Šilumos karo aukos

Publikuota 2010.09.30 10:29

kestutis 2010-09-30 11:05:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Dėl taip vadinamos ekstremalios situacijos Ukmergės savivaldybėje priežasčių ir kaltininkų nustatymo

Komentarai (0) »
2010 09 29


Ukmergės rajono savivaldybėje įvesta ekstremali situacija.Tokios situacijos negali atsirasti savaime,kilti dėl nenustatytų priežasčių-juk tam,kad Ukmergės rajono savivaldybėje būtų netiekiama šiluma ir karštas vanduo, visų pirma kas tai turėjo šios paslaugos tiekimą sustabdyti ar sukelti taip vadinamą ekstremalią padėtį.Mūsų žiniomis,tie kas sustabdė šilumos ir karšto vandens paslaugos tiekimą-Ukmergės savivaldybės valdžios ar jų įgalioti pareigūnai-,tie patys asmenys, negalėdami šios paslaugos tiekimo atnaujinti,paskelbė taip vadinamą ekstremalią padėtį,tikėdamiesi tokiais veiksmais išvengti teisinės ir politinės atsakomybės.


Atsižvelgdami į tai,kad

-konstitucinis teisinės Valstybės principas turi užtikrinti piliečiams galimybę kreiptis į Valstybės instituciją bei gauti paaiškinimus ir tai,kad piliečiai negali kreiptis į Valstybės institucija,kuri galimai yra padariusi neteisėtą veiklą t.y.šiuo atveju Ukmergės rajono savivaldybę.
-Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai numato,kad Savivaldybių veiklos priežiūrą,tam tikrose ribose, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
-mūsų įsitikinimu,ekstremalios situacijos sukurimas ir jos paskelbimas buvo inicijuojamas Ukmergės savivaldybės valdžios pareigūnų, tikslu teisinį ginčą spręsti neteisinėmis priemonėmis,dangstantis viešu vartotojų interesu-gauti įstatymu garantuotą nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą
-mūsų įsitikinimu, Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymas,kuriuo remiantis įvesta ekstremali situacija, negali būti įrankis spręsti teisiniams ginčams
-mūsų įsitikinimu, situacija jau seniai peržengė vienos savivaldybės reikalus ar problemas ir paliečia visą Lietuvos teisinę bei institucinę sistemą

Prašome Lietuvos Respublikos Vyriausybę:

1.Nustatyti: Ukmergės rajono savivaldybės valdžios asmenys ,kurių iniciatyva buvo nutrauktas šilumos ir karšto vandens tiekimas.
2.Nustatyti: ar šie asmenys , nutraukdami šilumos ir karšto vandens tiekimą, veikė Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuojančių šilumos ir karšto vandens tiekimo nutraukimą pagrindu t.y. ar turėjo teisinius pagrindus nutraukti šilumos ir karšto vandens tiekimą.
3. Nustatyti: kokie Ukmergės rajono savivaldybės valdžios sprendimai priimti nutraukiant šilumos ir karšto vandens tiekimą ir ar jie teisėti.
4.Nustatyti:ar ekstremalios situacijos paskelbiamas Ukmergės rajono savivaldybėje,jos tikslai ir pagrindai, atitinka Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo tikslus ir nuostatas.
5.Esant ypatingai šios situacijos svarbai ir galimoms pasekmėms visai Lietuvai, prašome skubiai sudaryti darbo grupę situacijai Ukmergės rajono savivaldybėje išsiaiškinti.
6.Nustačius galimo Savivaldybės valdžios institucijų ar pareigūnų piktnaudžiavimo valdžia,savivalės, neteisėtų sprendimo priėmimo,viešo intereso pažeidimo ir panašius atvejus, kreiptis į Lietuvos Generalinę prokuratūrą dėl baudžiamų bylų kėlimo atsakingiems asmenims.

Nacionalinės dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lygos prezidentas
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo akto signataras
Kęstutis Grinius
   ATSAKYTI
REKLAMA

Į viršų