Skaudžiai apie dviračių skandalą prabilęs Tomas Vaitkus: „Pasiekėme dugną“

, Publikuota 2018.12.07 10:28

Snaigė 2018-12-11 12:32:48
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
"Tarybos narė išsiskiria skundais

Beje, D. Šideikienė ir anksčiau yra turėjusi reikalų su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija. Tada dar eilinei mažeikiškei apskundus, etikos sargams dėl kelionės į Angliją teko aiškintis buvusiam Savivaldybės merui Vilhelmui Džiugeliui.
Tarybos narė dėl to paties nusižengimo, kuriuo kaltinama ji pati, komisijai yra apskundusi ir kolegas.
Meras A. Tenys pajuokavo, kad skundų rašymais Mažeikiai išsiskiria iš kitų rajonų. Tokių apibendrinimų meras girdėjęs lankydamasis ministerijose, kitose institucijose.
Niekam ne paslaptis, kad šitaip Mažeikius „garsina“ ir D. Šideikienė. Mažeikiškė skundais, paklausimais jau yra užvertusi Savivaldybę. Vien per 2010 metus Savivaldybė gavo 357 prašymus, arba vidutiniškai po vieną per dieną. Per penkerius metus ir vienuolika mėnesių Savivaldybėje registruota šiek tiek per tūkstantį D. Šideikienės prašymų, skundų, paklausimų.
Valdžios vyrai suka galvas, kaip sutramdyti D. Šideikienę, nes ir išrinkta į savivaldą „skundų rašytojos“ užsiėmimo ji nemeta. Šiais metais Savivaldybė gavo net 330 įvairaus pobūdžio raštų, 260 ji parašė jau tapusi Tarybos nare.
Tikimasi, kad galbūt nuo „neesminių“ paklausimų, trukdančių Savivaldybės darbuotojų darbą, išgelbės šios kadencijos patvirtintas Tarybos veiklos reglamentas, kuriame, kaip niekada anksčiau, daug vietos skirta paklausimams.
„Jeigu informacija bet kokia forma yra viešai paskelbta, nebūtina atsakyti į paklausimus, susijusius su ja. Taip pat negalima atsakinėti į klausimus, jeigu norima išgauti komercinę įmonių paslaptį ir panašiai“, – esminius pasikeitimus paaiškino meras A. Tenys."   ATSAKYTI
Nežiniukas 2018-12-11 21:38:25
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Ką Šideikienė rašo/sako neteisingai?  
Daiva 2018-12-10 15:30:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
Man tai LDSF,,nekvepia'' sąžiningumu, keistai dirba kai kurios LDSF galvos. Ten tikras jovalas.
1. 2018- 05- 22 Kaune buvo išrinktas naujas Trenerių Tarybos pirmininkas A.Surgautas - jis pakeitė Panevėžio DSK ,,Fortūna'' trenerę V.Breivienę. Tačiau 2018-06-26 LDSF Vykdomojo komiteto posėdyje buvo NUTARTA: ,, Atsižvelgiant į tai nei V.Breivienė, nei A.Surgautas faktiškai TT pirmininko pareigų eiti negali, todėl vykdomojo komiteto nariai pasiūlė nefiksuoti šių dviejų narių balsavimo numatytais klausimais.'' Ar galima pasakyti, kad LDSF galvos dirba sąžiningai, jei 2018-06-26 LDSF Vykdomojo komiteto posėdyje pirmasis viceprezidentas Kęstutis Stakėnas, direktorė Rasa Ališauskienė, teisėjų sąjungos pirmininkas Antanas Taučius, vykdomojo komiteto narys Vilius Lopeta - neleido posėdyje balsuoti naujai išrinktam TT pirmininkui A.Surgautui, kuriuo pasitikėjo didžioji dauguma LT dviračių sporto trenerių ir sėkmingai 2018- 05- 22 visuotiniame Trenerių susirinkime buvo išrinktas TT pirmininku. Nonsensas ir tai, kad šiame posėdyje direktorė R.Ališauskienė, kuri pati nežino apie tai, kada buvo išrinktas naujas TT pirmininkas, bet užtat, turi net tris įgaliojimus atstovauti kitus asmenis. Ir kaip turint tokią galvą, galima tinkamai atstovauti? Galima manyti ,kad A.Surgautas, būtent, neapsikentęs, kaip dirba LDSF galvos , pasitraukė iš TT pirmininko pareigų.
