Vis dar galtutinai neatskleista Kauno „Vilijos“ skerdynių paslaptis. Ruslano Kondratjevo nuotr.

Vis dar galtutinai neatskleista Kauno „Vilijos“ skerdynių paslaptis. Ruslano Kondratjevo nuotr.

„Balsas.lt“ portalo skaitytojų pageidavimu tęsiame Henriko Daktaro autobiografijos „Išlikt žmogumi“ apžvalgą. Skandalingai išgarsėjęs kaunietis knygoje prisipažįsta apie „daktarų“  tyrimą dėl žudynių „Vilijos“ restorane.

Sušaudytas rytas

1993-iųjų spalio 7-osios rytą Kauno „daktarų“ gaujos bosai, posėdžiavę „Vilijos“ restorane, staiga pasitraukė į kitą patalpą. Praėjus minutei šio Vilijampolės rajone esančio restorano patalpose pasirodė du ginkluoti vyrai. Restorano administratorių Romualdą Varanavičių, pravarde Kikilis, iškart pakirto galingo automato serija. Peržengę lavoną, šaltakraujiškai nusiteikę žudikai įsiveržė į nedidelę salę ir pradėjo šaudyti tenai buvusius – Andrių Janulevičių, Vytautą Kazakevičių (Henytės žmonos Ramutės giminaitį), Remigijų Visgirdą ir Petrą Bulvydą.

Pastarasis vėliau buvo nuvežtas į Kauno „Raudonojo kryžiaus“ ligoninę ir mirė ant operacinio stalo.

Kaip vėliau pasakojo šį sušaudymą išgyvenę „daktarų“ veteranai Vidmantas Gudzinskas (Guzas), Vidmantas Siaurusevičius (Siauras) ir Alvydas Viktoras Laurinavičius (Luras), jie išėjo pratęsti pokalbio į greta esančią baltąją restorano salę ir netrukus nugirdo garsą, primenantį kalamo metalo skardą. Išgirdęs šūvius, H. Daktaras truputį pravėrė kabineto duris ir apstulbo išvydęs pietietiškų veido bruožų vyrą su Kalašnikovo markės automatu rankose. H.Daktaras atsargiai uždarė duris. Žudikai to nepastebėjo.

„Pasimetęs ir sukrėstas šio vaizdo, tyliai pridariau duris ir tuojau pat papasakojau draugams, kas vyksta. Guzas greitai pasislėpė už kampe stovėjusio televizoriaus, o Siauras su Luru nubėgo į sekantį, mažesnį kambariuką. Aš, puikiai suvokdamas, kad kiekvieną akimirką gali atsidaryti durys, karštligiškai pabandžiau nuplėšti nuo lango grotas, bet šios nepasidavė. O už durų vis dar girdėjosi automato šūviai, - kruviną dramą išgyvenęs prisiminė Henytė. - Atrodė, kad tuoj tuoj atsidarys durys ir pasipils serija. Sustingusiomis rankomis išgraibiau iš kišenės raktą ir pribėgau prie durų, kurios vedė į sporto salę. Rankos neklausė. Šiaip taip įkišęs raktą į spyną, prasukau vieną kartą, antrą ir jos, lyg nenorėdamos, atsidarė. Tik atsidūręs sporto salėje ir uždaręs paskui save duris, lengviau atsikvėpiau. Akimirką pastovėjęs, mečiausi prie atsarginių durų, kurios buvo salės gale. Širdis daužėsi kaip išprotėjusi ir dirbo visu apkrovimu, kojos kažkodėl neklausė, o vaizduotėje, prieš akis, stovėjo žmogžudys su automatu rankose. Šios kelios minutės tęsėsi visą amžinybę. Pagaliau pasiekęs atsargines duris, išbėgau į kiemą ir greitai dairydamasis į visas puses, pasileidau bėgti per stadioną. Pasiekus stadiono vidurį, už nugaros pasigirdo sprogimas. Matyt, sprogo granata, o tai greičiausiai reiškė, kad žudikas ar žudikai atsitraukė ir užbaigė savo kruviną darbą“.

