Koks TV3 Etikos mechanizmo tikslas?

Šis etikos kodeksas ir jo įgyvendinimą prižiūrinti Etikos taryba yra vidinės UAB TELE-3 savitvarkos mechanizmo dalys. Kodeksas sukurtas siekiant įgyvendinti žiniasklaidos koncerno MTG „Modern Responsability“ politikos nuostatas bei Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatą, jog kiekvienas viešosios informacijos rengėjas privalo turėti etikos kodeksą. Etikos kodeksas skelbia mūsų vertybes ir sukuria jų priežiūros sistemą

Svarbiausias šio mechanizmo tikslas - geriausios programos, glaudus televizijos ryšys su žiūrovais bei maksimaliai kokybiškas programų turinys, kuris realizuoja žiniasklaidos laisvę ir misiją.  

Kada galima prašyti išnagrinėti klausimą

Jeigu manote, kad televizijos programa, žurnalisto ar kito programos rengime dalyvaujančio asmens  poelgis, programos rengėjo ar administracijos sprendimai prieštarauja konkrečiai Etikos kodekso nuostatai – užpildykite prašymą išnagrinėti klausimą.

Kas gali teikti prašymus

Mūsų žiūrovai gali teikti prašymus dėl programų turinio ar programų kūrėjų veiksmų. Programų rengėjai ir žurnalistai gali prašyti išnagrinėti konkrečias situacijas kai jų darbe iškyla etikos klausimai ar pateikti rekomendacijas dėl veiksmų ar planuojamų programų turinio. Administracija gali prašyti patarti dėl programų tinklelio, programų turinio ar kitų situacijų.
Svarbu atsiminti, kad Etikos taryba (UAB TELE-3) gali nenagrinėti prašymų, kurie yra pateikti ir kitoms savireguliacijos ar valstybinėmis institucijoms.

Kas nagrinėja prašymą

UAB TELE-3 suburta Etikos taryba nagrinėja prašymus bei teikia kompanijos vadovams siūlymus, koks sprendimas etikos kodekso požiūriu yra geriausias kiekvienoje situacijoje. Etikos tarybos nariai yra žiniasklaidos profesionalai – ekspertai. Etikos taryba susideda iš 3 nepriklausomų asmenų, 2 UAB TELE-3 dirbančių žurnalistų, 1 administracijos atstovo ir 1 klientų atstovo.

Prašymas patenka Etikos tarybos sekretoriui, kuris įvertinęs jį priima vieną iš trijų sprendimų – perduoti nagrinėti Etikos tarybai, atmesti, siūlyti administracijai imtis veiksmų.
Jeigu prašymą nagrinėja Etikos taryba ji per 14 dienų pateikia UAB TELE-3 direktoriui siūlymą koks sprendimas Etikos kodekso požiūriu yra geriausias. Taryba taip pat teikia siūlymus dėl pačio Etikos kodekso tobulinimo.

Kokios sprendimo pasekmės

Sprendimai dėl Etikos kodekso laikymosi yra UAB TELE-3 vidiniai sprendimai ir negali būti naudojami sprendžianti ginčus, kuriuose dalyvauja valstybės ar kitos institucijos. Sprendimai gali turėti pasekmių tik UAB TELE-3 darbuotojams bei programų rengėjams, kurie privalo laikytis šio kodekso. Priklausomai nuo aplinkybių Kodeksą pažeidusiam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas, piniginė sankcija, nutraukiama sutartis.