2. Kai LDSF internetinėje svetainėje buvo patalpintas 2017m. LDSF varžybų kalendorius , be jokios abejonės, kalendorius turėjo būti patvirtintas VK posėdyje. Tuo metu TT pirmininkė buvo V.Breivienė. Varžybų kalendoriuje,kuris ,,kabojo'' LDSF sveatinėje tai liepos - rugpjūčio mėn. nebuvo nurodyta, kad liepos 12 d. Arendok (Belgija) vyks (vyko) plento varžybos. VK posėdžių protokoluose taip pat neteko matyti ,kad jos nariai būtų priėmę sprendimą dėl varžybų kalendoriaus keitimo (papildymo). Kadangi, atitinkamiems asmenims pareiškiau ,kad meistriškumo pakopos gali būti nustatomos tik pagal varžybas, kurios yra įtrauktos į LDSF varžybų kalendorių, tada direktorė R.Ališauskienė (ne)savavališkai varžybų kalendorių pataisė taip, kaip reikėjo Panevėžio R.Sargūno sporto mokyklos ir PKKSC treneriui V.Indreliūnui ir V.Breivienei. LDSF internetinė svetainė turi skelbti teisingą informaciją ir liepos mėn. turi matytis, jog 12d. Arendok (Belgija) vyks plento varžybos. Manau, jog direktorė R.Ališauskienė veikė nesąžiningai, trenerių V.Indreliūno ir V.Breivienės asmeninei finansinei naudai gauti.
3. Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius E.Urbanavičius savo įsakymu patvirtino naują sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas,pagal kurią nustatomas sportininko meistriškumo pakopa (MP), dar kitaip sakoma, pagal kurią yra vykdoma dviračių sporto trenerių tarifikaciją. Naujasis teisės aktas ,,sužavėjo'' tuom, kad sportininkams norint gauti MP 5 mediniame treke, rungtį persekiojimas laikui 3km moterys privalo įveikti per 4.05,00 , o vyrai - 4.10,00.min.s O tą pačią rungtį tik MP6 pakopoje tiek vyrai , tiek moterys turi įveikti per tą patį laiką, t.y.per 4.15,00 min.s. Yra ir daugiau tų ,,perliukų''. Europos jaunių čempionate užėmus 1-3 vietą individualioje rungtyje galima gauti MP2, o Europos jaunimo Olimpiniame festivalyje, individualioje rungtyje užėmus 1- 4 vietą taip pat galima gauti MP2. Manau, kad šių varžybų lygis tikrai skiriasi.
Tai sukėlė susidomėjimą. KKSD savo rašte nurodė, kad ,,Dviračių sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliai buvo pakeisti atsižvelgiant į Lietuvos dviračių sporto federacijos 2017 m. rugpjūčio 14 dienos raštą Nr. 1325''.
Pasižiūriu LDSF svetainę ,o ji skelbia tai ,kad 2017m. rugpjūčio 17 dieną LDSF vyko Vykdomojo komiteto posėdis ,kuriame buvo svarstomas klausimas dėl trenerių tarifikavimo naujai pateiktų rekomendacijų. Pranešėja buvo trenerių tarybos pirmininkė Vitalija Breivienė. VK nariams V.Breivienė paaiškino ,kad buvo išsiųsta trenerių tarybai naujos siūlomos trenerių tarifikavimo rekomendacijos dėl išanalizavimo ir pritarimo. Iš 7 trenerių tarybos narių buvo gauti 5 atsakymai, kurie pakopų pateikimui į KKSD pritaria. Posėdyje visi vykdomojo komiteto nariai buvo supažindinti su trenerių tarybos siūloma nauja tarifikavimo rekomendacijų studija. NUTARTA: pritarti naujai trenerių tarybos siūlomai trenerių tarifikavimo rekomendacijų siūlymui teikti į KKSD. (Už-10, prieš -0).