Nemažiau pasisekė ir A. Laurinavičiui, V. Gudzinskui, V. Siaurusevičiui, Henytės asmens sargybiniui Romui Lukoševičiui. Pastarasis lemtingą akimirką spėjo nuvirsti ir apsimesti mirusiu.

Kraupūs vaizdai – vidury dienos

Atlikę savo darbą, žudikai išbėgo į gatvę ir įsėdo į savo juodos spalvos BMW automobilį.

Šimtai greta tuometinės Kauno 24-osios vidurinės mokyklos esančiame stadione fizinės kultūros pamokose dalyvavusių vaikų pasijuto tarytum pakliuvę į Holivudo trilerį – vienintelis skirtumas buvo tas, jog tikras juodas BMW išties milžinišku greičiu skriejo per mokyklos stadioną.

Netrukus paaiškėjo, jog šia, kaip vėliau pareigūnai nustatė, vogtus numerius turėjusia mašina taip drastiškai pasitraukė į „daktarus“ šūvius paleidę „kileriai“.

Maždaug po pusvalandžio prie „Vilijos“ komplekso atbėgo netoliese esančių daugiaaukščių namų gyventojai, suvažiavo po juodomis kaukėmis veidus paslėpę „Aro“ kovotojai, kriminalinės policijos pareigūnai, ekspertai, prokuratūros darbuotojai ir žurnalistai iš visų spaudos leidinių bei televizijų.

„Vaizdas buvo pritrenkiantis. Ofise viskas išvartyta, žmonės pasimetę bėgiojo tai šen, tai ten. Iš likusiųjų darbuotojų sužinojau, kad pirmąjį nušovė Kikilį, kuris ir atidarė žmogžudžiams duris. Sekantį vidury koridoriaus sušaudė Ramutės pusbrolį, Halto sūnų Janulią, mano pusbrolį Pietką, kurie mirties akimirką net nesuvokė, už ką juos žudo“, - rašė Henytė.

Praėjus kelioms valandoms iš „Vilijos“ restorano buvo  išnešti žuvusiųjų kūnai: vienas – be galvos, kitas – su nutraukta koja, trečias granatos sumaitotas. Ir visą kraupų išpuolį išgyvenusią „daktarų“ šutvę Kauno kriminalinės policijos darbuotojai sulaikė. Bet po keleto valandų dauguma sulaikytųjų buvo paleisti, nes nepaaiškėjo jokių naujų aplinkybių.

Neatmestina inscenizacijos versija

Niekuo dėtų vyrų nužudymas „Vilijoje“ sukėlė didžiulį atgarsį Lietuvos kriminaliniame pasaulyje.

Netrukus Kauno teisėsaugininkų kabinetuose pasklido tokia versija, neva „daktarų“ lyderiai inscenizavo pasikėsinimą į save.  Tačiau buvo ir tokių, kurie netikėjo šia versija ir aiškino, jog įtakingus mafijos vyrus samdomi žudikai bandė nužudyti iš asmeninės neapykantos.

„Praėjus beveik 16 metų nuo šio vieno šiurpiausių ir žiauriausių nusikaltimų Lietuvoje galėčiau pasakyti, kad yra kelios jo versijos. Neatmestina ir inscenizacijos versija, kuria konkretūs asmenys galėję pasinaudoti šluojant neparankius konkurentus“, - iki šiol galutinai neatskleistą bylą neseniai prisiminė Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Gediminas Bučiūnas.

Būtent šis teisėsaugos pareigūnas, kaskart sugrįždamas prie 1993-iųjų spalio įvykių, iki šiol yra apklausęs daugelį kriminalinio pasaulio šulų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Vieni daugiau pasakė, kiti mažiau. Problema, kad per tiek metų kai kurie svarbūs liudytojai atgulė anapilin, o prie kitų neina prisikasti, nes jie yra pakeitę gyvenamąsias vietas, išvykę iš Lietuvos“, - tvirtina G. Bučiūnas.

