Etikos normos

Prašančio asmens Vardas, Pavardė:*


 

Telefonas:*


 

El.paštas:*


 

Programos, dėl kurios kreipiamasi, pavadinimas:*


 

Programos, dėl kurios kreipiamasi, transliavimo laikas (tiksli diena, valanda). Palikite neužpildyta, jeigu kreipiamasi dėl planuojamos programos ar atvejo, kuris nesusijęs su konkrečia programa (tarkime programų rengėjo, žurnalisto ar kito asmens elgesio): *


 

Kuris, Jūsų manymu, Etikos kodekso straipsnis (-iai) yra pažeidžiami (prašome nurodyti konkrečiai):*


 

Koks, Jūsų manymu, yra pažeidimo turinys – kokie veiksmai, vaizdas, garsas ar sprendimai pažeidžia konkrečias Etikos kodekso nuostatas:*


 

Nurodykite papildomas aplinkybes (jei tokių esama), kurios gali būti svarbios vertinant Jūsų prašymą:


 

Ar esate pateikęs prašymą nagrinėti šį atvejį kitoms institucijoms?*


  Taip
Ne


 

* Privalomas laukelisJūsų prašymas bus išnagrinėtas per 14 dienų. Apie UAB TELE-3 administracijos sprendimą bus paskelbta TV3 interneto svetainėje www.tv3.lt