Pasižiūrėjus į datas, tai gaunasi taip, kad rugpjūčio 14 dieną LDSF direktorė R.Ališauskienė (arba kita LDSF galva) į KKSD nunešė raštą , kuriuo remiantis buvo pakeisti meistriškumo rodikliai, o tik po to, tai yra rugpjūčio 17 dieną LDSF VK buvo svarstomas klausimas dėl trenerių tarifikavimo naujai pateiktų rekomendacijų. Situacija šiek tiek juokinga , sėdi (ne)kostiumuoti vyrai, (ne)diskutuoja, rankeles kilnoja, o gal ir dar ką nors, o direktorė R.Ališauskienė jau prieš kelias dienas pasirūpino tuo ,kad raštas gulėtų ant KKSD direktoriaus stalo anksčiau, kai visa tai, pirma turėjo būti svarstoma LDSF VK posėdyje.
Būtent, tame teisės akte padaryti pakeitimai,kurį patvirtino KKSD direktorius, tuo metu labiausiai naudingi buvo Panevėžio R.Sargūno sporto mokyklos ir PKKSC treneriui V.Indreliūnui ir V.Breivienei. Liepos 23-29 dienomis Vengrijos mieste Dėre (Gyor) vyko XIV Europos jaunimo vasaros olimpinis festivalis ir jame jaunoji dviratininkė A.Gedraitytė individualioje rungtyje užėmė 4 vietą. Ankstesniame galiojusiame teisės akte MP 2 sportininkui buvo galima suteikti jei Olimpiniame festivalyje užimi 1 vietą, bet kai trenerių V.Indreliūno ir V.Breivienės ugdytinė A.Gedraitytė užėmė 4 vietą , tada buvo pakeistas ir teisės aktas. Minimas teisės aktas buvo pakeistas taip ,kad tuo metu visapusiškai būtų naudingas treneriams V.Indreliūnui ir V.Breivienei, nes 3 ugdytiniams MP2 buvo suteiktas už vidutinį greitį. Be to, vykdant tą vadinama tarifikaciją,manyčiau, kad negalima taikyti teisės akto ,,atbuline tvarka'', bet Panevėžio R. Sargūno sporto gimnazijos ir Panevėžio kūno ir kultūros centro vadovai tai padarė. Žalią šviesą tam tikslui įjungė ir KKSD ,,ne sporto vadybininkė '' Gintarė Papartė, ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas Justinas Jasiukaitis.
P.S. Galbūt šis komentaras atitinkamiems asmenims nebus tas, kuriuo, jų manymu, yra siekiama apžmeiti, pažeminti garbę ir orumą?☺️   ATSAKYTI
ausr 2018-12-07 14:27:43
Pranešti apie netinkamą komentarą
-2
merginoms tikrai nera saugu but su tokiais treneriais vienas is cia minimu treneriu jo klube sportuojancioms merginoms siule seksa uz geresni aprupinima:)
taigi reikia keisti tokius trenerius!!!!!   ATSAKYTI
Vaikų teises 2018-12-07 10:49:57
Pranešti apie netinkamą komentarą
-1
O kur ziuri vaikų teises!? Juk cia minimi paaugliai, kurių psichika tokiame amžiaus etape yra lengvai pažeidžiama! .....ar cia paprasčiausiai vaikų teisėm nėra jokio biznio!?    ATSAKYTI
REKLAMA

Top Video

Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Stebėjo paukščius, sugavo šiukšlintoją: vyras į mišką vežė atliekas
DABAR RODOMA
Kuriamas naujas planas šeimoms: žada rojų, bet, kaip bus išties?
DABAR RODOMA
Radžis sukritikavo sparčiai populiarėjantį Džeilandą
DABAR RODOMA
Tragiškas gaisras Šilutėje – ugniagesiai vos privažiavo
DABAR RODOMA
Stano siunčia žinutę apie vėžį: įsiklausyti verta visiems
DABAR RODOMA
Kaunietis sėda į teisiamųjų suolą: kūdikį spardė ir mušė
DABAR RODOMA
Naujas ginklas kovoje su šešėliu: konfiskuoti turtą bus paprasčiau
DABAR RODOMA
Dobrovolskio nužudymo byloje – blogos žinios nuteistiesiems
DABAR RODOMA
Atnaujino 20 metų neremontuotą kambarį: palaukite, kol pamatysite, kaip
DABAR RODOMA
Netrukus šalies keliuose išdygs naujieji stacionarūs greičio matuokliai

TELEVIZIJA

Į viršų