Anot pašnekovo, H. Daktaras apie šį įvykį teisėsaugai galėtų suteikti daug vertingos informacijos, tačiau šia tema jis su prokurorais nepanoro pasidalinti iki pat savo mįslingojo pabėgimo. „Savo knygoje jis apie tai viską smulkiai išdėsto, bet mums per apklausas jis niekada nesidalindavo šiais prisiminimais. Kita vertus, tai neturėtų stebinti, nes jis nėra iš tų, kurie noriai kažką pasakoja teisėsaugininkams. Stebint Henriko jaunystėje suformuotą pasaulėžiūrą, peršasi išvada, jog teisėsauga jam visada buvo priešas Nr. 1”, - teigė kruviną „Vilijos“ bylą narpliojęs G. Bučiūnas.

„Daktarai“ užsimojo įminti mįslę

„Žuvusius draugus ir restorano darbuotojus gražiai palaidojome, pasitarę su draugais skyrėme visiems po 2 tūkstančius dolerių, kad pastatytų gražius paminklus. Taip pat pinigų dalį skyrėme ir žuvusiųjų artimiesiems (...), - teigė Henytė. - Kai grįžau iš kapinių, kur palaidojome draugus, atsiguliau su Ramute į mūsų plačią lovą, o per visą kūną perbėgo šaltas drebulys. Į galvą lindo įkyri mintis, kad dabar turėčiau gulėti karste, šaltoje žemėje, bet tik atsititinumo dėka likęs gyvas, vartausi šiltoje lovoje, kartu su savo mylima žmona (...). Policija į šį reikalą iš viso nesikišo ir nesiėmė jokių priemonių, kad išaiškintų žudikus ar jų užsakovus. „Mentai“ paprasčiausiai užmerkė akis, o per žiniasklaidą paskelbė, kad „Vilijos“ restorane įvyko gaujų karas, kurio metu žuvo penki žmonės, priklausantys Daktarų gaujai“.

H. Daktaras, visą šį laiką praleidęs savo užmiesčio „dvare“ Užliedžiuose (Kauno raj.), pasiuntė vilijampoliečius rinkti informacijos. „Daktarai“ privalėjo išsiaiškinti, kokios pagrindinės spėlionės sklando apie šias žudynes. Greitai paaiškėjo, kad pirmasis įtarimas krinta ant Rimanto Ganusausko (Mongolo) pusbrolio Ričardo Ganusausko, pravarde Ganusia, ir mašinvagių autoritetu tituluojamo Rimanto Zalagaičio (Zalagos).

„Jie pagalvojo, kad būtent mes, o ne maskviečiai, išsivežėme Turistą (Vladimirą Seneckį). Jiems talkino greičiausiai Mongolas, nes labai jau norėjo užvaldyti visą „Vilijos“ verslą. Be to, lyg pasidarydamas tvirtą alibi, žudynių dieną Mongolas ramiai ilsėjosi Bulgarijos kurorte. Pats Mongoliukas (Deivis Ganusauskas) greičiausiai irgi žinojo žudynių organizatorius. Dieną prieš žudynes jis visiems pasiguodė, kad susirgo, ir sėdėjo užsidaręs namuose“, -  savą įvykių versiją knygoje „Išlikt žmogumi“ pateikė H. Daktaras.

RYTOJ „Balsas.lt“ (22 val.) SKAITYKITE

„Vilijos“ žudynių organizatorių pėdsakais

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (1)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (2)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (3)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (4)Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (5)
Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (6)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (7)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (8)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (9)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (10)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (11)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (12)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (13)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (14)

Nenugrimuotas Kauno mafijos boso veidas (15)

