Dviejų valdžių ambicijų karas, arba ar esama teisėjų klano?

Publikuota 2009.06.16 10:00

to Sėlis Vytautui 2009-06-16 18:07:27
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Gerbiamasis. Tūkstančiai pavyzdžių vieningos teisėjų klano veiklos. Prisimenate garsųjį Vilių Karalių, policijos "tarnybinį pensininką" (pavyzdys, kaur taškomi Sodros pinigai). Kontrabandos grandinė. Iš pietinio pasienio - Lazdijų vietos teismo pirmininkas Gudas skambina Panevėžio teismo pirmininkui Japertui, kad jis paveiktų Biržų teismo pirmininkę Linkevičienę, V. Karaliaus kontrabandininkų, sulaikytų Latvijos pasienyje paleidimui.Visa ta nusikaltėlių grandinė paaiškėja. Yra įrašai telefoniniių pokalbių minėtų trijų nusikaltėlių - teismų pirmininkų. Tai įvyko prieš eilę metų. Atrodo - šie nusikaltėliai turėjo ilgus metus sėdėti. Nieko panašaus. Nė vienas nesėdo. V. Karalius turi namą Turniškėse, matomai, sveiknasi pasivaikščiodamas po Turniškių parką su Adamkum, Brazausku. Teisingai. Juk Turniškės - visų didžiųjų nusikaltėlių pamėgta vieta. T. sakant - arčiau savų.   ATSAKYTI
Sėlis Vytautui 2009-06-16 16:36:13
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Iš vieno teisėjo vieno sprendimo daryti išvadas apie VISUS TEISMUS yra nerimta.   ATSAKYTI
Vytautas 2009-06-16 16:28:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Seimo nario VIDŽIŪNO girto,vairavusio automobilį išteisinimas teisme-tai signalas Vytautui Landsbergiui,kad jis gali kreiptis į teismą,dėl Pakaunės tvartelio prieš ubagę.Garantuoju,kad jis laimėtų,nes teismas jau davė signalą per poną VIDŽIŪNĄ,kad valdantieji visada teisūs.Taigi pons Vytautai Landsbergi prašom bylinėtis dėl Pakaunės tvartelio.Prieš ubagę tikrai laimėsite.Teismai garantuoja,kad jie "objektyvūs"-dirba valdantiesiems.   ATSAKYTI
... 2009-06-16 15:34:05
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Turiu omenyje ne būtent Odetą, o visus, naiviai galvojančius, kad liaudies balsas bus išgirstas. Liaudis labai noriai pasiduoda durninimams ir tiki įvairiais "mesijų" gelbėjimais. Dar nesusitupėjusi savistoviai gyventi. Labai aiškiai matosi postsovietinėje erdvėje. Baltijos šalys - šleiva-kreiva, bent panašu į demokratiją. Į Europos Sąjungą priėmė. Avansu. Toliau - Ukraina, Gruzija - pliekiasi, daužosi. Chaosas, kurį patys ir sukelia. Bet daugiapartinė sistema. Irgi progresas. Lieka dešimt iš totalitarinių valstybių sąrašo neišlipančių buvusių SSSR respublikų. Kelias į išsivysčiusią visuomenę ilgas. Ačiū Dievui - mes baigiame jį įveikti. Įveiksime ir totalitarizmo liekaną - teisėjų nusikalstamus klanus.   ATSAKYTI
Odeta > Nejuokinkite 2009-06-16 15:14:39
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Tu man rašai: "Nustokite blūdyti apie "liaudies valią"."
