. TIk vienas skaitalas kelias žinutes įdėjo apie neva smurtą šeimoje. O avinų banda, t.y. mes, tyli. Gėda. Gėda ir man.   ATSAKYTI
superasilui 2011-02-02 23:11:49
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
tai sugalvok. O ne grasink, kad gali.   ATSAKYTI
superzurnalistas 2011-02-02 22:30:29
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
ir as panasia istorija sugalvot galeciau, dar ateiviu truksta iki pilnos laimes   ATSAKYTI
hardas 2011-02-02 22:08:31
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nieko naujo. Kaip turėjome KGB metodus, taip jais ir džiaugiamės.   ATSAKYTI
REKLAMA
×

Pranešti klaidą

SIŲSTI