Gairės: 
riendeau
Parašyk komentarą
  Skaityti komentarus (20)
  Komentuoti

  Lietuva

  Rekordinis kiaušinis (skaitytojo nuotr.)
  Motinos dienos proga – naujas rekordas? (1) 2016.05.01 22:20 Į portalą tv3.lt kreipėsi Klaipėdos rajono gyventoja Deimantė, pareiškusi, jog nori paskelbti apie naują Lietuvos rekordą – didžiausią vištos kiaušinį. „Šiandien mano mamos ūkyje, esančiame Klaipėdos rajone, Drevernoje, višta padėjo rekordinio dydžio kiaušinį“, – rašė moteris. Anot jos, vištos padėtas kiaušinis sveria ...
  A. Butkevičius (nuotr. Fotodiena/Pauliaus Peleckio)
  Sprendimo dėl NŽT vadovo konkurso dar nėra 2016.05.01 18:34 Sprendimo dėl Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vadovo dar nėra, sako premjeras Algirdas Butkevičius, anksčiau žadėjęs, jog šią savaitę turėtų paaiškėti, ar šias pareigas užims konkursą laimėjusi Daiva Mūrienė. Klausimas dėl D.Mūrienės galimybių užimti šias pareigas kilo dėjo jos tėvų ryšių su žemės ūkio ministre ...
  Pareigūnas nuotr. Broniaus Jablonsko
  Klaipėdoje pareigūnas ne tarnybos metu sulaikė girtavusius asmenis (1) 2016.05.01 18:06 Klaipėdoje šeštadienį vakare policijos pareigūnas ne tarnybos metu sulaikė girtavusius ir triukšmavusius asmenis, pranešė Policijos departamentas. 1971 metais gimęs Palangos miesto Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas A.K. sulaikydamas vyrus, pasak pranešimo, panaudojo psichinę prievartą – demonstravo savigynai išduotą ...
  Kęstutis Matijošaitis
  Iki gyvos galvos nuteistas žudikas: negarantuoju, kad atsukus laiką pasielgčiau kitaip (1) 2016.05.01 18:00 Visą likusį gyvenimą už grotų praleisiantis Kęstutis Matijošaitis yra vienas iš 90 šiuo metu Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bausmę atliekančių nuteistųjų iki gyvos galvos. Apie padarytus nusikaltimus, dėl kurių skirta itin griežta bausmė K. Matijošaitis per daug kalbėti nelinkęs. „Į kalėjimą patekau už vagystę. ...
  Policija (nuotr. Fotodiena.lt)
  Moteris pasiskundė buvusi sumušta dviejų dukterėčių ir vienos jų vyro policininko (1) 2016.05.01 17:54 Marijampolėje moteris kreipėsį į policiją su pranešimu, kad ją sumušė dvi dukterėčios bei vienos jų vyras, policijos pareigūnas. Taip pat į pareigūnus kreipėsi ir dukterėčia, sakydama buvusi sumušta tetos, pranešė Policijos departamentas. Konfliktas įvyko šeštadienį aie 15 val. Kalvarijos savivaldybėje, Sangrūdos kaime, ...
  Pirmadienis, 2016 m. gegužės 2 d.
  Alytus
  +17
  -
  Kaunas
  +17
  -
  Vilnius
  +16
  -
  Panevėžys
  +17
  -
  Klaipėda
  +14
  2.2 m/s
  Šiauliai
  +16
  2.2 m/s
  Utena
  +16
  -

  Vilnius

  weather value Considerable cloudiness
  +16
  weather value Considerable cloudiness
  Toks jausmas lyg būtų +7

  Valiutų skaičiuoklė

  EUR

  USD

  GBP

  PLN

  Remejas1
  • Remejas1-apacia
  LKL
  A-lyga

  Pirmadienis, 2016 m. gegužės 2 d.
  Alytus
  +17
  -
  Kaunas
  +17
  -
  Vilnius
  +16
  -
  Panevėžys
  +17
  -
  Klaipėda
  +14
  2.2 m/s
  Šiauliai
  +16
  2.2 m/s
  Utena
  +16
  -

  Vilnius

  weather value Considerable cloudiness
  +16
  weather value Considerable cloudiness
  Toks jausmas lyg būtų +7