Pacituok, kur aš blūdijau apie liaudies valią? Tu meluoji.   ATSAKYTI
Nejuokinkite > Odetai 2009-06-16 15:04:52
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nusikaltėlių klane griežta hierarchija. Teisėjai - tai eiliniai klano nariai, besąlygiškai turintys vykdyti teismo pirmininko (tiesioginio gaujos padalinio "auroriteto") nurodymus. Naujausias pavyzdys - alkoholiko koncervų "pinigų pramušėjo", tokio pat "reketininko" (partijos iždininkas), girto už vairo A. Vidžiūno išteisinimas.Liaudis bejėgė ką pakeisti. Taip gimsta diktatoriniai režimai. Kas bandys prieštarauti, piktintis - diktatoriaus klapčiukų - kad ir teismų - bus supūdytas kalėjime, jeigu ne iškart nušautas. Lietuva jau pusiau totalitarinė. Yra naujas pavadinimas - OLIGARCHINIS TOTALITARIZMAS. Galima rašyti, piktintis - visą tai užgrobusių valdžia IGNORUOJAMA. Nustokite blūdyti apie "liaudies valią". Liaudies valia - prabalsuoti už milžiniška reklama ir melu oligarchų parinktus jiems tinkamus asmenis.   ATSAKYTI
jj to :) 2009-06-16 14:58:16
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
as apversciau vertinima - kaip Lietuva tures tokius piliecius, gebancius sukurti tokia visuomene, kaip USA, tuomet ir teismai bus kitokie ir ju vertinimai atitinkami   ATSAKYTI
Odeta 2009-06-16 14:42:56
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
kodėl sakai kad liaudžiai akivaizdu?   ATSAKYTI
2009-06-16 14:37:55
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
odeta tu visiskai teisi, bet jei seimas tyli ir liaudziai tai akivaizdu, tai kodel nekyla liaudis, nes jie irgi galia....   ATSAKYTI
Odeta 2009-06-16 14:15:26
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Nėra teisėjų klano, yra tik TEISMŲ PIRMININKŲ KLANAS.
Teismų pirmininkai sugeba DAUGUMĄ teisėjų laikyti baimėje ir pasiekia tokią padėtį, kada pirmininkas teisme yra "Carj i Bog" o eiliniai teisėjai nekelia balso, nes visi svertai su eiliniu teisėju susidoroti (jei jis nebus paklusnus) - klano rankose.
Pirmininkų klanui sėkmingai gyvuoti padeda geri ryšiai su Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetu ir šalies Prezidentu. Pagrindinis instrumentas klanui išsilaikyti yra teismų pirmininkų ROTACIJOS NEBUVIMAS; svarbu kad klano nariai nebūtų keičiami. Kaip tai pasiekiama? (juk Teismų įstatyme yra apribojimas, kad teismo pirmininkas negali daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės eiti šių pareigų). Klanas kreipiasi į Seimo teisėtvarkos komitetą ir jame gimsta įstatymo pataisa:
"Jei teismų pirmininkai, pirmininkų pavaduotojai ir skyrių pirmininkai iki šio įstatymo įsigaliojimo ėjo pareigas kadencijos trukmės ar ILGESNĮ laikotarpį, šis laikotarpis prilyginamas PIRMAJAI jų kadencijai tame pačiame teisme einant tas pačias pareigas."

X-1099, 7 str. p.2.
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296022

Tai reiškia, kad jeigu iki šių pataisų įsigaliojimo teismo pirmininkas ėjo šias pareigas jau pvz. 4-ias kadencijas, tai įstatymo pataisa leidžia užsimerkti ir skaičiuoti kad jis šias pareigas ėjo.. tik vieną kadenciją! Tada jau galima atsimerkti.
Štai taip. Prezidentas V.Adamkus šias pataisas pasirašė ir toliau kalbėjo tą patį kaip visada: kad labai reikalinga teismų pirmininkų rotacija.
Ir taip buvo padaryta ne vieną kartą.
Lietuvoje yra ne 2 ir ne 5 pirmininkai, kurie pirmininkauja po 20 metų ir daugiau, jau nekalbant apie 2 kadencijas..

ŠĮ KLANĄ SUARDYTI GALI TIK SEIMAS. Reikia baigti nerimtus žaidimus su pirmininkų kadencijomis ir PER PUSĘ METŲ PAKEISTI VISŲ TEISMŲ VADOVUS, KURIE YRA PIRMININKAVĘ SAVO GYVENIME DAUGIAU KAIP 5 METUS LAIKO.
Seimas turi galią taip padaryti.
Ar padarys? - Jei norės tai padarys.
Todėl kai jūs girdite Seimo narius kalbant apie teisėjų klaną, žinokite kad jie veidmainiauja. Jie patys remia tą klaną.    ATSAKYTI
Sakalas vel meluoja 2009-06-16 14:11:11
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Keista, kodėl Sakalas vis meluoja, kad teisėjų atrankoje dalyvauja visuomenės atstovai? Gal Sakalas ar jį klausinėjusi straipsnio autorė galėtų atsakyti, kokios visuomenės grupės, organizacijos yra delegavusios savo atstovus į bet kokias teisėjų atrankos komisijas ar tarybas? Deja, yra tik prezidento atsirinkti ir jo paskirti žmonės. Taigi ne visuomenės, o prezidento atstovai. Kam senam politikui taip negražiai meluoti?   ATSAKYTI
Nejuokinkite 2009-06-16 13:11:59
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
Jeigu yra teisėjų klanas, o jis tikrai yra, nekalbėkite, kad daug yra "gerų teisėjų". Traukiate bolševikinę dainelę apie pasitaikančias "buržuazines atgyvenas". Teisėjų gildija yra visiškai uždara, jokiems tikrinimams, kontrolėms neprieinama. Tokios sąlygos iškart sukuria NUSIKALSTAMĄ KLANĄ. Tad ir nesapaliokite, kad nusikaltėlių gaujoje, cituoju..."yra daug sąžiningu..." Nusikaltėlių klane tokie sunaikinami, o 99 procentais padaromi nusikaltėliais. Teisėjų klane neįmanoma būti sąžiningu. Nustokite kliedėti. Pažiūrėkite į devynis konst. teismo niekam neatskaitomingus dykaduonis. Tai nusikaltėliai. Jų sprendimai - Leo LT - ne monopolija. Seimui savo sprendimu įsako nesikišti į VSD veikla. Ką bekalbėti apie tų šamanų "tarimąsį su dvasiomis" arba "teisiant" Kūriui prezidentą Paksą. Konst. teimo vienintelė funkcija. Raštu atsakyti į paklausiųsių konstitucijos paaiškinimų.   ATSAKYTI
dundis :D 2009-06-16 12:47:44
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
pritariu failovui ir netik prokuratura, bet ir kitos istaigos priristos, pvz kaip hipotekos, anstuoliai ir ta reikia baigti, nes zmogus bet kur turi teise gintis ir nesvarbu kokia tai byla ar nusikaltimas... o dabar viskas eina vienu ratu- KORUPCIJA, kuria reikia stabdyt, bet stabdymo nera....   ATSAKYTI
:) 2009-06-16 11:46:22
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
teisejams:

www . washprofile . org/ru/node/8524

Последний опрос, проведенный Университетом Квиннипиак\Quinnipiac University , показал, что 62% американцев ныне одобряют деятельность Верховного Суда.

kai Lietuvos visuomene tures tokius kontroles mechanizmus ir jus pasieksit panasu pasitikejimo procenta Lietuvoje, tada ir bus galima pasisneketi apie jusu neklaniskuma.

DAUGIAU VISUOMENES KONTROLES TEISMUOSE!   ATSAKYTI
MI6ch[x]failovas 2009-06-16 10:17:38
Pranešti apie netinkamą komentarą
0
jei J.E.Prezidentui V.Adamkui melavo 7[septyni]AT teisejai-tai argi cia ne klanas ir svieto pabaiga?
man keista,kad 20 metu dirba tarybiniai teismai ir ju irankiai-teisejai,o apie kokia nors teismu reforma-ne cypt!
Sako,musu valstybe kreipsis i Briuseli,kad bendrom pastangom su ES Lietuvos pilieciams butu grazintos ju teises ir ju valstybe,nes nebeturedami jos,zmones renkasi viena likusi kelia-emigruoja.
As jiems pritariu,bet teismus ir teisejus dar reikia atskirti nuo prokuraturos ir policijos,nes tai vientisas klanas,surakintas svogerizmo grandine ir besivadovaujantis pagrindiniu istatymu-telefonine teise.   ATSAKYTI
REKLAMA

Į viršų